Obraz Miłosierdzia Bożego w Piśmie Świętym

Biblijna audycja  o. Paulina Sotowskiego, przygotowana na  Rok Miłosierdzia.


AUDYCJE ARCHIWALNE: