Modlitwa

Na antenie RN modlimy się w intencji naszych Słuchaczy, których  z kolei prosimy o modlitwę w intencji Radia, jego pracowników i współpracowników.

Modlitwa za media za wstawiennictwem Archanioła Gabriela
Dziękujemy Ci, Ojcze niebieski, że spośród aniołów wybrałeś świętego Gabriela na zwiastuna Wcielenia Twojego Syna i odkupienia ludzkości. Maryja z wiarą przyjęła zwiastowanie i Twój Jednorodzony Syn przyjął ludzką naturę, a umierając na krzyżu, odkupił wszystkich ludzi. Do wielu z nich nie dotarło jeszcze orędzie zbawienia.

Święty Gabrielu, patronie kina, radia i telewizji,
błagaj Jezusa Mistrza, aby Kościół tymi potężnymi
środkami mógł wszystkim głosić Bożą prawdę,
w którą należy wierzyć i wskazywał drogę,
jaką należy podążać.

Oby te środki, które są darami Bożymi,
służyły ludziom pomocą w drodze do doskonałości i zbawienia.
Oby nigdy nie używano ich do wprowadzenia w błąd
i siania zamętu w duszach.
Oby każdy człowiek przyjął zbawcze orędzie Jezusa Chrystusa.

Święty Gabrielu, módl się za nas i za apostolstwo,
wykorzystujące kino, radio i telewizję.

Amen.

Źródło: „O łaskę Pana. Modlitwy za media i ich użytkowników.” Oprac. ks. Bogusław Zeman SSP. Edycja św. Pawła 2010.