Pierwsze piątki miesiąca

Wśród wielu różnych przejawów kultu Najświętszego Serca Jezusa formą najbardziej popularną jest Nowenna dziewięciu pierwszych piątków miesiąca. Ma ona swoje źródło w objawieniach św. Małgorzaty Marii Alacoque. Chrystus prosił ją, by przyjmowała Go w Komunii Świętej najczęściej jak to tylko możliwe, szczególnie jednak w pierwszy piątek każdego miesiąca. Dla tych, którzy przystąpią do Komunii przez dziewięć pierwszych piątków, Pan Jezus przygotował specjalne łaski: W nadmiarze Mojego miłosierdzia wszystkim, którzy będą przystępować do Komunii św. przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca, udzielę łaski ostatecznej skruchy, tak że nie umrą w Mojej niełasce i bez sakramentów św. i Moje serce w tej ostatniej godzinie będzie dla nich najpewniejszą ucieczką – powiedział do św. Małgorzaty.

Pierwsze piątki miesiąca to autorska audycja franciszkanina o. Zbigniewa Deryły z Klasztoru w Niepokalanowie. O. Zbyszek przybliża nam objawienia, z których dowiadujemy się o nabożeństwie pierwszych piątków miesiąca oraz poucza, jak należy to nabożeństwo praktykować. Usłyszymy też o licznych łaskach, jakie Pan Jezus przygotował dla odprawiających pierwsze piątki.


Audycje archiwalne:

AUDYCJA NR 1
Data emisji: 2017-06-30

 

AUDYCJA NR 2
Data emisji: 2017-07-07

 

AUDYCJA NR 3
Data emisji: 2017-07-14

 

AUDYCJA NR 4
Data emisji: 2017-07-21

 

AUDYCJA NR 5
Data emisji: 2017-07-28

 

AUDYCJA NR 6
Data emisji: 2017-08-04

 

AUDYCJA NR 7
Data emisji: 2017-08-11

 

AUDYCJA NR 8
Data emisji: 2017-08-18

 

AUDYCJA NR 9
Data emisji: 2017-08-25