Woreczek Ryżu – zbiórka na rzecz potrzebujących dzieci w Kenii i Ekwadorze

Wraz z rozpoczęciem okresu Wielkiego Postu Franciszkański Sekretariat Misyjny z Gdyni razem z Fundacją „Tworzyć Miłością” z Gdańska rozpoczyna X edycję ogólnopolskiej zbiórki na rzecz potrzebujących dzieci w Kenii i Ekwadorze – Woreczek Ryżu.

Początki akcji to rok 2011. Wtedy we współpracy z Franciszkańskim Sekretariatem Misyjnym z Gdyni diakonia charytatywna Wspólnoty akademickiej Porcjunkula przy kościele franciszkanów w Poznaniu na Wzgórzu Przemysła, chcąc pomóc dzieciom w Kenii, szczególnie tym znajdującym się pod opieką polskich misjonarzy franciszkańskich, rozpoczęła zbiórkę pieniędzy.

Tak zrodziła się doroczna akcja, którą nazwano Woreczek Ryżu, bowiem garść ryżu, fasoli czy kukurydzy bardzo często staje się jedynym posiłkiem w ciągu dnia dla wielu ludzi na świecie.

Zbiórka nagłaśniana jest szczególnie w okresie Wielkiego Postu, który sprzyja pracy nad sobą i motywuje do uczynków miłosierdzia. Dlatego dla chrześcijan włączających się w nią, akcja posiada trzy wymiary:
1. Postu – w wybranym dniu WORECZEK RYŻU staje się dla nas, jeżeli to możliwe,
jedynym posiłkiem;
2. Jałmużny – pieniądze, które przeznaczylibyśmy na posiłki składamy jako ofiarę na
potrzebujących;
3. Modlitwy – wspominamy w modlitwie ubogich, głodnych i cierpiących.

W ten sposób darczyńca staje się niejako jedno z obdarowanym, łącząc się w bólu głodu i na modlitwie. Do akcji może włączyć się każda osoba indywidualna, a także instytucja (parafia, szkoła, fundacja, klub, firma…) wspierając dzieło finansowo dostępnymi kanałami (konto bankowe, zbiórka SMS-owa, platforma Pomagam.pl), oraz organizując zbiórkę u siebie.

Wystarczy zgłosić się do Franciszkańskiego Sekretariatu Misyjnego w Gdyni, ul. Ujejskiego 40, tel. (58) 662 39 31, e-mail: biuro@sekretariatmisyjny.pl lub do Fundacji „Tworzyć Miłością” w Gdańsku, ul. Świętej Trójcy 4, tel. 510 054 069, e-mail: kontakt@fundacjatm.pl i wyrazić chęć współpracy.

Zbiórka trwa cały rok, choć nagłaśniania jest najbardziej w okresie Wielkiego Postu.

Strona akcji: https://www.woreczekryzu.pl/