Nie ma, jak u Mamy: „Rekolekcje z Maryją” ojca M. Kopczewskiego – do odprawiania w domu

„Nie ma, jak u Mamy” to nasz radiowy cotygodniowy cykl internetowy, w którym pragniemy przybliżać Matkę Bożą. Jej życie, Jej skuteczne wstawiennictwo, Jej „obecność” w życiu świętych, modlitwy do Maryi, miejsca Jej kultu, a także wizerunki Matki Bożej. Może na wzór św. Maksymiliana, który, jak napisał o. Roman Soczewka – „lubił soboty i radością z tego dnia dzielił się ze współbraćmi zakonnymi, wygłaszając im pogadanki lub konferencje o Matce Bożej Niepokalanej.”

Dziś, w ostatnich dniach Wielkiego Postu przypominamy o możliwości odprawienia rekolekcji w domu. Przygotował je i poprowadził franciszkanin z Niepokalanowa, o. Mirosław Kopczewski (szczegóły, konspekt rekolekcji, teksty do medytacji, a także nagrania – patrz niżej)

SŁÓW KILKA OD OJCA MIROSŁAWA KOPCZEWSKIEGO

Bardzo serdecznie zapraszam do odprawienia rekolekcji maryjnych w domu. Na przełomie Starego i Nowego Roku z Opatrzności Bożej wygłosiłem rekolekcje „Sylwester z Maryją 2020” w formie on-line. Z racji dużego zapotrzebowania duchowego wiernych postanowiliśmy rekolekcje te udostępnić w formie rekolekcji do odprawienia indywidualnego w domu.

Ktoś powie: ale to już było. Tak, to już było, ale nie minęło. Rekolekcje te można odprawiać w dowolnym momencie roku liturgicznego. Bóg jest ponadczasowy, a rekolekcje są przede wszystkim Jego dziełem

O czym są: o utraconej ufności do Boga i jak ją odbudować, o samotności w której nie jesteś sam, o miłości Boga do człowieka, której nikt nie może przebić, o naturze grzechu i jak go pokonać, o przebaczeniu innym jako warunku do otrzymania Bożego przebaczenia i jak przebaczyć sobie samemu, jak pozbyć się złych wspomnień.

Rekolekcje te jak sama nazwa wskazuję są rekolekcjami z Maryją. Chcemy dojrzeć w Maryi wzór nowego człowieka, wolnego od grzechu, chcemy do Niej przychodzić aby uczyć się słuchania Boga i wprowadzania Jego Słowa w życie, chcemy Ją naśladowywać w służbie Bogu i ludziom. Rekolekcje pokazuję też różne oblicza walki duchowej i mają odnowić w nas ufność do Boga i pogłębić z Nim relację. W czasie rekolekcji będzie możliwość dokonania zawierzenia Maryi siebie, swoich bliskich i wszelkich spraw. Rekolekcje uczą nas z wiarą patrzeć na wydarzenia wokół nas i zabezpieczają nas od lęku i wpadania w panikę.

Rekolekcje zostały omodlone przez wiele osób. Ponadto uczestnicy rekolekcji są objęci codzienną Mszą św. odprawianą w kaplicy klasztornej o 6.50.

Dobrze w czasie rekolekcji zaplanować codziennie Eucharystię, oczywiście w Kościele, chyba, że stan zdrowia lub inne okoliczności nie pozwalają. Pomyśleć o spowiedzi świętej.

Proponowane rekolekcje są dla każdego, nie zależnie od wieku, wykształcenia, pozycji społecznej itp. Nauki są głoszone prostym, zrozumiałym dla każdego językiem, z dużą ilością świadectw. Są przede wszystkim dla tych, którzy pragną Boga i którym się chce zdobyć na wysiłek.

Zostańcie z Bogiem!
o. Mirosław Kopczewski – franciszkanin z Niepokalanowa


JAK ODPRAWIĆ REKOLEKCJE Z MARYJĄ W DOMU?

PO PIERWSZE: Zaplanuj czas na rekolekcje.

Rekolekcje można odprawić na dwa sposoby: jako 3, 4-dniowe (można wykorzystać weekend lub kwarantannę) lub rozłożone na 12 dni, po 2 godziny dziennie, najlepiej o tej samej porze, np. wieczorem po skończonych obowiązkach.

PO DRUGIE: Zadbaj o ciszę

Zatroszcz się o ciszę zewnętrzną (kategorycznie w tym czasie odwołaj wszelkie spotkania, wyłącz telefon i nie używaj mediów).

Zatroszcz się o ciszę wewnętrzną (wycisz emocje, nie wracaj do przeszłości ani nie wybiegaj w przyszłość, nie analizuj i nie roztrząsaj spraw i problemów itp.).

PO TRZECIE: Zadbaj o klimat osobistego „domu rekolekcyjnego”

Wybierz dogodne miejsce, w którym się dobrze czujesz, gdzie nikt nie będzie przeszkadzał. Można na te dni wyjechać do jakiegoś sanktuarium, domu na wsi, wynająć pokój w górach itp.

Poinformuj domowników o swoich rekolekcjach i ustal potrzebne zasady.

Zrób konieczne zakupy, aby w tym czasie nie chodzić do sklepów. W czasie rekolekcji zajmujemy się tylko Bogiem i tym, co ON do nas mówi w ciszy serca. Kiedy my zajmujemy się Bogiem, wtedy ON zajmuje się nami.

PO CZWARTE: Przez modlitwę zadbaj o relację z Bogiem.

Aby uzyskać upragniony owoc rekolekcji, trzeba zatroszczyć się o modlitwę. Najlepszą i najbardziej skuteczną modlitwą jest Różaniec Święty.

PO PIĄTE: Zaplanuj udział w Eucharystii

Proszę, jeśli to możliwe, o codzienne uczestnictwo w Eucharystii oraz o skorzystanie ze spowiedzi świętej. Osoby chore i na kwarantannie mogą korzystać z transmisji Mszy św. Jednak przy pierwszej okazji proszę udać się do kościoła na Mszę św. i jeśli to możliwe przystąpić do Komunii św.

PO SZÓSTE: Odnów/ponów Akt oddania się Niepokalanemu Sercu Maryi

Na koniec mojej konferencji o zawierzeniu Maryi (Konferencja VII) jest możliwość dokonania aktu oddania siebie i wszystkich swoich spraw Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski. Osoby, które już w przeszłości dokonały takiego lub innego aktu oddania Matce Najświętszej, mogą swoje zawierzenie ponowić i pogłębić oddając Maryi kolejne sprawy.

PO SIÓDME: Daj świadectwo

Łaski Boże to nie ogórki, aby je w sobie kisić. Każdy dar, dany nam przez Boga, nie jest naszą osobistą własnością. Mamy obowiązek świadczenia o tym, czego Bóg dokonał w naszym życiu. Kiedy inni, którzy mają podobną sytuację do naszej, słyszą o Bożej interwencji, to odnajdują drogę, jak postąpić. Bóg jest nieograniczony w swoim działaniu i jeśli zadziałał raz, to może to powtórzyć. Składanie świadectwa umacnia ponadto naszą wiarę. Proszę o nadsyłanie świadectw związanych z rekolekcjami na e-mail: poczta@niepokalanow.pl.

PO ÓSME: Przyjmij Boże błogosławieństwo

Niech Niepokalana Wszechpośredniczka Łask ma Cię w swojej opiece i niech Cię strzeże, niech Jej wstawiennictwo wyprasza potrzebne Ci łaski. Niech Cię błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.

DO DZIEŁA!


SZCZEGÓŁY, KONSPEKT REKOLECJI, NAGRANIA

Szczegóły, konspekt rekolekcji, teksty do medytacji, a także nagrania dostępne są TUTAJ
Nauki dostępne są także poniżej. 

Przypominamy: Rekolekcje te, jak informuje o. Mirosław, można odmówić w dowolnym czasie roku liturgicznego.

DZIEŃ 1
Wprowadzenie i zaproszenie

DZIEŃ 2

DZIEŃ 3

DZIEŃ 4 

DZIEŃ 5

DZIEŃ 6 

DZIEŃ 7

DZIEŃ 8

DZIEŃ 9 

DZIEŃ 10 

DZIEŃ 11

DZIEŃ 12 

DZIEŃ 13

Na kolejną część naszego cyklu internetowego, „Nie ma, jak u Mamy”, zapraszamy już za tydzień – 03 kwietnia.


PRZECZYTAJ TAKŻE:
Nie ma, jak u Mamy: Zaufajcie Maryi!
Nie ma, jak u Mamy: Niezwykły (cudowny) różaniec z… fasoli
Nie ma, jak u Mamy: Maryja i ks. Dolindo
Nie ma, jak u Mamy: Koronka do Krwawych Łez Maryi
Nie ma, jak u Mamy: Koronka do Siedmiu Boleści Maryi – o tę modlitwę prosi nas sama Matka Boża
Nie ma, jak u Mamy: Świadectwo otrzymanej łaski, wyproszonej przez ręce Maryi
Nie ma, jak u Mamy: O różańcu ustami świętych, czyli dlaczego warto odmawiać różaniec
Nie ma, jak u Mamy: Matka Boża Dzieci Nienarodzonych
Nie ma, jak u Mamy: Cudowny medalik – noś go z ufnością na szyi!
Nie ma, jak u Mamy: Dlaczego sobota jest dniem szczególnie poświęconym Matce Bożej?