Nie ma, jak u Mamy: MODLITWY DO MATKI BOŻEJ BOLESNEJ

„Nie ma, jak u Mamy” to nasz radiowy cotygodniowy cykl internetowy, w którym pragniemy przybliżać Matkę Bożą. Jej życie, Jej skuteczne wstawiennictwo, Jej „obecność” w życiu świętych, modlitwy do Maryi, miejsca Jej kultu, a także wizerunki Matki Bożej. Może na wzór św. Maksymiliana, który, jak napisał o. Roman Soczewka – „lubił soboty i radością z tego dnia dzielił się ze współbraćmi zakonnymi, wygłaszając im pogadanki lub konferencje o Matce Bożej Niepokalanej.”

***

Dziś z racji, trwającego Wielkiego Postu oraz trudnej do zrozumienia po ludzku wojnie w Europie – zapraszam do oddania swoich spraw Matce Bolesnej…

****

AKT ODDANIA MATCE BOLESNEJ
Matko Bolesna, która upodobałaś sobie tarnowską katedrę i w sercu diecezji jesteś w szczególny sposób ze swoim ludem, z radością przychodzimy, aby u Twoich stóp czcić naszego Pana.

Matko cierpiąca, Ty dajesz nam Swego Syna w nadziei, że uwierzymy Miłości, która spełniła się i wciąż spełnia w życiu każdego człowieka aż do końca. Matko Bolesna, pragniemy się oddać Twej najczulszej i najmiłosierniejszej opiece.
Matko, przeniknięta do głębi bólem. Ty z miłością przyjęłaś w Swe ramiona umęczone Ciało Syna, przyjmij i nas, dotkniętych duchową śmiercią, poranionych grzechami, pogrążonych w smutku, ogarniętych zwątpieniem, porażonych niewiarą, rozpaczą, spętanych nałogami, zniewolonych wadami, zagubionych w problemach codzienności.

Tobie z ufnością powierzamy siebie, swoje rodziny, naszą parafię, miasto, całą diecezję i ojczyznę.
Za Twoim wstawiennictwem, o Matko, błagamy Boga o przebaczenie naszych win, a całym życiem zgodnym z wolą Twego Syna pragniemy wynagradzać za grzechy osobiste, za grzechy wszystkich wierzących i całej ludzkości.

Cudowna Matko, któraś w godzinie ciężkiej próby nie cofnęła Swego fiat ucz nas w doświadczeniach zachować niezachwianą wiarę i trwać w miłości Bożej; w sytuacjach beznadziejnych pomóż zachować pokój; w opuszczeniu i samotności wyjednaj nadzieję; w pokusach daj mądrość i męstwo, abyśmy byli świadkami Twego Syna wszędzie, gdzie On nas posyła. Amen

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ BOLESNEJ
Cudowna Tarnowska, Matko Bolesna, przychodzę do Ciebie, aby w ciszy i w samotności spotkać się z Tobą i Twoim Synem, którego trzymasz na swych kolanach. Wiem Matko, że zostaliśmy odkupieni krwią Twojego Syna. Wiem jednak i to że dla naszego zbawienia nieoceniona jest wartość Twoich łez, boleści i współcierpienia.

Ty jesteś dla nas wzorem pokory, wzorem cierpliwości i niepojętej ofiarności.
Udziel nam, Bolesna Matko, choć trochę ze swej miłości, nadziei i wiary.
Naucz swego milczenia, ciszy i skupienia.
Daj nam trochę swej świętości, wierności oraz cierpliwości.
Naucz postawy służenia i wyrzeczenia.
Matko Bolesna, cierpienie wypełniło całe Twoje życie. Dobrze poznałaś, co to ból i łzy. Swoje cierpienie umiałaś jednak zmienić w modlitwę, w pełną ufności pieśń do Boga.

Proszę o dar takiego przeżywania cierpień dla ludzi chorych, oraz dla nas, gdy nadejdzie godzina naszego cierpienia.
Maryjo, swoim „tak” przemieniłaś oblicze świata. Znasz cenę tego słowa. Wiesz, ile kosztuje wierność temu słowu. Naucz nas powtarzać je za Twoim przykładem.

Matko, tu na ziemi najtrudniej dostrzec sens cierpienia. Tylko mądrość, która umie oczami Boga spojrzeć na dzieje człowieka, umie w cierpieniu dostrzec wartość ubogacającą, zbawczą. Ukaż nam sens naszych cierpień, pomóż zawierzyć Bogu, pozwól współdziałać z Tobą w dziele przemieniania siebie samych i świata. Amen.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ BOLESNEJ
Klęczę przed Tobą Matko Bolesna z gotyckiej Katedry.
Klęczę tu po to, aby współczuć z Tobą, a może raczej po to, aby stąd lepiej zobaczyć udręczonego człowieka; Może czyjąś matkę, może moją matkę.

One również cierpią, jak Tyś, Matko, cierpiała, kiedyś szła przebita niewidzialnym mieczem boleści w stronę Kalwarii Syna i swojej własnej. One cierpią same, cierpią również wtedy, kiedy krzyż dotyka dziecka.
Matki wszystkich czasów.
Matki milionów skazanych, prowadzonych na śmierć.
Matki bolesne.
Matki dźwigające krzyż upośledzenia własnego dziecka.
Matki opłakujące łzami żalu, a czasem łzami rozpaczy, przedwczesną śmierć dziecka.
Matki cierpiące z powodu alkoholizmu swych synów i córek.
Matki dzieci nieuleczalnie chorych.

Błogosławiona Matko naszego Zbawiciela, któraś w swoim sercu doznała niezmierzonej boleści, smutku i trwogi. Naucz te matki tak jak Ty potrafiłaś: cierpieć, nie poddając się rozpaczy;
cierpieć odważnie, próbując przezwyciężyć przeciwności; cierpieć pokornie bez narzekania na los;
cierpieć bez smutku, mimo bólu nie tracić pogody ducha. Matko Bolesna, bądź dla tych matek – Matką Pocieszenia, niech nie zabraknie im mocy i wytrwałości cierpienia. Amen.


PRZECZYTAJ TAKŻE:
Nie ma, jak u Mamy: Rycerstwo Niepokalanej (4) – Narzędzia MI
Nie ma, jak u Mamy: Rycerstwo Niepokalanej (3) – Warunki bycia w MI|Środki MI?
Nie ma, jak u Mamy: Rycerstwo Niepokalanej (2) – Cel MI?
Nie ma, jak u Mamy: Rycerstwo Niepokalanej (1) – Dlaczego zostało założone?
Nie ma, jak u Mamy: Oddaj się Maryi
Nie ma, jak u Mamy: „Rycerz Niepokalanej” – świadectwa otrzymanych łask
Nie ma, jak u Mamy: Św. Jan Bosko, a modlitwa różańcowa
Nie ma, jak u Mamy: Nowenna pompejańska. Najpiękniejsze świadectwa
Nie ma, jak u Mamy: Media w służbie Niepokalanej
Nie ma, jak u Mamy: Uroczystość św. Bożej Rodzicielki Maryi
Nie ma, jak u Mamy: LEKCJA PRZYTULANIA, czyli dlaczego święta Bożego Narodzenia są tak ważne dla naszego ducha?
Nie ma, jak u Mamy: 18 grudnia – Wspomnienie Oczekującej Matki Bożej
Nie ma, jak u Mamy: Matka Boża z Guadalupe i niezwykłe odkrycia naukowców
Nie ma, jak u Mamy: Wróg wie, gdzie jest siła Kościoła i całej Rodziny ludzkiej
Nie ma, jak u Mamy: Co św. Maksymilian mówił o Cudownym Medaliku?
Nie ma, jak u Mamy: Matka Boża od Wykupu Niewolników
Nie ma, jak u Mamy: Modlitwa za Ojczyznę – Rozważania różańcowe
Nie ma, jak u Mamy: Cud wybłagany przez Polaków w Dalekim Kazachstanie
Nie ma, jak u Mamy: Maryja Gwiazda Morza, czyli Czyściec i Najświętsza Panna MaryjaNie ma, jak u Mamy: sprawa wojskowego różańca ks. Jerzego…
Nie ma, jak u Mamy: Rycerstwo Niepokalanej
Nie ma, jak u Mamy: Wojenny cód różańcowy
Nie ma, jak u Mamy: Różańcowe pisma…
Nie ma, jak u Mamy: Przypowieść… przybliżająca sens i wielkie przesłanie CUDOWNEGO MEDALIKA

Nie ma, jak u Mamy: Dźwiękowa pocztówka z La Salette
Nie ma, jak u Mamy: Kard. Wyszyński o Matce Bożej
Nie ma, jak u Mamy: „Fatima”
Nie ma, jak u Mamy: Różańce ze skarbca jasnogórskiego
Nie ma, jak u Mamy: Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych
Nie ma, jak u Mamy: Obozowy różaniec św. Maksymiliana
Nie ma, jak u Mamy: Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi – ŚWIADECTWA
Nie ma, jak u Mamy: Matka Boska Armii Krajowej
Nie ma, jak u Mamy: Ciekawostki różańcowe (2) – Obozowy różaniec św. Maksymiliana
Nie ma, jak u Mamy: Niezwykła moc modlitwy „Zdrowaś Maryjo”!
Nie ma, jak u Mamy: Szkaplerz karmelitański
Nie ma, jak u Mamy: Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Jazłowieckiej
Nie ma, jak u Mamy: Matka Boża Nieustającej Pomocy. 27 czerwca przypada Jej wspomnienie 1 lipca
Nie ma, jak u Mamy: NOWENNA GIETRZWAŁDZKA – modlitwa o uzdrowienie podyktowana przez Maryję w trakcie objawień
Nie ma, jak u Mamy: Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny
Nie ma, jak u Mamy: Przynieś każdemu to, czego mu potrzeba
Nie ma, jak u Mamy: Modlitwa rodziców za dzieci
Nie ma, jak u Mamy: Różaniec jest egzorcyzmem! Dobrze o tym pamiętać
Nie ma, jak u Mamy: Kolbianum – studia dla każdego, kto kocha Maryję!
Nie ma, jak u Mamy: Różaniec na próbę…
Nie ma, jak u Mamy: Odznaka turystyczna „Szlakiem kultu Maryjnego w Polsce”: z miłości do Maryi i pasji do podróżowania
Nie ma, jak u Mamy: Matka Boża Dobrej Rady
Nie ma, jak u Mamy: Ciekawostki różańcowe (1) – Różaniec na kierownicę
Nie ma, jak u Mamy: Świadectwo uzdrowienia za przyczyną Matki Najświętszej
Nie ma, jak u Mamy: „Rekolekcje z Maryją” ojca M. Kopczewskiego – do odprawiania w domu
Nie ma, jak u Mamy: Zaufajcie Maryi!
Nie ma, jak u Mamy: Niezwykły (cudowny) różaniec z… fasoli
Nie ma, jak u Mamy: Maryja i ks. Dolindo
Nie ma, jak u Mamy: Koronka do Krwawych Łez Maryi
Nie ma, jak u Mamy: Koronka do Siedmiu Boleści Maryi – o tę modlitwę prosi nas sama Matka Boża
Nie ma, jak u Mamy: Świadectwo otrzymanej łaski, wyproszonej przez ręce Maryi
Nie ma, jak u Mamy: O różańcu ustami świętych, czyli dlaczego warto odmawiać różaniec
Nie ma, jak u Mamy: Matka Boża Dzieci Nienarodzonych
Nie ma, jak u Mamy: Cudowny medalik – noś go z ufnością na szyi!
Nie ma, jak u Mamy: Dlaczego sobota jest dniem szczególnie poświęconym Matce Bożej