WIELKI TYDZIEŃ. Każdy dzień ma znaczenie

Cykl audycji Grzegorza Misiewicza i ks. prof. Janusza Lemańskiego, biblisty. Program poświęcony jest omówieniu poszczególnych wydarzeń Wielkiego Tygodnia, od soboty wieczorem przed Niedzielą Palmową, do poranka Niedzieli Zmartwychwstania. Program ma dostarczać rzetelnej wiedzy na temat wydarzeń jakie miały miejsce w każdym dniu Wielkiego Tygodnia.

Grzegorz Misiewicz i ks. prof. Janusz Lemański omawiają i wyjaśniają to, co zapisali Ewangeliści o wydarzeniach w Jerozolimie i jej okolicach. Krok po kroku idziemy z Jezusem przez poszczególne wydarzenia Jego ostatnich dni. Oczyma wiary zobaczymy spotkanie w Betanii, wjazd Jezusa do Jerozolimy, Oczyszczenie Świątyni, wydanie wyroku na Jezusa, nauczanie na Górze Oliwnej, zdradę Judasza, ostatnią wieczerzę i kolejne wydarzenia, aż do Męki, Śmierci i Zmartwychwstania.


Odcinek 1 – SOBOTA. Spotkanie w Betanii

Odcinek 2 – NIEDZIELA zwana palmową

Odcinek 3 – PONIEDZIAŁEK. Oczyszczenie świątyni

Odcinek 4 – PONIEDZIAŁEK. Godzina Syna Człowieczego i wyrok na Jezusa

Odcinek 5 – WTOREK. Nauczanie na terenie świątyni

Odcinek 6 – WTOREK. Nauczanie na Górze Oliwnej

Odcinek 7 – ŚRODA. Betania i Judasz

Odcinek 8 – CZWARTEK. Żydowska Pascha, obmycie nóg i wskazanie zdrajcy

Odcinek 9 – CZWARTEK. Ciało i Krew, mowa Jezusa i zapowiedź zdrady

Odcinek 10 – CZWARTEK. Modlitwa w Ogrójcu i pojmanie Jezusa

Odcinek 11 – PIĄTEK. Sąd nad Jezusem i zaparcie się Piotra

Odcinek 12 – PIĄTEK. Koniec Judasza, Jezus przed Piłatem i Herodem

Odcinek 13 – PIĄTEK. Proces Jezusa przed Piłatem

Odcinek 14 – PIĄTEK. Droga Krzyżowa i ukrzyżowanie

Odcinek 15 – PIĄTEK. Śmierć i pogrzeb Jezusa

Odcinek 16 – SOBOTA. Gdzie jest Jezusa?

Odcinek 17 – NIEDZIELA. Świadkowie pustego grobu


TEMPUS PASCHALE

Odcinek 1 – W DRODZE DO ŹRÓDEŁ

Skąd wiadomo, że Jezus powstał z martwych? Jak doświadczenie tych, którzy twierdzili, że widzieli go żywego po jego śmierci zostało przekazane dalej, następnemu pokoleniu? Czy wiadomo, gdzie znajduje się wieś Emmaus, w której objawił się zmartwychwstały Jezus?

Odcinek 2 – CIAŁO I DUCH

Kiedy Apostołowie zobaczyli Jezusa po zmartwychwstaniu zapewne byli zdezorientowani, nie wiedząc czy ukazał się im duch, czy człowiek w ciele. Suma ich różnych doświadczeń ukształtowała w końcu zapis w Ewangeliach o Jezusie, którego spotkali żywego po jego śmierci. To zmieniało wszystko, choć nie od razu. W czym jednak zmartwychwstanie Jezusa różniło się od dotychczasowych wierzeń w życie pozagrobowe?

Odcinek 3 – SPOTKANIE W GALILEI

Powracamy do miejsca gdzie się wszystko zaczęło, do Galilei. Ukazanie się zmartwychwstałego Jezusa jak brzegiem jeziora Galilejskiego jest opowieścią pełną symboli i znaczeń. Czy zdarzyło się to na prawdę?

Odcinek 4 – OCZEKIWANIE I PRZEMIANA ŻYCIA

Pierwsi chrześcijanie oczekiwali szybkiego powrotu Chrystusa i nastania Królestwa Bożego. On jednak nie powrócił w taki sposób jak to wyobrażano. W jaki zatem sposób mamy oczekiwać powrotu Chrystusa dzisiaj? A jak będzie wyglądać życie po zmartwychwstaniu? Czy już teraz mamy jakiś wgląd w tę przekraczającą nasz wymiar rzeczywistość?