ODPUST w radiowym klasztorze

Choć Radio Niepokalanów znajduje się na terenie Niepokalanowa, jest tak naprawdę oddzielnym klaszotrem, który ma nie tylko swojego gwardiana, ale także swojego patrona. W tym przypadku aż czterech patronów. Radiowy klasztor nosi bowiem imię Błogosławionych Męczenników z Niepokalanowa.

Nie każdy o tym wie, ale faktycznie Niepokalanów „wydał” więcej niż jednego, znanego na całym świecie świętego – ojca Maksymiliana Kolbego. W Niepokalanowie posługiwali także inni bracia i ojcowie, którzy zostali wyniesieni na ołtarze w grupie 108 męczenników z okresu II wojny światowej. To tylko potwierdza „wielkość” o. Maksymiliana i miejsca, które stworzył na chwałę Niepokalanej.

108 męczenników z okresu II wojny światowej Kościół wspomina 12 czerwca, a to oznacza, że tego dnia będzie miał miejsce odpust w radiowym klasztorze. Wszystkich Słuchaczy, Przyjaciół i Sympatyków RN, zapraszamy do wspólnej modlitwy za wstawiennictwem naszych błogosławionych patronów. W sobotę 12 czerwca o godz. 11:00 w niepokalanowskiej bazylice zostanie odprawiona Msza Święta odpustowa. Będzie jej przewodniczył pierwszy, po reaktywacji, dyrektor Radia Niepokalanów i obecny prowincjał o. Grzegorz Maria Bartosik.

Następnie udamy się do kaplicy radiowej, gdzie odmówimy modlitwy odpustowe. Zostaną pobłogosławione obrazy franciszkańskich męczenników. Poświęcimy także wyremontowane pomieszczenia radiowe: nowe cyfrowe studio emisyjne im. św. Maksymiliana Kolbego oraz zmodernizowane studio nagrań im. ojca Wenantego Katarzyńca.

Transmisja uroczystości odpustowych 12 czerwca na antenie Radia Niepokalanów oraz na platformie YouTube i kanale NiepokalnowTV. 

O 12.25o uroczystościach odpustowych Radia Niepokalanów z gwardianem klasztoru radiowego – o. Robertem Serafinowskim – porozmawia na antenie Radia Niepokalanów Paulina Wysocka. Zapraszamy!

Na zdjęciu: Bł. Bonifacy Żukowski – patron Radia Niepokalanów na 2021 rok


Zapraszamy do zapoznania się z życiorysami patronów Radia Niepokalanów, którzy mogą inspirować nas do pięknego życia, prowadzącego do bram Nieba.

MĘCZENNICY Z NIEPOKALANOWA – błogosławieni patronowie radiowego klasztoru:

Bł. Bonifacy Żukowski urodził się w 1913 r. na Wileńszczyźnie. Nowicjat rozpoczął w 1931 r. w Niepokalanowie. Całe życie zakonne spędził w Niepokalanowie, gdzie pełnił kierownicze funkcje w drukarni. Był człowiekiem cichym, pokornym i odważnym. Odznaczał się w życiu zakonnym umiłowaniem cnoty i posłuszeństwa oraz miał wielkie nabożeństwo do Matki Bożej. Został aresztowany przez hitlerowców 14 października 1941 r. i wywieziony na Pawiak w Warszawie, a następnie do Oświęcimia, gdzie otrzymał numer obozowy 25447. W duchu wiary starał się znosić cierpienia i prześladowania. Zakończył życie 10 kwietnia 1942 r.

Bł. Tymoteusz Trojanowski urodził się w 1908 r. niedaleko Sierpca. Nowicjat rozpoczął w 1931 r. w Niepokalanowie, a pierwszą profesję zakonną złożył w 1932 r. Całe życie zakonne spędził w Niepokalanowie, gdzie pracował przy wysyłce „Rycerza Niepokalanej”, w magazynie oraz jako opiekun braci chorych. W życiu zakonnym odznaczał się pokorą i głębokim nabożeństwem do Niepokalanej. Został aresztowany przez hitlerowców 14 października 1941 r. i wywieziony na Pawiak, a potem do Oświęcimia, gdzie otrzymał numer 25431. Został zamęczony 28 lutego 1942 r.

Bł. Pius Bartosik w obozie powtarzał sobie i współbraciom: „Dotychczas pisaliśmy i mówiliśmy innym, jak należy znosić cierpienie – teraz musimy sami praktycznie to przejść, bo w przeciwnym razie, co warte by były nasze słowa”. Urodził się w 1909 r. niedaleko Kalisza. Nowicjat rozpoczął w 1926 r., a święcenia kapłańskie przyjął w 1935 r. w Krakowie. Po święceniach pracował w Krośnie. W roku 1936 został przeniesiony do Niepokalanowa, gdzie objął funkcję zastępcy o. Maksymiliana Kolbego. Ponadto pełnił obowiązki redaktora naczelnego „Rycerza Niepokalanej”, „Rycerzyka” i kwartalnika „Miles Immaculatae”. Był również wychowawcą braci przebywających na formacji. Odznaczał się wielkim nabożeństwem do Matki Bożej i prostotą franciszkańską. Towarzyszył św. Maksymilianowi w jego uwięzieniu we wrześniu 1939 r. Po raz drugi został aresztowany wraz ze św. Maksymilianem 17 lutego 1941 r. i dzielił z nim los więźnia na Pawiaku, a następnie w Oświęcimiu. Zmarł na skutek prześladowań w obozie 13 grudnia 1941 r.

Bł. Antonin Bajewski swemu spowiednikowi przed śmiercią polecił przekazać do klasztoru w Niepokalanowie: „Powiedz moim konfratrom w Niepokalanowie, że wierny Chrystusowi i Maryi tu zginąłem”. Urodził się w 1915 r. w Wilnie. Nowicjat zakonny rozpoczął w 1934 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1939 r. Po święceniach przybył do Niepokalanowa, gdzie św. Maksymilian mianował go swoim drugim zastępcą. Odznaczał się gorliwością w służbie kapłańskiej, głęboką wiarą i pobożnością. Został aresztowany 17 lutego 1941 r. w Niepokalanowie razem z o. Maksymilianem, a następnie był więziony na Pawiaku i w Oświęcimiu. Wyczerpany pracą i cierpieniem, odszedł z tego świata ze słowami: „Jezus i Maryja”, 8 maja 1941 r.


Przeczytaj także:

Patroni klasztoru Radia Niepokalanów: Bł. o. Pius Maria BARTOSIK
Patroni klasztoru Radia Niepokalanów: Bł. o. Antonin Maria BAJEWSKI
Patroni klasztoru Radia Niepokalanów: Bł. br. Bonifacy ŻUKOWSKI
Patroni klasztoru Radia Niepokalanów: Bł. br. Tymoteusz TROJANOWSKI

Modlitwa za wstawiennictwem błogosławionych Męczenników z Niepokalanowa

Bł. Bonifacy Żukowski z Niepokalanowa – patron Radia Niepokalanów na 2021 rok

ŚWIATEŁKA W MROKU. Rycerze Niepokalanej w mrokach wojny – poznaj historię patronów klasztoru Radia Niepokalanów