Obchody franciszkańskiego osiemsetlecia

Konferencja Rodziny Franciszkańskiej, na czele z ministrami generalnymi wszystkich gałęzi franciszkańskich, ogłosiła obchody jubileuszy 800-lecia pięciu istotnych dla Zakonu Braci Mniejszych rocznic:

zatwierdzenia „Reguły św. Franciszka” (2023),
Bożego Narodzenia w Greccio (2023),
stygmatyzacji św. Franciszka (2024),
powstania „Pieśni słonecznej”(2025)
śmierci św. Franciszka (2026).

Będzie to „osiemsetlecie wyrażone i obchodzone w ramach kilku rocznic”.

Tekst zamieszczony poniżej zawiera wytyczne do zorganizowania różnych obchodów rocznicowych na poziomie lokalnym; schemat, na którym można oprzeć programy formacyjne; narzędzie pracy nad tematyką różnorodnych wymiarów rocznic, które składają się na to jedno osiemsetlecie 2023-2026, zwieńczone uroczystościami osiemsetlecia śmierci Serafickiego Ojca.

Osiemsetlecie wyrażone i obchodzone w ramach kilku rocznic 2023-2026

Za: www.bernardyni.pl/zyciezakonne.pl/https://www.ofmconv.net/