Projekt BOBOLA: Zacznijcie mnie czcić (5)

„Bóg wyznaczył św. Andrzejowi zadanie, aby otaczał opieką nasz kraj” – ks. Józef Niżnik, proboszcz i kustosz Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie.

Zapraszamy do udziału w naszym internetowym projekcie. Projekt BOBOLA: Zacznijcie mnie czcić. Projekt zakłada, że począwszy od 16 maja 2023 r. (wspomnienie św. Andrzeja), każdego 16 dnia miesiąca, przywołujemy św. Andrzeja Bobolę, zachęcając do modlitwy za jego wstawiennictwem w intencjach naszego Narodu, a więc każdego z nas.

W Strachocinie, w miejscowości, w której się urodził, przemówił do wspomnianego ks. Józefa Niżnika, proboszcza i kustosza Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. W 1987 roku powiedział mu: ZACZNIJCIE MNIE CZCIĆ. 

Odcinek pierwszy naszego cyklu dostępny tutaj: Projekt BOBOLA: Zacznijcie mnie czcić (1)
Odcinek drugi naszego cyklu dostępny tutaj: Projekt BOBOLA: Zacznijce mnie czcić (2)
Odcinek trzeci naszego cyklu dostępny tutaj: Projekt BOBOLA: Zacznijcie mnie czcić (3)
Odcinek czwarty naszego cyklu dostępny tutaj: Projekt BOBOLA: Zacznijcie mnie czcić (4)

***

Wciąż zachęcamy Państwa do nieustannej i gorliwej modlitwy za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli. By to ułatwić, dziś kilka propozycji modlitewników, które ułatwią modlitwę za wstawiennictwem tego świętego.

***

Modlitewnik Świętego Andrzeja Boboli (Wydawnictwo La Salette)

Modlitewnik został przygotowany przez kustosza sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie, świadka objawień świętego w Strachocinie (1983-1987).

Znajdują się w nim modlitwy, rozważania Drogi Krzyżowej, rozważania tajemnic różańcowych, nowenna do św. Andrzeja Boboli oraz zestaw pieśni ku czci Patrona Polski.

Wszyscy czciciele św. Andrzeja znajdą opis męczeństwa i rozwój Jego kultu w Polsce.

***

Różaniec ze świętym Andrzejem Bobolą (Wydawnictwo eSPe)

Niechże więc wszyscy jako we wzór wpatrują się w męstwo świętego męczennika Andrzeja Boboli, niech nieugiętą jego wiarę i sami zachowują, i na wszelki sposób bronią /Invicti athletae Christi, Pius XII/

Święty Andrzej Bobola był jezuitą, niestrudzonym misjonarzem, kaznodzieją, autorem tekstu ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza, apostołem Polesia i męczennikiem. Za głoszenie prawdy Ewangelii został skatowany i zamordowany przez Kozaków w Janowie Poleskim. Pius XI kanonizował go w 1938 roku. Od 2002 roku jest jednym z patronów Polski. Pius XII nazwał go niezwyciężonym zapaśnikiem Chrystusa.

Publikacja zawiera rozważania różańcowe inspirowane życiem i nauczaniem św. Andrzeja Boboli.

***

Modlitewnik św. Andrzej Bobola. Modlitwy, świadectwa cudów, przepowiednie (Wydawnictwo M)

Św. Andrzej Bobola został uznany za obrońcę polskich granic i w ostatnim czasie wiele się słyszy wezwań do modlitwy za Polskę za jego wstawiennictwem.

W książce zamieszczono również teksty Ślubów Jasnogórskich i Akty Poświęcenia Narodu Polskiego. Modlitewnik zawiera też krótki życiorys Świętego i świadectwa licznych cudów po jego śmierci oraz przepowiednie odzyskania niepodległości Polski. Św. Andrzej Bobola ogłoszony przez Jana Pawła II patronem Polski w 2002 r., patronuje diecezjom: warszawskiej, łomżyńskiej, białostockiej, drohiczyńskiej oraz kolejarzom. Zginął za wiarę w okrutnych cierpieniach z rąk Kozaków w 1657 roku, a jego ciało do dziś nie uległo rozkładowi i spoczywa w Kościele o.o. Jezuitów w Warszawie.

Patron Jedności Narodowej. Święty Andrzej Bobola (Wydawnictwo La Salette)

Modlitewnik został opracowany przez ks. Józefa Niżnika świadka objawień świętego w Strachocinie (1983-1987). Pozycja jest bogato ilustrowana wizerunkami Patrona Polski i zdjęciami z Jego sanktuarium Narodowego w Warszawie i w Strachocinie.

Św. Andrzejowi bliska sercu była Polska i Jej pomyślny rozwój. Dziś w naszej Ojczyźnie doświadczamy bardzo bolesnego wewnętrznego podziału, który nie służy Jej rozwojowi i bezpieczeństwu. Dlatego słowami rozważań: różańcowych, drogi krzyżowej oraz litanii, pieśni i modlitw zgromadzonych w edycji pragniemy prosić Tego, który za tą jedność oddał życie w trudnych do opisania męczarniach.

Do modlitewnika dołączony jest medalik przedstawiający św. Andrzeja Bobolę.