Nie ma, jak u Mamy: Matka Boża Dzieci Nienarodzonych

„Nie ma, jak u Mamy” to nasz radiowy cotygodniowy cykl internetowy, w którym pragniemy przybliżać Matkę Bożą. Jej życie, Jej skuteczne wstawiennictwo, Jej „obecność” w życiu świętych, modlitwy do Maryi, miejsca Jej kultu, a także wizerunki Matki Bożej. Może na wzór św. Maksymiliana, który, jak napisał o. Roman Soczewka – „lubił soboty i radością z tego dnia dzielił się ze współbraćmi zakonnymi, wygłaszając im pogadanki lub konferencje o Matce Bożej Niepokalanej.”

Matka Boża Dzieci Nienarodzonych

Jest taki przejmujący wizerunek Matki Bożej… Matki Bożej Dzieci Nienarodzonych. Dziś, w kontekście wydarzeń, które mają miejsce w Polsce i buntu wielu środowisk, by chronić życie od poczęcia słów kilka o tym niezwykłym obrazie Matki Chrystusa.

Autorką obrazu jest Miss Tidwell, amerykańska artystka, która została natchniona do namalowania obrazu Błogosławionej Matki, smucącej się z powodu milionów abortowanych dzieci. Namalowanie takiego obrazu zazwyczaj zajmowało artystce wiele miesięcy. Ten zaś namalowała podobno w ciągu dwóch godzin.

Wizerunkowi Matki Bożej Nienarodzonych towarzyszy następujący opis: „Gwiazdy wokół głowy Maryi przedstawiają koronę Niewiasty z Apokalipsy (12, 1): „Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu”. Duża gwiazda jest to „Gwiazda Betlejemska”. Różowa kula w lewym dolnym rogu to Ziemia w chaosie. Żarzące promienie z Niepokalanego Serca Maryi są widocznym znakiem ogromnej miłości do wszystkich Jej dzieci, szczególnie tych najbardziej bezbronnych.

Nieustanny płacz nad tym horrendalnym złem zaciemnił Jej kochające oczy. Anioł Stróż dzieciątka wydaje się być zarówno zasmucony po śmierci swego podopiecznego jak i wdzięczny Błogosławionej Matce za opiekę i troskę.

Dziecko nosi pięć ran naszego Drogiego Zbawiciela. Zarówno dzieciątko jak i jego Anioł płaczą, a ręce dziecka są złożone do modlitwy.

Dłonie i paznokcie u rąk Maryi są brudne, ponieważ musi zbierać i „wygrzebywać te drogocenne dusze” z pojemników na brudy, wysypisk śmieci,…”

Niech prawda ukryta w cichym krzyku dzieciątka wołającego o ratunek w łonie swej mamy, skierowanym do każdego człowieka, pobudzi nas do jeszcze większych wysiłków na rzecz ratowania tych najbardziej bezbronnych dzieci. Wykorzystajmy nasz cenny czas do zrobienia czegoś dobrego dla swego najmniejszego bliźniego.

Modlitwa do Matki Bożej Dzieci Nienarodzonych
O Maryjo,
Jutrzenko nowego świata, Matko żyjących,
Tobie zawierzamy sprawę życia:
spójrz o Matko na niezliczone rzesze dzieci,
którym nie pozwala się przyjść na świat,
ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia,
mężczyzn i kobiety – ofiary nieludzkiej przemocy,
starców i chorych zabitych przez obojętność
albo fałszywą litość.
Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna
potrafili otwarcie i z miłością głosić
ludziom naszej epoki Ewangelię życia.
Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej
jako zawsze nowego daru,
radość wysławiania jej z wdzięcznością
w całym życiu oraz odwagę czynnego
i wytrwałego świadczenia o niej,
aby mogli budować wraz z wszystkimi
ludziom dobrej woli cywilizację prawdy i miłości
na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie. Amen.

Za: http://sanktuariumswietoscizycia.pl/


Matka Boża z Guadalupe – Patronka dzieci nienarodzonych

Patronka dzieci nienarodzonych jest także wizerunek Matki Bożej z Guadalupe.

Wskazany wizerunek uka­zuje Maryję w stanie błogosławionym. Fakt ten stanowi pozawerbalne przesłanie Maryi, zwłaszcza dla ludzi współczesnych czasów. Odczytując symbolikę obrazu, ówcześni Indianie zrozumieli, że Maryja przyczyniła się do zakończenia rytual­nych krwawych ofiar z dzieci składanych ich bożkom pogańskim. Wiara chrześci­jańska przekonała ich, że krwawe ofiary z ludzkich serc nie są już konieczne, gdyż wystarczająca jest jedyna ofiara przebitego Serca Jezusa na krzyżu oraz duchowa ofiara Niepokalanego Serca Maryi, Matki Jezusa, uczestniczącej duchowo w ofie­rze swego Syna.

Znakiem rozpoznawczym macierzyństwa Maryi na wizerunku z Guadalupe jest czarna szarfa, co w rozumieniu Azteków oznaczało, że była brzemienna. Wstęga przepasuje biodra Maryi oraz lekko uwypuklone łono, zaznaczone na wizerunku po prawej stronie na szacie. W tym miejscu na sukni Maryi jest rów­nież umieszczony czteropłatkowy kwiat jaśminu – kwinkunks, który dla Azteków był symbolem życia. Dzięki katechezom misjonarzy Indianie zrozumieli lepiej, że Maryja jest tą Matką, z której narodziła się nowa światłość, słońce nowej ery, i dla nich nastał czas nowego życia w blasku prawd wiary chrześcijańskiej. Ukazanie się Maryi w stanie błogosławionym jest również przesłaniem o świętości i niena­ruszalności życia ludzkiego jako daru Bożego.

Najbardziej znanym cudem Matki Bożej z Guadalupe, świadczącym o potrzebie i konieczności obrony życia dzieci nienarodzonych, był cud, który wydarzył się 24 kwietnia 2007 roku. Data ta okazała się nieprzypadkowa, gdyż tego dnia rada miasta Mexico City miała zalegalizować aborcję na żądanie. W tym czasie w bazylice w Guadalupe odprawiano mszę świętą w intencji dzieci nienarodzonych. Na zakończenie światła zgasły, Wizerunek Maryi zaczął się jakby „wymazywać”, a w miejscu łona Maryi zajaśniało intensywne światło w kształ­cie ludzkiego embrionu z charakterystycznym zarysem dziecka. Na podstawie fotografii wiernych, badacze wykazali, że światło to nie jest żadną modyfikacją obrazu, lecz wychodzi ze środka Wizerunku Maryi. To jeszcze bardziej utwier­dziło wszystkich obecnych o tym, że Maryja z Guadalupe dzieciom poczętym. Prawda ta stała się jeszcze bardziej czytelna, gdy cudowny Wizerunek Matki Bożej z Guadalupe wyruszył w świat w kopii z misją ratowania życia.

Za: ks. Sławomir Adamczyk/ https://diecezja.radom.pl/


MODLITWA DO MATKI BOŻEJ Z GUADALUPE ZA DZIECI NIENARODZONE I OFIARY ABORCJI

Święta Matko Boga i Kościoła, nasza Pani z Guadalupe,
Zostałaś wybrana przez Ojca dla Syna w Duchu Świętym.
Jesteś Niewiastą obleczoną w słońce, która troszczy się o narodziny Chrystusa
Podczas gdy szatan, czerwony smok, czeka by pożreć Twe Dziecko.
Podobnie czynił Herod szukający aby zniszczyć Twego Syna,
Naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa,
dokonując podczas tego rzezi wielu niewinnych dzieci.
Tak dzisiaj czyni się przez aborcję, zabijając wiele niewinnych, nienarodzonych dzieci,
przy udziale wielu matek atakujących ludzkie życie i Kościół, Ciało Chrystusa.

Matko Niewiniątek, chwalimy Boga w Tobie za Jego dary dane Tobie
przez Twe Niepokalane Poczęcie, Twoją wolność od grzechu;
Twoją pełnię łaski, Twoje Macierzyństwo Boga i Kościoła,
Twoje Wieczne Dziewictwo i Twoje Wniebowzięcie z ciałem i duszą do nieba.
O, Wybawienie chrześcijan, błagamy Ciebie o ochronę
dla wszystkich matek nienarodzonych i dzieci w ich łonach.
Wstawiamy się do Ciebie o Twą pomoc w zatrzymaniu holokaustu aborcji.
Nakłoń serca aby szanowano życie!

Święta Matko, modlimy się do Twego Bolesnego i Niepokalanego Serca
za wszystkie matki i wszystkie nienarodzone dzieci,
aby mogły żyć tu na ziemi i,
dzięki Najdrogocenniejszej Krwi przelanej przez Twego Syna,
mogły dostąpić życia wiecznego z Nim w niebie.
Modlimy się również do Twego Bolesnego i Niepokalanego Serca
za wszystkich dokonujących aborcji i wszystkich stronników aborcji,
aby nawrócili się i opowiedzieli się za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem,
jako za ich Panem i Zbawicielem. Broń wszystkie swoje dzieci w walce
przeciw szatanowi i wszystkim złym duchom w tej teraźniejszej ciemności.

Pragniemy aby niewinne nienarodzone dzieci, które umierają bez Chrztu,
były ochrzczone i zachowane.

Prosimy abyś uzyskała tę łaskę dla nich i żal,
pojednanie i wybaczenie od Boga dla ich rodziców i zabójców.
Niech jeszcze raz w historii świata odsłoni się nieskończona moc litościwej miłości.
Niech ona położy kres złu. Niech przemieni sumienia.
Niech Twoje Bolesne i Niepokalane Serce odsłoni dla wszystkich światło nadziei.
Niech Chrystus Król króluje nami, naszymi rodzinami, miastami, narodami i całą ludzkością.
O, łagodna, O kochająca, O słodka Dziewico Maryjo,
usłysz nasze prośby i przyjmij ten płacz naszych serc!

O, Matko Boża z Guadalupe, Obrończyni Nienarodzonych, Módl się za nami!

Amen.


W ramach podjętego dziś tematu zachęcamy do wsłuchania się w słowa piosenki zespołu Guadalupe pt. „Za nienarodzonych”.

Módlmy się o ochronę życia dzieci nienarodzonych zagrożonych aborcją. Maryjo, ukryj je w Swoim łonie, w Sercu Jezusa, pod osłoną Ducha Świętego, w ręku Boga Ojca. Amen.

***
Na kolejną część naszego cyklu internetowego, „Nie ma, jak u Mamy”, zapraszamy już za tydzień – 06 lutego.


PRZECZYTAJ TAKŻE:
Nie ma, jak u Mamy: Dlaczego sobota jest dniem szczególnie poświęconym Matce Bożej?
Nie ma, jak u Mamy: Cudowny medalik – noś go z ufnością na szyi!

POSŁUCHAJ TAKŻE:
Moc Cudownego Medalika/Symbolika Cudownego Medalika