Różańcowe Rozmyślania… (11)

Przez cały październik na antenie RN nowa audycja „Różańcowe Rozmyślania.” Autor: o. dr Mirosław M. Adaszkiewicz; czyta: Paulina Wysocka. Godzina emisji – 12:05, bezpośrednio po modlitwie Anioł Pański. Różańcowe rozmyślania będą regularnie publikowane także na naszej stronie:

RÓŻANIEC NA DROGĘ ŻYCIA

Różaniec święty jest modlitwą pokornych i maluczkich. Ale też modlitwą wielkich synów Kościoła; jest modlitwą teologów, doktorów, myślicieli i świętych. Św. Jan Paweł II tak mówił: „Różaniec to moja ulubiona modlitwa! Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam do jej odmawiania”.

Odwołując się do doświadczenia domu rodzinnego, kard. Ratzinger późniejszy pap. Benedykt XVI podkreśla, że znaczną rolę w kształtowaniu się jego pobożności maryjnej odegrała ludowa pobożność, w tym modlitwa różańcowa. Modlitwy tej nauczył się w domu rodzinnym i w taki też sposób odmawiał ją do końca. Oto jak wspomina: „Czynię to w zupełnie prosty sposób, dokładnie tak samo, jak modlili się moi rodzice. Oboje bardzo lubili Różaniec. Im byli starsi, tym bardziej. Im człowiek ma więcej lat, tym mniej jest zdolny do wielkiego wysiłku, tym bardziej zaś, z drugiej strony, potrzebuje wewnętrznej ostoi i modlitwy Kościoła. Modle się więc właśnie tak, jak oni to czynili”.

Polacy od dawna modlili się na Różańcu. Oto jedno ze świadectw: „Koronkę mając w ręku stary Polak odbywał modlitwy, z nią Mszy św. słuchał, gospodarstwa swego doglądał, podróże odbywał i zbierając się do odpoczynku dziękował Bogu za dzień szczęśliwie spędzony. Z koronką żył Polak, nosząc ją u pasa i w grobie z nią spoczywa”.

O, błogosławiony Różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem! – wołał Jan Paweł II w Liście apostolskim o Różańcu Świętym Rosarium Virginis Mariae. W modlitwie różańcowej wspominamy Chrystusa z Maryją, uczymy się Chrystusa od Maryi, upodabniamy się do Chrystusa z Maryją, prosimy Chrystusa z Maryją i wreszcie głosimy Chrystusa z Maryją.

Św. Maksymilian Kolbe za najmilszą modlitwę uważał Różaniec święty. Według niego jest to modlitwa prosta i jednocześnie wzniosła. W jednej ze swoich konferencji do braci zakonnych tak mówił: „Różaniec jest modlitwą najmilszą Matce Bożej. Przyznam się Wam, że już od paru lat przed zaczęciem „Rycerza” i po jego skończeniu odmawiam zawsze cząstkę różańca, oddając na własność wszystkie skutki jego Niepokalanej”.

W więc wziąć do ręki Różaniec i dobrze go odmawiać, to otworzyć skarbiec łask Bożych. Nieustanna, wytrwała i cierpliwa modlitwa różańcowa czyni cuda. Ileż ich już wyprosiły matczyne ręce naszych matek, może pomarszczone wiekiem i zdarte ciężką pracą, ponieważ przesuwają się w rytm bijącego serca wypełnionego po brzegi wiarą, nadzieją i miłością. Sięgajmy i my po Różaniec i módlmy się na nim. Nie tylko zabierajmy ze sobą telefon komórkowy ale przede wszystkim Różaniec, abyśmy mogli być stale w kontakcie z naszą ukochaną Mamą Maryją.


Różańcowe Rozmyślania… (1)
Różańcowe Rozmyślania… (2)
Różańcowe Rozmyślania… (3)
Różańcowe Rozmyślania… (4)
Różańcowe Rozmyślania… (5)
Różańcowe Rozmyślania… (6)
Różańcowe Rozmyślania… (7)
Różańcowe Rozmyślania… (8)
Różańcowe Rozmyślania… (9)
Różańcowe Rozmyślania… (10)