Samorządy

BŁONIE

Gmina i miasto Błonie to niewielka ponad 20-tysięczna gmina. Nazwa miejscowości pochodzi prawdopodobnie od dużej przestrzeni, równiny pokrytej łąkami. Najstarsze zapisy sięgają przełomu X i XI wieku, kiedy to zaczątkiem miasta był gród leżący na równinie łowicko-błońskiej, należący do Kasztelanii Rokickiej. Błonie jest o kilkaset lat starsze od Warszawy.

Mieszkańcy gminy do centrum Warszawy mają tylko nieco ponad 20 km. Miasto położone jest na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 2 Moskwa-Berlin z drogą nr 579 łączącą trasę katowicką z trasą gdańską. Obecnie na dawnych terenach rolnych Błonia lokują swoje siedziby i magazyny duże międzynarodowe firmy. Dynamicznie rozwija się handel oraz sektor usługowy. Istnieją tu duże bazy logistyczne i zakłady produkcyjne. Dobra lokalizacja czyni to miejsce atrakcyjnym dla potencjalnych inwestorów.

Burmistrzem Błonia jest Zenon Reszka.

Strona internetowa: blonie.pl


BRWINÓW

Tętniące życiem, z ciekawą historią, zamieszkiwane przez ponad 23 tyś. osób miasto, w którym dominuje zabudowa willowa z okresu międzywojennego. Najstarsza wzmianka o Brwinowie pochodzi z XV wieku.

Gmina leży w powiecie pruszkowskim, w odległości 25 km od Warszawy i jest niezwykle atrakcyjna z punktu widzenia turystyki i rekreacji rowerowej. Przez miasto przebiegają linie kolejowe nr 1 Warszawa – Katowice i nr 447 Warszawa – Grodzisk Mazowiecki, a także drogi wojewódzkie: nr 720 Błonie – Nadarzyn, nr 719 Warszawa – Żyrardów i autostrada A2. Na terenie gminy swoją siedzibę mają m.in. Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca MAZOWSZE, Muzeum Sztuki Ludowej, Muzeum Motoryzacji i Techniki oraz Wydział Zootechniki SGGW. Brwinów bierze udział w corocznym Festiwalu Otwartych Ogrodów.

Burmistrzem Brwinowa jest Arkadiusz Kosiński.

Strona internetowa: brwinow.pl


GRODZISK MAZOWIECKI

Grodzisk Mazowiecki to miasto leżące w województwie mazowieckim ok. 30 km od Warszawy. Ok. XII wieku w rejonie Grodziska istniał słowiański gród, od którego prawdopodobnie pochodzi dzisiejsza nazwa. Prawa miejskie Grodzisk Mazowiecki otrzymał w 1522 roku z rąk Zygmunta I Starego.

Grodzisk Mazowiecki leży w centralnej Polsce, blisko głównych szlaków komunikacyjnych kraju i liczących się centrów ekonomicznych. Najistotniejsze znaczenie dla rozwoju miasta ma autostrada A2 Berlin – Moskwa. Alternatywą dla indywidualnej komunikacji samochodowej jest dobrze rozwinięty transport kolejowy i autobusowy. Atrakcje miejscowości to: tętniące życiem Centrum Kultury, park z fontannami i nowoczesnymi placami zabaw czy ciekawe szlaki turystyczne, m.in. szlak śladami Józefa Chełmońskiego. Gminę zamieszkuje ponad 40 tyś. mieszkańców.

Burmistrzem Grodziska Mazowieckiego jest Tomasz Krupski.

Strona internetowa: grodzisk.pl


POWIAT GRODZISKI

Powiat grodziski, położony niepełną godzinę drogi od Warszawy, jest doskonałym miejscem relaksu dla zmęczonych. Stare dworki, pałace, miejsca historyczne, galerie sztuki, szlaki piesze biegnące przez rezerwat przyrody, wypoczynek nad wodą lub w siodle, możliwość wędkowania lub grzybobrania, gry w tenisa, korzystania z obiektów – to propozycje na kilka rodzinnych wycieczek.

Dominującą rolę w kształtowaniu sytuacji powiatu odgrywa największe miasto regionu: Grodzisk Mazowiecki. Tu właśnie znajduje się m.in. nowoczesny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II. W skład powiatu grodziskiego wchodzi 6 gmin: Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Milanówek, Podkowa Leśna i Żabia Wola.

Starostą Grodziskim jest Marek Wieżbicki.

Strona internetowa: powiat-grodziski.pl


JAKTORÓW

Gmina wiejska położona w zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie grodziskim. Graniczy z miastem Żyrardów oraz z gminami: Radziejowice, Grodzisk Mazowiecki, Baranów i Wiskitki. Składa się z 17 wsi, podzielonych na 14 sołectw. Teren ten zamieszkuje ok. 12 tysięcy osób. Przez teren gminy przechodzi droga wojewódzka nr 719 oraz linia kolejowa Warszawa – Skierniewice i Centralnej Magistrali Kolejowej relacji Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie.

Wójtem Gminy Jaktorów jest Rafał Drązikowski.

Strona internetowa: jaktorow.pl


KAMPINOS

Położona w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego Gmina Kampinos stanowi drobną część wielkiego makroregionu nizin środkowej Polski, zwanego „Krainą wielkich dolin”. Obejmuje tereny Niziny Mazowieckiej: Równinę Błońsko – Łowicką oraz Kotlinę Warszawską. Administracyjnie należy do Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W skład gminy wchodzi 21 sołectw, które zamieszkuje ok. 4 tyś. mieszkańców. Siedziba Urzędu Gminy, miejscowość Kampinos, komunikacyjnie związana jest z Warszawą, Sochaczewem, Grodziskiem Mazowieckim, Błoniem i Lesznem. Leży niedaleko tak ważnych ośrodków turystycznych, jak: Żelazowa Wola, Niepokalanów i Brochów.

Położenie gminy w bliskiej odległości od Warszawy i w sąsiedztwie głównych szlaków komunikacyjnych stwarza możliwości i doskonałą bazę lokalizacyjną dla firm z branży logistycznej i spedycyjnej, magazynowej, produkcyjnej, jak również usługowo-handlowej i turystycznej. Przedsiębiorczość w Kampinosie to przede wszystkim małe podmioty gospodarcze działające w branży usług i handlu.

Gmina Kampinos jest miejscem będącym enklawą nieskażonej przyrody – miejscem od wieków nierozerwalnie związanym terytorialnie i historycznie z Kampinoskim Parkiem Narodowym uznanym w 2000 roku przez UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery i europejską ostoję ptaków. Park jest bardzo ważnym miejscem turystyki edukacyjnej, krajoznawczej, a także rekreacyjnej (szczególnie weekendowej) i niezaprzeczalnie – integralną częścią Gminy Kampinos. Na terenie jednego z dziesięciu puszczańskich rezerwatów ścisłych – w Granicy – krzyżują się liczne szlaki turystyczne, które ukazują krajoznawcze walory Puszczy, wiodą również do zabytków i Miejsc Pamięci Narodowej. Walory przyrodnicze gminy oraz jej lokalizacja sprawiają, że jest to ulubiony teren wycieczek krajoznawczych mieszkańców stolicy (i nie tylko).

Wójtem Gminy Kampinos jest Piotr Grzelak.

Strona internetowa: kampinos.pl


LESZNO

Gmina Leszno położona jest na terenie województwa mazowieckiego w powiecie warszawskim zachodnim. Leszno leży przy skrzyżowaniu dróg krajowych Warszawa – Sochaczew i Nowy Dwór Mazowiecki – Błonie. Ponad połowę powierzchni gminy stanowią użytki rolne. Gmina ma profil rolniczy, jest znaczącym ośrodkiem upraw w rejonie Warszawy, zwłaszcza warzyw, a także zbóż i roślin okopowych. Drugą połowę terytorium gminy stanowi Kampinoski Park Narodowy. Należy dodać, że prawie cała gminy położona jest w zasięgu otuliny Parku.

Wójtem Gminy Leszno jest Grzegorz Banaszkiewicz.

Strona internetowa: gminaleszno.pl


WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Województwo Łódzkie, położone w centralnej Polsce, jest jednym z 16 polskich województw. Stolicą regionu jest Łódź, czwarte co do wielkości miasto w kraju, znane z bogatej historii przemysłowej, szczególnie włókienniczej. Województwo ma powierzchnię około 18 219 km² i liczy ponad 2,4 miliona mieszkańców.

Region charakteryzuje się zróżnicowanym krajobrazem, w tym Lasami Spalskimi, Parkiem Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich i licznymi rzekami, takimi jak Pilica i Warta. Województwo łódzkie jest ważnym ośrodkiem kulturalnym, edukacyjnym i naukowym, z Uniwersytetem Łódzkim i Politechniką Łódzką na czele.

Atrakcje turystyczne obejmują zabytkowe fabryki, muzea, jak Centralne Muzeum Włókiennictwa, oraz ulicę Piotrkowską, jedną z najdłuższych handlowych ulic Europy. Województwo łódzkie dynamicznie się rozwija, łącząc nowoczesność z dziedzictwem przemysłowym.

Marszałkiem Województwa Łódzkiego jest Grzegorz Schreiber.

Strona internetowa: lodzkie.pl


WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Województwo mazowieckie zajmuje obszar 35,6 tys. km2, co czyni je największym w kraju. Jednocześnie należy do najbardziej zróżnicowanych wewnętrznie województw w Polsce. Aglomeracja warszawska odgrywa dominującą rolę społeczno-gospodarczą oraz pełni funkcję ważnego dla Europy węzła transportowego. Jednak część województwa charakteryzuje się wskaźnikami rozwoju ekonomicznego poniżej średniej krajowej. Mazowsze posiada największy wśród województw potencjał ludnościowy. 85 miast, 42 powiaty, 314 gmin i ponad 9000 wsi zamieszkuje łącznie prawie 5,2 mln osób, w tym 3,4 mln w miastach, natomiast na obszarach wiejskich 1,8 mln. Mazowsze leży niedaleko od stolic europejskich. Od Paryża czy Londynu, dzieli je zaledwie nieco ponad dwie godziny lotu samolotem, ponad godzinę – z Berlina. Rozbudowana sieć częstych połączeń lotniczych oraz kolejowych do głównych stolic Europy czyni Mazowsze i Warszawę łatwo dostępnymi. Mazowsze to dobry pomysł zarówno na weekend w krajobrazie, który tak poruszył wyobraźnią wielkiego romantycznego kompozytora Fryderyka Chopina, jak i na miejsce dla prowadzenia interesów. To także okazja zetknięcia z fascynującą polską kulturą, posłuchania jazzu w warszawskich klubach, a także spróbowania specjałów polskiej kuchni.

Mazowsze to największy, najbogatszy i najbardziej konkurencyjny region Polski. Jest wiodącym eksporterem oraz importerem w skali kraju, a w gronie partnerów handlowych województwa znajdują się przedstawiciele zarówno z UE, jak i spoza Wspólnoty – głównie Europy Wschodniej i Azji. Na Mazowszu rozwinęły się prawie wszystkie branże przemysłu. Wiodące to produkcja środków transportu (przemysł samochodowy oraz produkcja ciągników rolniczych), przemysł elektroniczny, paliwowy, chemiczny (w tym farmaceutyczny i kosmetyczny), spożywczy i maszynowy. Dominuje przemysł rolno-spożywczy, głównie ze względu na obszar i wielkość produkcji. To tutaj zlokalizowane są największe w skali kraju areały użytków rolnych oraz powierzchni sadów. Ponad połowę jabłek i jedną czwartą truskawek wytwarza się właśnie w województwie mazowieckim. Wszystko to sprawia, że Mazowsze jest nie tylko wiodącym eksporterem owoców krajowej produkcji (ponad 40 proc.), ale także głównym producentem warzyw i drugim co do wielkości producentem zbóż. Jest także liderem w produkcji mleka, a wyliczając silne strony, warto wspomnieć o sukcesach w produkcji mięsa. Wśród głównych sektorów przetwórstwa najlepsze pozycje zajmują: owocowo-warzywny, mięsny, mleczarski, cukrowniczy, tłuszczowy i tytoniowy.

Marszałkiem Województwa Mazowieckiego jest Adam Struzik.

Strona internetowa: mazovia.pl


OŻARÓW MAZOWIECKI

Gmina Ożarów Mazowiecki położona jest w centrum województwa mazowieckiego, w powiecie warszawskim zachodnim. Od wschodu graniczy z Warszawą, następnie rozciąga się w kierunku Błonia i Sochaczewa wzdłuż ważnych międzynarodowych tras komunikacyjnych: autostrady A2, drogi krajowej nr 92 i linii kolejowej Warszawa-Berlin. Jest gminą miejsko-wiejską liczącą ponad 23 tysiące mieszkańców, znaną z dobrych ziem uprawnych – najczęściej III i IV klasy.

Najstarsze ślady osadnictwa w obszarze Gminy Ożarów Mazowiecki koncentrują się w dolinie rzeki Mrowy (obecnie Utraty) oraz wsi Umiastów-Kręczki-Płochocin. Na rok 1342 datuje się pierwsze wzmianki na temat Ożarowa. W 1475 Ożarów był osadą Księcia Mazowieckiego, a w 1526 stał się wsią królewską. W 1967 r. Ożarów otrzymał prawa miejskie oraz nazwę Ożarów Mazowiecki.

Położenie w sąsiedztwie Warszawy oraz doskonale rozwinięty system komunikacyjny (autostrada A2, trasa S8, droga krajowa nr 92) powodują, że wiele firm chętnie lokuje tu swój kapitał. Ze względu na rozwiniętą infrastrukturę techniczną i społeczną gmina jest także atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Tradycyjnie Gmina Ożarów Mazowiecki, zwana też zielonym zagłębiem stolicy, znana jest z upraw doskonałych warzyw. Dlatego na terenie gminy, w Broniszach, został zlokalizowany największy w Polsce Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy. Instytucja nowoczesna i potrzebna, zdolna obsłużyć kilkanaście tysięcy kupców i dostawców owoców, warzyw i kwiatów. W rankingu Samorządów Najdynamiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość w latach 2003 – 2016, Gmina Ożarów Mazowiecki w 2017 roku zajęła 2 miejsce.

Burmistrzem Ożarowa Mazowieckiego jest Paweł Kanclerz.

Strona internetowa: ozarow-mazowiecki.pl


PIASTÓW

Piastów jest miastem położonym na Nizinie Mazowieckiej 14 km od centrum Warszawy, sąsiaduje z dzielnicą Warszawy – Ursusem, miastem Pruszków, miastem i gminą Ożarów Mazowiecki. Piastów jest typowym osiedlem podstołecznym, miastem zależnym od życiowego rytmu aglomeracji warszawskiej. Pozytywem tego funkcjonalnego uzależnienia jest przyzwoite połączenie ze stolicą (kolejowe i autobusowe). Trasa szybkiego ruchu Warszawa – Pruszków umożliwia dotarcie do centrum w kilkanaście minut. Piastów należy do powiatu pruszkowskiego, który znajduje się w województwie mazowieckim. Piastów obszarowo jest najmniejszą gminą w województwie i jednocześnie najgęściej zaludnioną.

Piastów jest jednym z najmłodszych miast na Mazowszu. Wprawdzie pierwsze wzmianki o osadnictwie na tym terenie pochodzące z XVI w. pozwalają doszukiwać się początków naszego miasta we wsi duchownej Żdżary należącej do parafii Żbików, jednakże okres prawdziwej urbanizacji nastąpił na przełomie XIX i XX w.

Miasto Piastów będąc jednym z najmniejszych w Polsce i zarazem najbardziej zurbanizowanych miast, Piastów stara się być przyjaznym miejscem dla swoich mieszkańców i wszystkich, którzy je odwiedzają i chcą się tutaj osiedlić. Zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy i Pruszkowa miasto Piastów stawia na rozwój zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego, stara się również o poprawę efektywności energetycznej infrastruktury miejskiej i nowe budynki użyteczności publicznej w standardzie pasywnym. Miasto Piastów jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego.

Burmistrzem Piastowa jest Tomasz Jankowski.

Strona internetowa: piastow.pl


POWIAT PRUSZKOWSKI

Powiat Pruszkowski w obecnym kształcie został utworzony 1 stycznia 1999 roku w rezultacie reformy samorządu terytorialnego. Jest położony w centralnej części Województwa Mazowieckiego w obszarze metropolitalnym, graniczy od północnego-wschodu z miastem Warszawą, od północy z Powiatem Warszawskim Zachodnim, od zachodu z Powiatem Grodziskim, od południa i południowego-wschodu z Powiatem Piaseczyńskim. Najodleglejszy jego kraniec dzieli od Warszawy 20 km, najbliższe miejsce tylko 12 km. W skład powiatu wchodzą gminy: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Piastów, Pruszków, Raszyn. Stolicą powiatu jest Pruszków.

Starostą Pruszkowskim jest Adrian Ejssymont.

Strona internetowa: samorzad.gov.pl/web/powiat-pruszkowski


SKIERNIEWICE

Skierniewice to blisko 50-tysięczne miasto z ponad 560-letnią tradycją, położone w samym centrum Polski, pomiędzy dwiema największymi aglomeracjami: Warszawą i Łodzią. Bogate zaplecze naukowo-badawcze oraz ogrodniczy rodowód miasta sprawiają, że Skierniewice uznawane są za krajową stolicę nauk ogrodniczych. Tutaj znajduje się siedziba znanego na całym świecie Instytutu Ogrodnictwa oraz Stacji Doświadczalnej, należącej do Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Skierniewice są miejscem, gdzie od 40 lat odbywa się Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. To największa dwudniowa impreza w regionie o charakterze kulturalno-naukowo-handlowym, która co roku przyciąga około 250 tysięcy gości z kraju i z zagranicy.

Skierniewice cechuje dynamiczny, zrównoważony rozwój, oparty na dwóch filarach. Pierwszym z nich jest intensywny rozwój oświaty, kultury i sportu; drugim – silny nacisk na rozbudowę infrastruktury miejskiej i inwestycje. Skierniewicki samorząd wykazuje dużą skuteczność w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych, które służą realizacji wielu ważnych inwestycji. Sięgamy zarówno po środki krajowe, jak również po środki Unii Europejskiej.

Prezydentem Skierniewic jest Krzysztof Jażdżyk.

Strona internetowa: skierniewice.eu


GMINA SOCHACZEW

Gmina położona jest w zachodniej części Mazowsza, na Równinie Łowicko – Błońskiej. Dominującym elementem krajobrazu są tu użytkowane rolniczo ilaste lub piaszczyste równiny. W sąsiedztwie rzek Bzury, Utraty, Pisi i Witonii rozpościerają się malownicze łąki oraz zarośla wierzbowe. Niewielkie powierzchnie zajmują młode lasy sosnowe oraz zagajniki brzozowe. W północno – wschodniej części gminy, w okolicach miejscowości Mokas należącej do otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego zachowały się też nieliczne, ale ważne przyrodniczo mokradła. Oddalone od większych szlaków komunikacyjnych i zagęszczonej zabudowy stanowią ostoję ginących gatunków roślin i dzikich zwierząt. Na terenie gminy spotkać można drzewa uznane za pomniki przyrody.

Na terenie Gminy Sochaczew znajduje się Żelazowa Wola, miejsce ściśle związanym z życiem i twórczością wielkiego kompozytora Fryderyka Chopina oraz przepiękny park krajobrazowy zaprojektowany i stworzony przez prof. Franciszka Krzywdę-Polkowskiego w latach 1931-1937. Park urzeka bogactwem ponad 3 tys. unikatowych gatunków i odmian roślin sprowadzonych z całego świata.Zastosowana różnorodność form i kompozycji miała według założeń twórcy dorównywać wyrafinowanym formom muzyki Chopina. Zaciszne i malownicze wnętrza parku oraz dźwięki chopinowskiej muzyki rozlegającej się z dworku sprawiają, że panuje tu wyjątkowy nastrój i klimat dla słuchających koncertów w okresie letnim.

Wójtem Gminy Sochaczew jest Dariusz Krupa.

Strona internetowa: sochaczew.org.pl


MIASTO SOCHACZEW

Sochaczew to jedno z najstarszych miast na Mazowszu o ponad 700-letniej historii, jest usytuowany w zachodniej części województwa, na europejskich szlakach komunikacyjnych co zapewnia miastu dogodne warunki rozwoju. Przez miasto przebiega międzynarodowa trasa Berlin-Moskwa, którą można pokonać zarówno samochodem jak i pociągiem. Sochaczew położony jest w pobliżu trzech większych aglomeracji, ok. 50 km na zachód od Warszawy, 60 km od Płocka i ok. 70 km od Łodzi. Umiejscowiony jest także przy międzynarodowej magistrali kolejowej E-20 relacji Warszawa-Poznań, a ze stacji dostępne są bezpośrednie połączenia m.in. do Torunia, Lublina, Szczecina, Białegostoku i kilku innych dużych miast. Należy nadmienić, że w Sochaczewie działa również kolej wąskotorowa, która od 1984 roku pełni wprawdzie wyłącznie funkcje muzealne, ale przejazdy zabytkową ciuchcią na linii Sochaczew-Wilcze Tułowskie stanowią szczególną atrakcję turystyczną.

Miasto leży w niedalekiej odległości od malowniczych terenów Puszczy Kampinoskiej, Puszczy Bolimowskiej i leśnych terenów Gminy Młodzieszyn. Dodatkowo miejscowość rozciąga się z południa na północ wzdłuż prawego brzegu rzeki Bzury, do której uchodzą rzeki: Utrata i Pisia. Wszystkie te czynniki kuszą niezwykłym bogactwem flory i fauny, co z kolei stwarza dogodne warunki do odpoczynku, turystyki pieszej i rowerowej.

Sochaczew to rozbudowana sieć przedszkoli, szkół (podstawowych, gimnazjów, średnich, a także prywatna uczelnia wyższa), domów pomocy społecznej. W mieście istnieją trzy domy kultury, dwa stadiony, dwie hale i jeden z najlepszych na Mazowszu basenów, którzy działa w ramach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W mieście odbywa się jedna z największych w Polsce rekonstrukcji historycznych – inscenizacji Bitwy nad Bzurą. Coroczne Dni Sochaczewa ściągają do miasta tysiące gości nie tylko z najbliższej okolicy. W ciągu roku w mieście odbywa się ponad 300 mniejszych i większych imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Na terenie miasta prężnie działa ponad 80 organizacji pozarządowych. Sochaczew ma ponad 100-letnie tradycje przemysłowe. W mieście działa blisko cztery tysiące firm.

Burmistrzem Sochaczewa jest Daniel Janiak.

Strona internetowa: sochaczew.pl

 


POWIAT SOCHACZEWSKI

Powiat sochaczewski leży środkowej w Polsce w zachodniej części województwa mazowieckiego na Równinie Łowicko-Błońskiej. Swoistą oś symetrii stanowi rzeka Bzura przecinająca powiat z południa na północ. Północną granicę tworzy Wisła a od wschodu powiat opiera się o Puszczę Kampinoską. W jego skład wchodzi 8 gmin: Sochaczew Miasto, Gmina Sochaczew, Teresin, Iłów, Nowa Sucha, Młodzieszyn, Brochów i Rybno. Główną rzeka płynącą przez teren powiatu sochaczewskiego jest rzeka Bzura wraz z dopływami: Utratą, Pisią, Lutowią, Suchą oraz Łasicą. Północną granicę powiatu stanowi rzeka Wisła wraz z malowniczymi łachami i kępami. Na terenie powiatu znajdują się 3 rezerwaty przyrody: Czapliniec, Czerwińskie Góry i Rzepki. Powiat sochaczewski może pochwalić się 100 drzew-pomników przyrody i czterema zabytkowymi alejami. Teren zamieszkuje ponad 85 tyś. ludzi.

Z powiatem sochaczewskim związani byli m.in. św. Maksymilian Kolbe, Henryk Sienkiewicz, Fryderyk Chopin czy Michał Kleofas Ogiński.

Niewątpliwym atutem powiatu sochaczewskiego są doskonałe warunki do rozwoju i korzystania z turystyki weekendowej – do czego serdecznie namawiamy. Bogate dziedzictwo kulturowe, ciekawe muzea, miejsca historyczne oraz wspaniała przyroda otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego i piękno nadwiślańskich krajobrazów sprawią, że czas spędzony w powiecie sochaczewskim będzie miłym przeżyciem.

Starostą Sochaczewskim jest Jolanta Gonta.

Strona internetowa: powiatsochaczew.pl


TERESIN

Gmina Teresin położona jest w południowo – wschodniej części powiatu sochaczewskiego, w zachodniej części województwa mazowieckiego. Jest gminą rolniczo – przemysłową położoną ok. 40 km na zachód od Warszawy, przy drodze krajowej nr 92. Przez teren gminy przechodzi szlak kolejowy łączący Europę Zachodnią z państwami nadbałtyckimi i Rosją. Nieopodal gminy, w odległości ok. 16 km przebiega A 2 – Autostrada Wolności, łącząca Berlin z Moskwą. Na terenie gminy prowadzi działalność szereg firm z kapitałem krajowym i zagranicznym. Tu mieszczą się też ośrodki szkoleniowe, stwarzające dogodne warunki do partnerskich rozmów i negocjacji gospodarczych.

Ziemia teresińska to także historia. Miłośnikom zabytków polecamy szczególnie Pałac ks. Władysława Druckiego – Lubeckiego, I prezesa Towarzystwa Automobilistów Królestwa Polskiego. Jednak Gmina Teresin znana jest przede wszystkim z franciszkańskiego Niepokalanowa, największego w świecie katolickiego klasztoru, a w nim jedynej w świecie zakonnej straży pożarnej, najstarszej w Polsce katolickiej rozgłośni radiowej – Radia Niepokalanów i muzeum pojazdów papieskich. Tu w 1983 roku przybył z pielgrzymką papież Jan Paweł II. Z Gminą Teresin związani są również Henryk Sienkiewicz, Józef Chełmoński, Barbara Czarnowska – oficer Powstania Listopadowego oraz s. Małgorzata Chmielewska ze Wspólnoty „Chleb Życia”. Do Teresina prowadzą także ślady przodków Mścisława Rostropowicza, światowej sławy muzyka i dyrygenta.

Świetną wizytówką promocyjną Teresina jest klub sportowy „LKS Mazowsze Teresin”, a także Teresiński Ośrodek Kultury – organizator imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Miłośnicy dobrego filmu znajdą coś dla siebie w kameralnym „Kinie za Rogiem”, a starszym mieszkańcom proponujemy ciekawą ofertę Klubu Seniora „Radosna Jesień”. Przez Gminę Teresin prowadzą także szlaki turystyczne i pielgrzymkowe na czele z „Drogą św. Jakuba” prowadzącą z Warszawy do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Wyjątkowym wydarzeniem są coroczne wspólne imieniny mieszkanek o imieniu Teresa pod nazwą „O Teresach w Teresinie”.

Wójtem Gminy Teresin jest Marek Olechowski.

Strona internetowa: teresin.pl


POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Powiat Warszawski Zachodni powstał w 1999 roku. Dzięki swemu położeniu jest jednym z bardziej interesujących regionów w Polsce. Usytuowanie w centralnej części Województwa Mazowieckiego, za zachodnimi granicami Warszawy sprawia, że ma on doskonałe warunki dla rozwoju gospodarki. Zaś bliskość dużego kompleksu leśnego jakim jest Puszcza Kampinoska decyduje o atrakcyjności terenu jako miejsca sobotnio-niedzielnego wypoczynku licznych turystów z Warszawy i okolic.

Powiat zajmuje obszar 533 km2, zamieszkiwany jest przez ponad 100 tysięcy osób. Tworzą go trzy gminy miejsko-wiejskie: Łomianki, Błonie i Ożarów Mazowiecki oraz cztery gminy wiejskie: Izabelin, Kampinos, Leszno i Stare Babice. Przez teren powiatu przebiegają dwie ważne arterie komunikacyjne: droga krajowa nr 2 (E-30) Warszawa – Poznań, biegnąca dalej w kierunku Berlina i droga nr 7 (E-77) Gdańsk – Warszawa – Kraków, a także magistrala kolejowa: Moskwa – Berlin.

Południowa część powiatu charakteryzuje się urodzajnymi glebami, co sprzyja rozwojowi produkcji ogrodniczej, z tego też względu na terenie powiatu powstał Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy w Broniszach, jeden z największych tego typu rynków w Polsce. Wszystkie atuty gospodarcze, położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy, dobre połączenia komunikacyjne i bliskość Puszczy Kampinoskiej powodują, że na terenie powiatu mocno rozwija się budownictwo mieszkaniowe. Tereny te stanowią mieszkalne „zaplecze” stolicy, idealnie nadające się do ucieczki przed zgiełkiem wielkiego miasta, w poszukiwaniu ciszy i zdrowego środowiska. Położenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego tuż obok Warszawy, z wszystkimi jej zaletami, dynamicznym rynkiem towarów, usług i pracy, jednakże na terenach nieskażonej przyrody wokół Kampinoskiego Parku Narodowego, stanowi o jego wyjątkowej atrakcyjności.

Starostą Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest Romuald Reszka.

Strona internetowa: pwz.pl