Wszystko postawiłem na Maryję

WSZYSTKO POSTAWIŁEM NA MARYJĘ to audycja przybliżająca postać i nauczanie kardynała Stefana Wyszyńskiego. W oczekiwaniu na beatyfikację Kardynała, której termin wyznaczono na 12 września 2021 r., przyjrzyjmy się bliżej życiu i nauczaniu Prymasa Tysiąclecia.

Pierwsze wspomnienia z dzieciństwa Stefana Wyszyńskiego to dwa obrazy wiszące nad łóżkiem: „A w domu nad moim łóżkiem wisiały dwa obrazy: Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej. I chociaż w onym czasie do modlitwy skłonny nie byłem, zawsze cierpiąc na kolana, zwłaszcza w czasie wieczornego różańca, jaki był zwyczajem naszego domu, to jednak po obudzeniu się długo przyglądałem się tej Czarnej Pani i tej Białej.” – wspominał w trakcie jednej z pielgrzymek do Zuzeli, miejsca swoich narodzin.

O życiu Stefana Wyszyńskiego, ale też jego Maryjnej drodze i ważnych wątkach w nauczaniu opowiada Paulinie Wysockiej pani Beata Mackiewicz z Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Audycja powstaje we współpracy z Instytutem Prymasa Wyszyńskiego i Fundacją Radia Niepokalanów.


AUDYCJE ARCHIWALNE:

AUDYCJA NR 1 – DZIECIŃSTWO I MŁODOŚĆ
Data emisji: 2021-07-06

Pierwsze wspomnienia z dzieciństwa Stefana Wyszyńskiego to dwa obrazy wiszące nad łóżkiem: „A w domu nad moim łóżkiem wisiały dwa obrazy: Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej. I chociaż w onym czasie do modlitwy skłonny nie byłem, zawsze cierpiąc na kolana, zwłaszcza w czasie wieczornego różańca, jaki był zwyczajem naszego domu, to jednak po obudzeniu się długo przyglądałem się tej Czarnej Pani i tej Białej.” – wspominał w trakcie jednej z pielgrzymek do Zuzeli, miejsca swoich narodzin.

O sporze Państwa Wyszyńskich, która Matka Boża jest bardziej skuteczna, wczesnej śmierci Julianny, drugiej mamie Stefana, ale także o szkole, niższym seminarium duchownym, życiu kleryka i pierwszych latach kapłaństwa – opowiada Beata Mackiewicz.

 

AUDYCJA NR 2 – OKRES II WOJNY ŚWIATOWEJ
Data emisji: 2021-07-13

Po ukończeniu seminarium duchownego młody  ks. Stefan Wyszyński udał się w podróż po Europie, gdzie obserwował z niepokojem rozwijające się ideologie socjalistyczne i nazistowskie. Dużo pisał. Artykuły o totalitaryzmach przysporzyły mu później wiele kłopotów. W czasie II wojny światowej był imiennie poszukiwany i musiał ukrywać się w wielu miejscach. Długi czas przebywał w Laskach, gdzie działał pod pseudonimem Siostra Cecylia. Był kapelanem powstańców warszawskich, spowiadał i opatrywał partyzantów. W Laskach poznał też Matkę Różę Czacką.

O życiu ks. Stefana Wyszyńskiego po ukończeniu seminarium duchownego, o jego aktywnościach naukowych podejmowanych przed II wojną światową i działalności w czasie wojny – opowiada Beata Mackiewicz.

 

AUDYCJA NR 3 – BISKUP I KARDYNAŁ
Data emisji: 2021-07-20

Święcenia biskupie ks. Stefan Wyszyński przyjął w niedzielę, 12 maja 1946 roku na Jasnej Górze, z rąk kard. Augusta Hlonda. Uroczysty ingres do katedry w Lublinie miał miejsce dwa tygodnie później. W swoim herbie biskupim umieścił słowa „Soli Deo” (Samemu Bogu), do których później dołączył jeszcze „Per Mariam” (Przez Maryję). Jako biskup lubelski ks. Wyszyński stał się również Wielkim Kanclerzem KUL, czyli opiekunem uczelni z ramienia Episkopatu Polski. Przyszły Prymas Polski lubelskim Kościołem kierował zaledwie przez dwa lata, ale był to okres niezwykle znaczący.

12 listopada 1948 roku biskup lubelski Stefan Wyszyński otrzymał nominację na arcybiskupa gnieźnieńskiego i warszawskiego oraz prymasa Polski. W archiwum prymasowskim w Warszawie znajduje się ostatnia wola będącego u schyłku życia prymasa Polski Augusta Hlonda, podyktowana osobistemu sekretarzowi ks. Antoniemu Baraniakowi, w której prosi listem do papieża Piusa XII o mianowanie swoim następcą biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego. „Od dziś zaczyna się moja droga przez Warszawę. Znam ją dobrze, jestem z nią związany tak blisko, może najbardziej była mi bliska, gdy broczyła krwią w powstaniu, gdy patrzyłem z Izabelina na dymy ofiarnego wielkiego ołtarza całopalenia. Dzisiaj muszę pokochać Warszawę i oddać jej swoje siły i życie. O wiele to łatwiej dziś niż kiedykolwiek. Oby Bóg – Miłość nadał tej pasterskiej miłości swoje Ojcowskie oblicze.” – powiedział później prymas Wyszyński.

O życiu ks. Stefana Wyszyńskiego po II wojnie światowej, o jego nominacji biskupiej, a później także kardynalskiej – opowiada Beata Mackiewicz.

 

AUDYCJA NR 4 – W WIĘZIENIU
Data emisji: 2021-07-27

„Jeśli Ci to potrzebne – zabij mnie, byle tylko wolny był Kościół” – pisał kard. Stefan Wyszyński w swoich zapiskach w okresie uwięzienia. „Po trzech latach mego więzienia ten wniosek uważam za ostateczny. Nigdy nie wyrzekłbym się tych trzech lat i takich trzech lat z curriculum mego życia… Jednak lepiej, że upłynęły one w więzieniu, niżby miały upłynąć na Miodowej. Lepiej dla chwały Bożej, dla pozycji Kościoła powszechnego w świecie jako stróża prawdy i wolności sumień; lepiej dla Kościoła w Polsce i lepiej dla pozycji mego Narodu; lepiej dla moich diecezji i dla wzmocnienia postawy duchowieństwa. A już na pewno lepiej dla dobra mej duszy.”

O trudnym czasie więzienia Prymasa, ale także o wielu dziełach, które wyrosły z cierpienia Stefana Wyszyńskiego, a także o jego losach po uwolnieniu -opowiada pani Beata Mackiewicz z Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

 

AUDYCJA NR 5 – MARYJNA DROGA PRYMASA cz. 1
Data emisji: 2021-08-03

W 120. rocznicę urodzin Stefana Wyszyńskiego wracamy do jego pierwsze wspomnienia z jego dzieciństwa, które związane są z Maryją. To dwa obrazy wiszące nad łóżkiem: Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej i myśl, dlaczego jedna jest czarna, a druga biała. Jak to się stało, że Prymas postanowił zawierzyć wszystko Maryi, oddał Jej całe swoje życie i Naród Polski w ofierze za wolność Kościoła, umieścił Ją w swoim herbie i mówił: „Wszystko postawiłem na Maryję”?

O Maryjnej drodze kardynała Stefana Wyszyńskiego – w audycji „WSZYSTKO POSTAWIŁEM NA MARYJĘ. Duchowe przygotowanie do beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego” – opowiedziała Paulinie Wysockiej pani Beata Mackiewicz z Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

 

AUDYCJA NR 6 – MARYJNA DROGA PRYMASA cz. 2
Data emisji: 2021-08-10

W 120. rocznicę urodzin Stefana Wyszyńskiego wracamy do jego pierwsze wspomnienia z jego dzieciństwa, które związane są z Maryją. To dwa obrazy wiszące nad łóżkiem: Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej i myśl, dlaczego jedna jest czarna, a druga biała. Jak to się stało, że Prymas postanowił zawierzyć wszystko Maryi, oddał Jej całe swoje życie i Naród Polski w ofierze za wolność Kościoła, umieścił Ją w swoim herbie i mówił: „Wszystko postawiłem na Maryję”?

O Maryjnej drodze kardynała Stefana Wyszyńskiego – w audycji „WSZYSTKO POSTAWIŁEM NA MARYJĘ. Duchowe przygotowanie do beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego” – opowiedziała Paulinie Wysockiej pani Beata Mackiewicz z Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Przed nami 2. część rozmowy.

 

AUDYCJA NR 7 – KOBIETA W NAUCZANIU PRYMASA
Data emisji: 2021-08-17

Ważne miejsce w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego zajmuje temat kobiety i jej godności. „Trzeba pouczać kobiety, że najlepszym kosmetykiem jest wewnętrzne dobro, które tkwi w ich sercu. Ono sprawia, że nawet brzydki człowiek ma jakiś szczególny urok, podczas gdy o pięknym a pustym mówi się: piękniś – i sprawa skończona” – mówił w sierpniu 1964 r.

Jako wzór dla kobiet ukazywał swoją ukochaną Maryję. Zachęcał panie, by nie upodabniały się do mężczyzn, ale pielęgnowały swoją wyjątkową kobiecość, delikatność, opiekuńczość. Dostrzegał też wyjątkową pozycję kobiety w Kościele. „[…] świat kobiecy, bardziej nawet aniżeli świat męski, związany jest z Bogiem… […] Napisał ktoś, że odejście mężczyzn od Boga nie jest jeszcze największą tragedią świata, ale odejście kobiet jest tragedią niemalże krańcową, bo w takiej sytuacji nie ma już powrotu

Zbiór tekstów kardynała Stefana Wyszyńskiego na temat kobiety znajdziecie w książce „O godności kobiety” – Wydawnictwo SUMUS.

O kobiecie w nauczaniu Prymasa opowiedziała Paulinie Wysockiej pani Beata Mackiewicz, kierownik Wydawnictwa Soli Deo.

 

AUDYCJA NR 8 – JASNOGÓRSKIE ŚLUBY NARODU POLSKIEGO
Data emisji: 2021-08-24

Jednym z owoców uwięzienia Prymasa Wyszyńskiego były Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. „Czytając „Potop” Sienkiewicza, uświadomiłem sobie właśnie w Prudniku, że trzeba pomyśleć o tej wielkiej dacie. Byłem przecież więziony tak blisko miejsca, gdzie król Jan Kazimierz i prymas Leszczyński radzili, jak ratować Polskę z odmętów. Pojechali obydwaj na południowy wschód, do Lwowa: drogę torowali im górale, jak to pięknie opisuje Henryk Sienkiewicz. Gdy z kolei i mnie przewieziono tym samym niemal szlakiem, z Prudnika na południowy wschód, do czwartego miejsca mego odosobnienia, w góry, jechałem z myślą: musi powstać akt Ślubowań odnowionych!” – pisał w więzieniu. Miał to być sposób na uratowanie narodu z fal kolejnego potopu – komunizmu, nałogów, grzechów społecznych.

Tekst powstał w Komańczy. Na Jasną Górę przyniosła go w ukryciu Maria Okońska.

Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego zostały złożone 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze, przy udziale ponad miliona wiernych. Odczytał je bp Michał Klepacz, pełniący obowiązki przewodniczącego Episkopatu Polski. Na fotelu przeznaczonym dla prymasa Polski leżały biało-czerwone kwiaty. Kardynał Wyszyński składał Śluby w Komańczy w łączności z Jasną Górą – 10 minut wcześniej.

O Jasnogórskich Ślubach Narodu Polskiego, ich powstaniu i miejscu w sercu Prymasa, a także o treści przyrzeczeń, które powinniśmy wypełniać – opowiedziała Paulinie Wysockiej pani Beata Mackiewicz, kierownik Wydawnictwa Soli Deo.

 

AUDYCJA NR 9 – DUCHOWA PRZYJAŹŃ MATKI CZACKIEJ I PRYMASA WYSZYŃSKIEGO
Data emisji: 2021-09-07

W kolejnym odcinku audycji WSZYSTKO POSTAWIŁEM NA MARYJĘ – czyli duchowe przygotowanie do beatyfikacji kard. Wyszyńskiego zapraszamy na rozmowę z siostrą Radosławą Podgórską, która opowie o założycielce swojego zgromadzenia Matce Elżbiecie Róży Czackiej. Wkrótce nowej błogosławionej. O duchowej przyjaźni Matki Elżbiety i Prymasa Wyszyńskiego, o tym jak spotkały się ich losy w podwarszawskich Laskach, o tym jak połączyła ich świętość życia i wspólna data beatyfikacji, usłyszymy w najbliższym programie Pauliny Wysockiej.

Siostra Radosława Podgórska, w zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża od 1983 roku. Skończyła Istituto Scienze Religiose Assisi w Umbri. Autorka Positio Sługi Bożego Księdza Władysława Korniłowicza i współautorka Positio Sługi Bożej Matki Elżbiety Róży Czackiej. Od 2013 do 2019 roku przełożona generalna Zgromadzenia.

 

AUDYCJA NR 10 – PRYMAS I EUCHARYSTIA
Data emisji: 2021-10-05

„Eucharystia jest największym wyrazem Bożej Miłości” – mówił błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński. Codzienna Msza święta była najważniejszym punktem jego pracowitego dnia. Z niej czerpał siłę do służenia Kościołowi.

W dzisiejszym odcinku audycji „Wszystko postawiłem na Maryję” rozwiniemy temat Eucharystii w życiu Prymasa. Zapraszają Paulina Wysocka i Beata Mackiewicz.

 

AUDYCJA NR 11 – PRYMAS I RÓŻANIEC
Data emisji: 2021-10-12

„Módlcie się na Różańcu, bo przez Różaniec Aniołowie Boży wyciągają z otchłani dusze ludzkie…” – pisał błogosławiony kardynał Wyszyński. Różaniec to była modlitwa szczególna w życiu Prymasa. Nigdy się z nim nie rozstawał i zachęcał do tego innych.

„Jak miłym i wiernym towarzyszem codziennych zajęć naszych może być różaniec! Krzątanina domowa przy wielu zajęciach, długich wędrówkach do pracy, w pole, do fabryki, do szkoły czy urzędu, (…) wyczekiwanie w kolejkach, na przystankach autobusowych, w poczekalni urzędów, długie godziny na wozie, w samochodzie, w wagonie kolejowym, bezsenne noce czuwania nad kołyską chorego dziecka, miłe chwile wytchnienia, włóczęgi po lesie czy po mieście – wszystko to może być uświęcone, wzbogacone, uprzyjemnione, modlitwą różańcową” – mówił Prymas.

W dzisiejszym odcinku audycji „Wszystko postawiłem na Maryję” rozwiniemy temat Różańca w życiu Prymasa. Zapraszają Paulina Wysocka i Beata Mackiewicz.