Webinar – „Korzenie przemocy skierowanej przeciw życiu”

Zapraszamy na kolejny LIVE Klubów Pro-Life, który odbędzie się pod hasłem „Korzenie przemocy skierowanej przeciw życiu”. Podczas spotkania zastanowimy się nad przyczynami zamachów na ludzkie życie i tym czym są one „usprawiedliwiane”. Porozmawiamy także o naszej odpowiedzialności za życie drugiego człowieka oraz o tym, co my możemy zrobić, aby nie popaść w obojętność wobec najsłabszych.

Punktem wyjścia będzie biblijna historia Kaina i Abla. Przeczytamy w niej skąd wzięło się zło, jaką „motywację” do swojej zbrodni miał Kain i czy jesteśmy skazani na ciągłe powtarzanie losu pierwszych braci?

Zapraszamy w środę, 26 października o godz. 19.00. LIVE poprowadzą o. Krzysztof Niewiadomski OFMCap i Marcin Nowak z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

LIVE odbędzie się na https://kluby.pro-life.pl/webinary/ oraz na YouTube: https://youtu.be/QvlvcOqP_Tw

Kluby Pro-Life to grupa osób, dla których ważne są ideały pro-life. Członkowie Klubu Pro-Life czytają na swoich spotkaniach Evangelium vitae i dyskutują o bieżących wydarzeniach. Pracują w oparciu o materiały wydane przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

Kluby mają cztery zasadnicze cele, które można zamknąć w hasłach: formacja, wspólnota, edukacja, działanie. Formacja przygotowuje ducha, wspólnota daje możliwość wymiany poglądów i wsparcia, edukacja jest kluczem, do merytorycznej rozmowy z innymi oraz do późniejszego działania.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka powstało w 1999 r. Jego misją jest edukacja w zakresie pro-life oraz szeroko rozumiana ochrona życia człowieka na każdym etapie jego rozwoju. Organizacja obejmuje pomocą materialną potrzebujące kobiety w ciąży, samotnych rodziców oraz rodziny podejmujące trud wychowania niepełnosprawnego dziecka. Ponadto wspiera rodziców spodziewających się narodzin chorego dziecka i prowadzi Telefon Zaufania Pro-life dla kobiet będących w ciąży, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej.

kp/Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka