Chrześcijańska lista przebojów – „Muzyczne Dary”

Z początkiem roku 2001 Dariusz Ciszewski i Janusz Yanina Iwański zawiązali grupę programową „Muzyczne DarY” celem grupy było i jest tworzenie szerokiego forum prezentacji muzyki chrześcijan. Główną inspiracją dla jego powstania był fakt, że ta muzyka w większości mediów nie jest mile widziana, mówiąc najoględniej (a mówiąc wprost jest nie dopuszczana na antenę). Zrodził się pomysł nadawania Listy Przebojów jako najlepszej formy lansowania takiej twórczości.

Lista Przebojów „MD” to jest przede wszystkim pomysł na promocję Dobra. Dobra, które jest zawarte w muzyce. Stąd też nazwa projektu „Muzyczne DarY”. Życie jest darem, a muzyka jego wyrazem.

Na antenie RN prezentujemy Listę oraz Suplement do niej. Stanowi on-nomen omen-uzupełnienie (nie sposób zagrać całych dwudziestu utworów w godzinę – w suplemencie grane są w całości). W Suplemencie prezentowani są także „wschodzący” artyści, którzy stamtąd „trafiają” do czołowej „dwudziestki”.

Słuchaj: środa, 21:30 (Lista) oraz niedziela, 23:30 (Supelment).