Różańcowe Rozmyślania… (21)

Przez cały październik na antenie RN nowa audycja „Różańcowe Rozmyślania.” Autor: o. dr Mirosław M. Adaszkiewicz; czyta: Paulina Wysocka. Godzina emisji – 12:05, bezpośrednio po modlitwie Anioł Pański. Różańcowe rozmyślania będą regularnie publikowane także na naszej stronie:

POLAK POWINIEN ODMAWIAĆ RÓŻANIEC!

Maryja wychowuje wielkich ludzi – tylko trzeba z Nią współpracować. Matka Najświętsza od pierwszej chwili ukochała ludzi i będzie naszą obroną, jak długo będziemy Jej potrzebować. Ona jest jak kij podróżnego, którym łatwo możemy odpędzić pokusę, gdy nam zabiegnie drogę. Jej Serce jest jak dom schronienia dla cierpiących i słabych. Trwajmy w nabożeństwie do Maryi, a znajdziemy pokój serca, którego świat nam nigdy dać nie może.

Nie ma nic bardziej zabezpieczającego naszą drogę do Boga, jak mieć Maryję za Matkę – mówił bł. o. Honorat Koźmiński. Polska jest narodem wybranym Najświętszej Maryi Panny. Trzeba ufać i modlić się. Jedyna broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo – jest Różaniec. Modlitwa różańcowa jest modlitwą potężną. Tą bronią pokonamy zło – wołał Prymas Hlond. Każdy Polak powinien odmawiać Różaniec. Z Różańcem w ręku módlcie się o zwycięstwo Matki Najświętszej. „Gdy wszystkie światła dla Polski zagasły, to wtedy zawsze jeszcze była Święta z Częstochowy i Kościół”. Naród nasz w Jej Imię najłatwiej da się skupić, zebrać, rzucić na kolana i stanąć w obronie ołtarzy, dogmatów i rodzin – wołał bł. Prymas Wyszyński.

Serca polskie zawsze ożywiają się na głos Maryi! Jestem pewien – mówił św. Abp Feliński – że gdyby cześć Maryi osłabła w polskim Narodzie, byłoby to dla Polski ciosem śmiertelnym, podcięciem korzeni życia duchowego. Znamienne jest powiedzenie jednego wybitnego Niemca: „Polacy są najbardziej katoliccy, bo swoją wiarę w Chrystusa zaczynają od wiary w Panienkę z Nazaret”. Obecne czasy oddał Bóg w ręce Matki Najświętszej. Włóżcie waszą rękę w dłoń Maryi i dajcie się Jej doprowadzić do Chrystusa. Kto ufa Maryi, nigdy nie dozna rozczarowania. Maryja nie jest elementem dekoracyjnym w planie zbawczym, jest żywą mocą. Jeżeli kapłan chce podnieść religijnie jakąś parafię, niech rozpocznie od krzewienia nabożeństwa do Najświętszej Panny – radził św. Bp Józef Sebastian Pelczar.

Umiłować Różaniec to umiłować Ewangelię, to umiłować również Maryję i wszystkie te sprawy, które Ona zachowała i rozważała w swoim sercu, które były treścią Jej życia. „Szydzi z nas i pogardza nami nieprzyjaciel, pytając, co nam z dawnych cnót pozostało. A ja odpowiem: Wszystkie zginęły, jednak coś jeszcze pozostało, bo pozostała wiara i cześć dla Najświętszej Panny, na którym to fundamencie reszta odbudowaną być może” – pisał H. Sienkiewicz w „Potopie”. Na choroby naszego czasu – rozdarcia wewnętrzne, brak zdrowych zasad i przekonań, bezustanny pośpiech – lekarstwem są ludzie, którzy stoją mocno przy Maryi – mówiła św. Edyta Stein. Znamienny jest fakt, że w środowiskach kościelnych, w których utrzymuje się kult Matki Bożej, rozwija się życie wewnętrzne. Kochajmy więc mocno Maryję!

Różańcowe Rozmyślania… (1)
Różańcowe Rozmyślania… (2)
Różańcowe Rozmyślania… (3)
Różańcowe Rozmyślania… (4)
Różańcowe Rozmyślania… (5)
Różańcowe Rozmyślania… (6)
Różańcowe Rozmyślania… (7)
Różańcowe Rozmyślania… (8)
Różańcowe Rozmyślania… (9)
Różańcowe Rozmyślania… (10)
Różańcowe Rozmyślania… (11)
Różańcowe Rozmyślania… (12)
Różańcowe Rozmyślania… (13)
Różańcowe Rozmyślania… (14)
Różańcowe Rozmyślania… (15)
Różańcowe Rozmyślania… (16)
Różańcowe Rozmyślania… (17)
Różańcowe Rozmyślania… (18)
Różańcowe Rozmyślania… (19)
Różańcowe Rozmyślania… (20)