Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na finiszu

– Rozpoczynamy ostatni etap oficjalnych negocjacji z Komisją Europejską dotyczący programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego – poinformował we wtorek (25 października) na Sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego marszałek Grzegorz Schreiber.

Przygotowany projekt dokumentu został przyjęty dzień wcześniej, w poniedziałek, na posiedzeniu Zarządu Województwa Łódzkiego.

Zakończony etap prac został poprzedzony negocjacjami prowadzonymi zarówno na poziomie rządowym i na poziomie Komisji Europejskiej.Podczas jednego z ostatnich spotkań, Emma Toledano Laredo, dyrektor ds. polityki regionalnej z Komisji Europejskiej, mówiła, że choć okoliczności negocjacji były trudne, to udało się podążać zgodnie z ustalonym scenariuszem.

– To najbardziej złożone z wyzwań, podkreślamy jednak pozytywne przykłady płynące z Państwa regionu. Wiem, że mogą Państwo stanowić wzorzec dla innych, np. w obszarze transportu publicznego. Pomimo różnych problemów, pomimo depopulacji, wciąż stanowicie atrakcyjną aglomerację, także dzięki dobrze rozwiniętemu systemowi transportu publicznego – powiedziała dyrektor.

Aby program odzwierciedlał potrzeby i oczekiwania mieszkańców regionu, przeprowadzone zostały szeroko zakrojone konsultacje społeczne, do których zaproszeni zostali przedstawiciele różnych środowisk: jednostek samorządu terytorialnego, świata biznesu, organizacji pozarządowych, naukowców.

– Zależało nam na tym, żeby w ten etap prac włączyć jak najszerszą grupę mieszkańców Łódzkiego – mówił marszałek Schreiber.

Do propozycji zmian zgłoszonych zostało ponad 1400 uwag. Większość z nich, jak poinformował marszałek, została uwzględniona w programie.

FEŁ 2027 to dokument, który określa strategię wykorzystania środków unijnych w województwie łódzkim na lata 2021-2027. Środki unijne zostaną skierowane na wsparcie m.in.: działalności badawczo-rozwojowej, inwestycji w MŚP, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, zrównoważonego transportu czy adaptacji do zmian klimatu.

Województwo Łódzkie będzie dysponowało w latach 2021-2027 kwotą ponad 2,7 mld euro.

zdjęcie: Piotr Wajman

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego