Obraz Miłosierdzia Bożego w Piśmie Świętym

Biblijna audycja  o. Paulina Sotowskiego, przygotowana na  Rok Miłosierdzia.

Słuchaj: piątek, 21.30. Powtórka: niedziela, 17.25; wtorek, 9.10.