Różańcowe Rozmyślania… (26)

Przez cały październik na antenie RN nowa audycja „Różańcowe Rozmyślania.” Autor: o. dr Mirosław M. Adaszkiewicz; czyta: Paulina Wysocka. Godzina emisji – 12:05, bezpośrednio po modlitwie Anioł Pański. Różańcowe rozmyślania będą regularnie publikowane także na naszej stronie:

RÓŻANIEC MARYJNĄ SZKOŁĄ ŻYCIA

Różaniec to w rzeczywistości maryjna szkoła życia Słowem Bożym. Uczmy się od Maryi postaw wiary, nadziei i miłości w konkretach i w prostocie naszego życia. Każdy z nas inaczej przeżywa swą relację z Matką najświętszą, ale dla każdego jest Ona w niepowtarzalny sposób ważna i wyjątkowa. Maryja jest dyskretna, ale zawsze obecna – zawsze tam, gdzie dzieją się ważne rzeczy w czyim życiu.

Do spotkania Boga zachęca nas Maryja właśnie przez Różaniec święty. Maryja to niewiasta spotkania. Kobieta, która chce nas nauczyć spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem: dialogu, modlitwy, rozmowy, bycia z drugim i trwania w każdej sytuacji. Maryja prowadzi nas do Jezusa: znajduje nas w ukryciu, nawet jeśli Jej jeszcze dobrze nie znamy, nie spotkaliśmy czy nie weszliśmy z Nią w głębię relacji, Maryja robi to dla nas. Od tego momentu, gdy tylko Jej na to pozwolimy, troszczy się o nas i walczy, mówi do nas, próbuje nas prowadzić do Jezusa, wychowywać.

Wejście w relację z Maryją nie pozostaje bez wpływu na nasze życie. Ona nas przemieni od środka. Uzdalnia, by spojrzeć inaczej na siebie i na wszystkich wokół. Jest rzeczywistą przemianą.

Różaniec to w istocie modlitwa pokory, modlitwa stawania przed Jezusem i przed Maryją takim, jakim jestem, i proszenia płynącego z głębi serca: pomóż mi!

Odmawiajcie codziennie, skoro wam tylko czas pozwoli cały Różaniec, a w chwili śmierci błogosławić będziecie dzień i godzinę, kiedyście mi uwierzyli. Dzień, w którym siali w błogosławieństwach Jezusa i Maryi, zbierać będziecie błogosławieństwa wieczyste w niebie – jak mówił św. Ludwik Grignion de Monfort.

Lekarz z Afryki o swojej matce takie dał świadectwo: „Każdego ranka zaczynała dzień od Różańca świętego. Dzieciom mówiła: <Idźcie przez życie odważnie z Różańcem, bo Maryja każdy ból zrozumie, słabość wyleczy i z upadku podniesie, zawsze do Syna zaprowadzi. Nawet jeśli pod twoim krzyżem sam zostaniesz, Ona cię nie opuści, stanie tak jak stała przy Jezusie>”. Maryja uczy nas, by nigdy nie poddawać się życiu.

Dopóki widzimy słońce wstające każdego ranka, musimy mieć nadzieję, że najlepsze jest jeszcze przed nami. Tylko Ta, która Jezusa wychowała potrafi wychować chrześcijanina. W rozwijaniu duchowej wspólnoty z Jezusem i Maryją najskuteczniejsza jest modlitwa różańcowa.

Ostatecznym sekretem otrzymania obfitości Ducha Świętego jest więc całkowite powierzenie się Maryi. Im bliżej Maryi jesteśmy, tym więcej Ducha Świętego otrzymamy. Modlitwa różańcowa jest też szansą na przywrócenie pokoju na świecie. Maryja mówiła w Fatimie: „Odmawiajcie codziennie Różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny”. Uczmy się więc kochać Jezusa i Maryję odmawiając Różaniec święty każdego dnia.

Różańcowe Rozmyślania… (1)
Różańcowe Rozmyślania… (2)
Różańcowe Rozmyślania… (3)
Różańcowe Rozmyślania… (4)
Różańcowe Rozmyślania… (5)
Różańcowe Rozmyślania… (6)
Różańcowe Rozmyślania… (7)
Różańcowe Rozmyślania… (8)
Różańcowe Rozmyślania… (9)
Różańcowe Rozmyślania… (10)
Różańcowe Rozmyślania… (11)
Różańcowe Rozmyślania… (12)
Różańcowe Rozmyślania… (13)
Różańcowe Rozmyślania… (14)
Różańcowe Rozmyślania… (15)
Różańcowe Rozmyślania… (16)
Różańcowe Rozmyślania… (17)
Różańcowe Rozmyślania… (18)
Różańcowe Rozmyślania… (19)
Różańcowe Rozmyślania… (20)
Różańcowe Rozmyślania… (21)
Różańcowe Rozmyślania… (22)
Różańcowe Rozmyślania… (23)
Różańcowe Rozmyślania… (24)
Różańcowe Rozmyślania… (25)