Różańcowe Rozmyślania… (24)

Przez cały październik na antenie RN nowa audycja „Różańcowe Rozmyślania.” Autor: o. dr Mirosław M. Adaszkiewicz; czyta: Paulina Wysocka. Godzina emisji – 12:05, bezpośrednio po modlitwie Anioł Pański. Różańcowe rozmyślania będą regularnie publikowane także na naszej stronie:

RÓŻANIEC KONTEMPLACJĄ OBLICZA CHRYSTUSA

Odmawiać Różaniec, to nic innego jak kontemplować z Maryją oblicze Chrystusa. To zaś jest prostą drogą do świętości – mówił św. Jan Paweł II. Nie bójmy się, że Maryja przysłoni nam Chrystusa – Ona jest po to, aby do Niego prowadzić. Może nas niekiedy razić ta dziecięcość kultu maryjnego w Polsce – mówił bł. Prymas Wyszyński – zwłaszcza kultu uprawianego przez lud. Nie gorszmy się tym nadmiernie, pozwólmy ludziom wypowiadać swoje uczucia, tak jak ich na to stać, a jeśli nas stać na coś więcej, to czyńmy to. Zginąłby Kościół i ludzie przez wieki, gdyby Maryja nie paraliżowałaby szatańskich planów.

Różaniec – to modlitwa wojenna, to hasło, które gromi szatana. Modlitwa różańcowa jest wielką tajemnicą wiary, tajemnicą zwycięstwa. Sens nabożeństwa do Matki Bożej jest taki, że Ona pomaga nam uczestniczyć w dziele swego Syna i pozwala wszystkim znajdować właściwe możliwości tego uczestnictwa. ( Ks. Karol Wojtyła). Oddanie się Maryi to nie tylko nowa forma pobożności, ale nowa forma życia zdolna tak przeobrazić twoje postępowanie, że zgodne będzie z wolą Bożą. Jeśli oddasz się Maryi, Ona pomoże ci wyleczyć się z wad i grzechów. Ona ci pomoże dojść do duchowego wzrostu. Nauczy cię wierzyć, ufać i kochać bliźniego. Cześć do Maryi winna być czuła, pełna zachwycenia i entuzjazmu. Maryję trzeba kochać, jako nikogo na świecie po Jezusie. Pominięcie Maryi – to nieszczęście.

Różaniec nie odsuwa Chrystusa na drugi plan, Chrystus jest w nim osią wszystkiego. Różaniec nie zapomina jednak o tym, że Chrystus przyszedł do nas przez Maryję. Nie można zapomnieć o Maryi, mówiąc o Chrystusie i na odwrót – zamilczeć o Jezusie, chwaląc Maryję. Maryja i Jezus są złączeni nierozerwalnie. Maryja jest drogą, Chrystus celem. Nie można w ogóle wyobrazić sobie Maryi bez Chrystusa Pana. Różaniec jest współczesnym drogowskazem dla chrześcijańskiego świata. Jest środkiem obrony, skuteczniejszym niż wszelka dyplomacja, potężniejszym niż jakakolwiek organizacja i prasa.

Kto odmawia Różaniec, ten wywiera na bieg spraw tego świata wpływ za pomocą Tej, której mądrości w potędze nie dorównują ani w cząsteczce wszystkie uniwersytety i rządy. Modlitwy różańcowe katolików są środkiem ratunku w czasach zbliżającej się katastrofy. – „Ty jedna możesz mnie jeszcze uratować, o Niebieska Pani! Nie pozwól, bym wpadł w ręce nieprzyjaciela” – modlił się św. Jan Boży.

Wszystkie błogosławieństwa, jakie spłynęły na nas z nieba, są owocem tego pierwszego Zdrowaś Maryjo odmówionego żarliwie i w dobrej intencji – twierdził św. Jan Bosko. Czcij więc Matkę Bożą, a wyrośniesz na porządnego człowieka. Kochajcie Różaniec! Idźmy za Nią z Różańcem w ręku!

Różańcowe Rozmyślania… (1)
Różańcowe Rozmyślania… (2)
Różańcowe Rozmyślania… (3)
Różańcowe Rozmyślania… (4)
Różańcowe Rozmyślania… (5)
Różańcowe Rozmyślania… (6)
Różańcowe Rozmyślania… (7)
Różańcowe Rozmyślania… (8)
Różańcowe Rozmyślania… (9)
Różańcowe Rozmyślania… (10)
Różańcowe Rozmyślania… (11)
Różańcowe Rozmyślania… (12)
Różańcowe Rozmyślania… (13)
Różańcowe Rozmyślania… (14)
Różańcowe Rozmyślania… (15)
Różańcowe Rozmyślania… (16)
Różańcowe Rozmyślania… (17)
Różańcowe Rozmyślania… (18)
Różańcowe Rozmyślania… (19)
Różańcowe Rozmyślania… (20)
Różańcowe Rozmyślania… (21)
Różańcowe Rozmyślania… (22)
Różańcowe Rozmyślania… (23)