Różańcowe Rozmyślania… (29)

Przez cały październik na antenie RN nowa audycja „Różańcowe Rozmyślania.” Autor: o. dr Mirosław M. Adaszkiewicz; czyta: Paulina Wysocka. Godzina emisji – 12:05, bezpośrednio po modlitwie Anioł Pański. Różańcowe rozmyślania będą regularnie publikowane także na naszej stronie:

RÓŻANIEC MAŁĄ EWANGELIĄ
Bł. Pius IX powiedział, że Różaniec jest małą Ewangelią, sprowadza na tych, którzy go pilnie odmawiają, pokój obiecany w Ewangelii. Różaniec jest modlitwa człowieka pokornego i mądrego. Kochaj Różaniec! Z Różańcem w ręku, w sercu i w życiu niczego się nie bój! Jezus i Maryja są z Tobę! Życie moje ma być różańcem wprowadzonym w czyn. Nie tylko odmawiajcie Różaniec słowem, ale odmawiajcie go całym życiem.

Miejcie zawsze Różaniec przy sobie: i we dnie, i w nocy, nie opuszczajcie go nigdy. Niech on będzie wiernym waszym przyjacielem, łańcuchem przykuwającym serce wasze do Serca Matki naszej w niebie. Kochajcie Maryję, Dzieci moje, kochajcie Jej Różaniec i wierzcie mi, najlepszym nabożeństwem do Maryi jest – być na Jej wzór cichą, wierną, pokorną służebnicą Pańską. – mówiła św. Urszula Ledóchowska.

Różaniec jest najmilszą modlitwą dla Maryi. Im więcej serca w nią wkładasz, tym bardziej otwierasz się na łaskę płynącą z jej odmawiania. Kontemplowanie tajemnic Różańca umacnia w wierze, nadziei i miłości. Myśl o Jezusie, kiedy odmawiasz Różaniec. W domu Maryi i Józefa nauczysz się kochać Jezusa. Pragnij spotkać się z Jezusem, ilekroć stajesz do modlitwy. Pragnienie Boga już jest modlitwą.

Odmawiaj Różaniec! Potrzebujesz tej modlitwy. Ona cię przemienia. Nie przestawaj się modlić także wtedy, gdy nie czujesz zapału i gdy nie rozpala cię Boża miłość. Módl się wytrwale, a wróg cię nie pokona. Nie ustawaj w modlitwie. Trwaj jak Maryja w izdebce swego serca, przyjaźnie przebywając z Bogiem, słuchając Go, rozmawiając z Nim. Miłość domaga się wierności. Dlatego wytrwale się módl. Nie opuszczaj spotkań z twoim Bogiem.

Nie oceniaj swojej modlitwy. Po prostu się módl. Czas, jaki poświęcasz Bogu, wyda owoce – jak mówiła s. Bożena Hanusiak. Przy Bogu uspokoi się twoja pamięć, twoje serce. Wyciągaj do Boga twoje puste dłonie, a On napełni je łaską. Bóg przez Maryję porządkuje twoje życie. Oddawaj Mu troski, które cię nadmiernie obciążają. Maryja prowadzi cię w ramiona Jezusa. Dana ci za Matkę, niesie ci uzdrowienie z chorób duszy i ciała. Uczy cię słuchać Jezusa. Uczy cię przyjmować do siebie Jego Słowo, aby wprowadzać je w czyn. W Jej Niepokalanym Sercu zaznasz pocieszenia. Zapraszaj Maryję do twojego życia, a ujrzysz cuda.

Tam, gdzie Maryja jest wzywana, szczególnie jako Królowa Różańca Świętego, dokonują się wielkie zwycięstwa. Różaniec odmawiany w rodzinie, we wspólnocie, w parafii kruszy potęgę diabła! Piękne są kwiaty, lecz Tyś Maryjo piękniejsza. Jasne jest słońce, lecz Tyś Maryjo jaśniejsza. Dobra jest mama, lecz Tyś Maryjo jeszcze lepsza. Najlepsza z matek, Matko Najświętsza. Wspaniałe są stopy Maryi i Kościoła – wołał św. Ambroży – bo wspaniałe są stopy głoszących Ewangelię.

Różańcowe Rozmyślania… (1)
Różańcowe Rozmyślania… (2)
Różańcowe Rozmyślania… (3)
Różańcowe Rozmyślania… (4)
Różańcowe Rozmyślania… (5)
Różańcowe Rozmyślania… (6)
Różańcowe Rozmyślania… (7)
Różańcowe Rozmyślania… (8)
Różańcowe Rozmyślania… (9)
Różańcowe Rozmyślania… (10)
Różańcowe Rozmyślania… (11)
Różańcowe Rozmyślania… (12)
Różańcowe Rozmyślania… (13)
Różańcowe Rozmyślania… (14)
Różańcowe Rozmyślania… (15)
Różańcowe Rozmyślania… (16)
Różańcowe Rozmyślania… (17)
Różańcowe Rozmyślania… (18)
Różańcowe Rozmyślania… (19)
Różańcowe Rozmyślania… (20)
Różańcowe Rozmyślania… (21)
Różańcowe Rozmyślania… (22)
Różańcowe Rozmyślania… (23)
Różańcowe Rozmyślania… (24)
Różańcowe Rozmyślania… (25)
Różańcowe Rozmyślania… (26)
Różańcowe Rozmyślania… (27)
Różańcowe Rozmyślania… (28)