16 listopada – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia

16 listopada przypada wspomnienie Matki Bożej Ostrobramskiej. Matki Bożej Miłosierdzia.

Przed Jej wizerunkiem modlił się Mickiewicz. Modlił się Piłsudski. Modlili się ojciec Maksymilian Kolbe, św. Jan Paweł II i wielu innych.

To w Ostrej Bramie został wystawiony po raz pierwszy publicznie Obraz Miłosierdzia Bożego (26-28 kwietnia 1935 r.). Również tu św. Faustyna miała wizję triumfu obrazu Miłosierdzia Bożego.

Św. Maksymilian Kolbe tak modlił się przed wizerunkiem Matki Bożej Miłosierdzia: „Matko Boska Ostrobramska, nie masz na swym ręku Dzieciątka Jezus, to weź mnie na swoje ręce i przenieś szczęśliwie przez całe życie.”

Św. Jan Paweł II wspominał, że w momencie  wyboru na Stolicę Piotrową pomyślał o Matce Najświętszej z Ostrej Bramy (6 września 1993 r.).

Józef Piłsudski, patrząc na obraz Matki Bożej Ostrobramskiej mówił: „MATKA NAJŚWIĘTSZA WZIĘŁA NA SIEBIE JAKBY MINISTERIUM DOBROCI, BO KIEDY CZŁOWIEK CHOCIAŻBY NA JEJ OBRAZ TYLKO POPATRZY, TO CZUJE SIĘ LEPSZYM”.

Modlitwa – Litania Ostrobramska

Matko Boska Ostrobramska w podwójnej koronie,
Módl się za nami
Matko Boska Ostrobramska Orłem i Pogonią,
Módl się za nami
Matko Boska Ostrobramska w warownej kaplicy,
Módl się za nami
Matko Boska Ostrobramska wileńskiej ulicy,
Módl się za nami
Matko Boska – śliczna Panno w pozłacanej szacie,
Módl się za nami
Matko Boska – moja Matko z dziecięcych zdrowasiek,
Módl się za nami
Matko nasza z codziennego szkolnego pacierza,
Módl się za nami
Matko Wilnian – ta z hejnału katedralnej wieży,
Módl się za nami
Matko z wierszy Adamowych, adamowych filareckich pieśni,
Módl się za nami
Matko tych, co przy Twej Bramie ginęli we wrześniu,
Módl się za nami
Matko nasza partyzancka z ryngrafów szlacheckich,
Módl się za nami
Matko ofiar zawleczonych do łagrów sowieckich,
Módl się za nami
Matko armii spod Tobruku i tej spod Lenino,
Tych, co szli przez Ziemię Świętą na Monte Cassino,
Módl się za nami
Matko Boska Ostrobramska z księżycowym sierpem,
Módl się za nami
Matko Boska Miłosierna dla tych, którzy cierpią,
Módl się za nami
Matko w niebie królująca, ku której – stęsknione…
Kroczą marszem już ostatnim, ostatnie plutony,
Módl się za nami
Wyznacz trasę, trudną trasę, ale dobrze znaną,
Daj nam dojść do Twego nieba poprzez Ostrą Bramę.
Tekst modlitwy za: https://ostrobramska.pl/