Polska: Prymas Stefan Wyszyński patronem 2021 roku

Uchwałą Sejmu i Senatu prymas Stefan Wyszyński został patronem 2021 roku. W ten sposób władza ustawodawcza Rzeczypospolitej oddała hołd Prymasowi Tysiąclecia, wyrażając pamięć, szacunek i wielkie uznanie dla całego jego życia i dokonań.

W 2021 roku obchodzona będzie 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prawdopodobnie w tym roku odbędzie się także ogłoszenie jego beatyfikacji, pierwotnie zaplanowanej na 2020 rok, ale odłożonej z uwagi na pandemię. Rocznice zadecydowały o uchwaleniu przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej 2021 rokiem Prymasa Tysiąclecia.

Uchwała Sejmu RP

Inicjatorem uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej był Senat Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego.  Za sejmową uchwałą głosowało 387 posłów, 48 było przeciw, 16 wstrzymało się od głosu. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przekonany o szczególnym znaczeniu osoby kardynała Stefana Wyszyńskiego dla poszanowania godności człowieka i wolności, szacunku do Ojczyzny i budowania wolnej i niepodległej Polski, ustanawia rok 2021 – Rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego”, brzmiał fragment uchwały Sejmu. A w innym miejscu: „Prymas Tysiąclecia w swojej działalności kapłańskiej zwracał uwagę na przyrodzoną godność człowieka, z której wypływają wszelkie prawa osoby ludzkiej. Był nie tylko głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich, ale także mężem stanu, który jak sam mawiał, kochał Ojczyznę więcej niż własne serce”. Sejm postanowił uhonorować Prymasa Tysiąclecia także za służbę Polsce i występowanie w obronie całego narodu. Prymas domagał się od komunistycznych władz poszanowania wolności religijnej i bronił polskiej kultury. Wolność narodu była dla Prymasa priorytetem działalności kapłańskiej i społecznej. W uchwale przypomniano, że kardynał Wyszyński „jako człowiek głębokiej wiary i miłości do Kościoła i Ojczyzny szukał porozumienia z władzą. Gdy jednak działania komunistycznych władz Polskiej Republiki Ludowej zagroziły prawom Kościoła i wiernych – usłyszały one zdecydowane: Non possumus!”.

Uchwała Senatu RP

Również Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 2021 Rokiem Stefana Kardynała Wyszyńskiego, chcąc w ten sposób oddając Prymasowi hołd za pracę dla Polski i rodaków. Za uchwałą głosowało 77 senatorów, 3 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. W uchwale Senatu przypomniano: „Jan Paweł II powiedział do Stefana kard. Wyszyńskiego tuż po swoim wyborze: «Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka… gdyby nie było Twojej wiary niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, który jest związany z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem». Nie da się precyzyjniej oddać zasług i określić roli, jaką odegrał w tamtych latach Prymas Stefan Wyszyński dla Polski i Kościoła. Wraz z Janem Pawłem II byli wielkimi nauczycielami narodu i wspierali Polaków w najtrudniejszych chwilach historii naszej Ojczyzny”.

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku we wsi Zuzela. W roku 1924 przyjął święcenia kapłańskie. Studiował na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie w 1929 roku obronił pracę doktorską. W Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku był wykładowcą socjologii i prawa kanonicznego, redagował popularny miesięcznik „Ateneum Kapłańskie”. W czasie okupacji niemieckiej musiał się ukrywać, pełniąc posługę kapelana Armii Krajowej.

W roku 1946 przyjął z rąk prymasa Augusta Hlonda święcenia biskupie. W roku 1948 sam został prymasem. W 1953 roku został aresztowany przez komunistów, przez co nie mógł odebrać nominacji kardynalskiej, internowanie opuścił dopiero w 1956 roku.

W 1966 roku przewodniczył obchodom Milenium Chrztu Polski.  Ich zapowiedzią było się orędzie polskich biskupów do niemieckich z roku 1965, ze słowy: „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”, z przesłaniem pojednania polskiego i niemieckiego narodu.

Kardynał Stefan Wyszyński zmarł na chorobę nowotworową 28 maja 1981 roku. Został pochowany w archikatedrze św. Jana Chrzciciela, w krypcie biskupów warszawskich,  a od 1987 roku spoczywa w specjalnie dla niego wzniesionej kaplicy grobowej. Pośmiertnie otrzymał tytuł Prymasa Tysiąclecia, co podyktowane było niezwykłymi dokonaniami w trakcie jego posługi Interreksa.

W lutym 2020 roku oficjalnie otwarto w Warszawie poświęcone mu Muzeum: Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

Za: Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego