Różaniec z Niepokalankami – soboty, 19.30

W każdą sobotę, począwszy od soboty, 15 stycznia, zapraszamy na radiowy różaniec na żywo z Siostrami Niepokalankami z Szymanowa. Wspólna modlitwa różańcowa, jak zawsze, o godz. 19.30. 

Zgromadzenie Sióstr niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Pannyzgromadzenie założone przez M.Józefę Karską (1823-1860) i M.Marcelinę Darowską (1827-1911) przy współudziale o. Hieronima Kajsiewicza, powstało w Rzymie w 1857r. Matka Marcelina Darowska, w znaczącym dla historii naszego narodu 1863 roku, przeniosła je na ziemię ojczystą. Celem duchowym Zgromadzenie jest: Chwała Boża, miłość w odpowiadaniu Miłości oraz ukochanie każdej Woli Bożej.

Zadaniem Zgromadzenia jest służyć Kościołowi modlitwą i pracą nad formacją polskiej kobiety. Siostry zajmują się wychowaniem młodego pokolenia. Prowadzą przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie z internatami dla dziewcząt. Katechizują dzieci i młodzież w szkołach państwowych. Pomagają w odprawianiu rekolekcji indywidualnych i grupowych. Biorą czynny udział w ruchu odnowy soborowej Kościoła. Prowadzą pracę misyjną na Białorusi i Ukrainie. Ze szczególną gorliwością Siostry starają się szerzyć i pogłębiać cześć Matki Bożej, rozbudzając miłość do Niej i zachęcając do naśladowania Jej w swoim życiu. Pod ich opieką znajdują się dwa sanktuaria maryjne: w Szymanowie, gdzie znajduje się koronowany posąg Niepokalanej, zwanej Panią Jałowiecką i w Kościerzynie z koronowaną figura Matki Bożej Bolesnej.
Domem macierzystym Sióstr do 1946 roku był Jazłowiec (diecezja lwowska), obecnie mieści się tam Dom Rekolekcyjny bł. Marceliny Darowskiej, a w jednej części skrzydła sanatorium.
Aktualny dom generalny znajduje się w Szymanowie (diecezja łowicka, 6 km od Niepokalanowa).

Fot./Tekst za: http://www.niepokalanki.pl/


Przeczytaj także:
5 stycznia – wspomnienie bł. Marceliny Darowskiej