Mozaika Męczenników w Niepokalanowie

Ojcowie Franciszkanie z Niepokalanowa pragną zrealizować kolejny, piękny projekt. Ma on na celu ocalić od zapomnienia niepokalanowskich męczenników. Nie każdy wie, ale Niepokalanów wydał wielu „świętych”, choć formalnie zostali oni ogłoszeni „tylko” błogosławionymi. Ojcowie franciszkanie pragną to zmienić i wyraźniej „zakomunikować” pielgrzymom, że Niepokalanów uświęcony został krwią wielu wspaniałacyh braci i ojców, którzy poszli w ślad ojca Maksymiliana.


Jak wesprzeć to piękne dzieło pisze gwardian Niepokalanowa, o. Mariusz Słowik: 

W naszym sanktuarium niepokalanowskim, w bocznej kaplicy bazyliki znajduje się marmurowy ołtarz w formie tryptyku. W jego centrum jest postać św. Maksymiliana Marii Kolbego, który w geście wzniesionych rąk powierza kulę ziemską Niepokalanej i w ten sposób wyraża swoją ideę: „Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną”. Natomiast skrzydła tryptyku przedstawiają Piusa XII, z figurą MB Fatimskiej, który oddał w opiekę świat Niepokalanemu Sercu Maryi, oraz błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego, z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, inicjatora Ślubów Jasnogórskich. Ołtarz ten chcemy wzbogacić mozaikowymi obrazami Błogosławionych z Niepokalanowa, współpracowników o. Maksymiliana w Niepokalanowie i współwięźniów w Auschwitz, gdzie zostali zamordowani. Jan Paweł II wyniósł ich na ołtarze 13 czerwca 1999 roku. Byli to:

Br. Bonifacy Żukowski (10.04.1942), pokorny i odważny drukarz „Rycerza Niepokalanej”.

Br. Tymoteusz Trojanowski (+28.02.1942), dbał, aby „Rycerz Niepokalanej” na czas dotarł do czytelników.

O. Pius Bartosik (+ 13.12.1941), redagował „Rycerza” i inne miesięczniki. Świadkowie przekazali jego wypowiedź z obozu: „Dotychczas pisaliśmy i mówiliśmy innym, jak należy znosić cierpienia. Teraz musimy sami praktycznie to przejść, bo w przeciwnym razie co warte by były nasze słowa”.

O. Antonin Bajewski (+8.05.1941), z natury chorowity. Po aresztowaniu ucierpiał wiele od oprawców, którzy go bili koronką franciszkańską, którą nosił na pasku przy habicie. Przed śmiercią w obozie prosił o przekazanie braciom w Niepokalanowie: „Powiedz im, że wierny Chrystusowi i Maryi tu zginąłem”.

Przeczytaj także: RADIO NIEPOKALANÓW – KLASZTOR BŁOGOSŁAWIONYCH MĘCZENNIKÓW Z NIEPOKALANOWA

Razem z nimi zostali umęczeni jeszcze inni franciszkanie: o. Achilles Puchała, o. Herman Stępień, o. Innocenty Guz.

Projekt złoconej mozaiki wykonał artysta Wojciech Łukasiewicz. On też będzie jej wykonawcą. Jest to droga inwestycja. Koszt samego złota wynosi 170 tys. PLN. Prosimy o finansową pomoc do zakupu złota i wykonana tego dzieła. Wyznaczamy sobie czas wykonania tej ozdoby ołtarza do końca lutego 2023 r. Święci Męczennicy, których postacie utrwalimy w bazylice, potrafią się nam odwdzięczyć i wyproszą u Boga potrzebne łaski. My, mieszkańcy Niepokalanowa, obiecujemy naszą modlitwę za Dobroczyńców. „Radosnego dawcę Bóg miłuje” – zapisano w Piśmie Świętym.

Niech Bóg hojnie wynagrodzi wszystkim Ofiarodawcom – tak im życzy

O. Mariusz Słowik
gwardian i wspólnota klasztoru w Niepokalanowie

Klasztor Niepokalanów Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO.Franciszkanie)
Bank PEKAO S.A. I O. w Sochaczewie
07 1020 11850000 4302 0012 3869