Studia z Mariologii w Niepokalanowie. Trwa rekrutacja.

Działający w Niepokalanowie w ramach Wydziału Teologicznego UKSW Instytut Maryjno-Kolbiański „Kolbianum”, zaprasza do podjęcia niestacjonarnych studiów z mariologii. Są one adresowane do osób duchownych, jak i świeckich. Instytut prowadzi: studia doktoranckie z teologii ze specjalności mariologia, studia predoktoranckie podyplomowe oraz studia podyplomowe z mariologii dla wszystkich, którzy posiadają dyplom magistra, bądź licencjata z jakiejkolwiek innej dziedziny wiedzy. Od nowego roku będzie prowadzony również kurs „Studium Mariologii” dla osób posiadających minimum wykształcenie średnie.  Wszelkie informacje są dostępne na stronie www.kolbianum.franciszkanie.pl. Można też bezpośrednio kontaktować się z o. Grzegorzem Bartosikiem lub o. Ireneuszem Klimczykiem.

POSŁUCHAJ:
Studenci o studiowaniu na KOLBIANUM:

Dyrektor Instytutu: o. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik: