Nagrody dla muzealników przyznane

O tytuł najciekawszej wystawy, najlepszego projektu otwartego, edukacyjnego, najlepszego projektu w kategorii „O Wolną Polskę” oraz najlepszego wydawnictwa 2019 r. ubiegało się łącznie 65 zdarzeń muzealnych z całego Mazowsza. Spośród nich komisja wybrała najciekawsze inicjatywy. – Chcemy promować mazowieckie muzea i pokazywać szerokiemu gronu ich ofertę, ale też zachęcać do odwiedzania. Temu służy ten konkurs – podkreśla marszałek Adam Struzik. Podczas uroczystej gali, nagrody wszystkim wyróżnionym wręczyli marszałek Adam Struzik oraz wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Konkurs „Mazowieckie Zdarzenie Muzealne – Wierzba” kierowany jest do wszystkich placówek muzealnych w województwie mazowieckim, a jego założeniem jest nagradzanie najciekawszych projektów instytucji kultury.  W trakcie tych kilkunastu lat w konkursie oceniono kilkaset projektów, niezmiernie interesujących i różnorodnych, potwierdzających wybitną rolę muzealnictwa w kształtowaniu oraz propagowaniu kultury i sztuki w społeczeństwie – przekonuje Jadwiga Teresa Zakrzewska, radna województwa mazowieckiego, przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W konkursie nagradzane są zarówno projekty i wystawy, ale też wydawnictwa. Jak dodaje wicemarszałek Wiesław Raboszuk Mazowieckie muzea są coraz bardziej przyjazne młodym odbiorcom. Wykorzystują nowoczesne technologie, efekty audiowizualne, ale też umożliwiają spotkania z artystami i ekspertami.

W ramach 5 kategorii do XIV edycji konkursu zgłosiło się aż 65 inicjatyw w tym 13 wystaw zorganizowanych lub współorganizowanych przez większe muzea, 7 wystaw zorganizowanych lub współorganizowanych przez mniejsze muzea, 7 w kategorii „O wolną Polskę”, 9 projektów edukacyjnych, 16 najciekawszych wydawnictw muzealnych oraz 13 w kategorii otwartej. Spośród nich wybrano 20 laureatów i przyznano 13 wyróżnień.

 

Laureatami XIV edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” zostali:

Kategoria „Najciekawsza wystawa”

Wystawy przygotowane przez mniejsze muzea:

 1. I miejsce zajęła wystawa pt. „Nad głowami sosny szumiące. 100. rocznica nadania nazwy Legionowo” zorganizowana przez Filię „Piaski” Muzeum Historycznego w Legionowie.
 2. II miejsce zajęła wystawa pt. „Pamięć, Tożsamość, Dziedzictwo. Pomniki Kazimierza Pułaskiego w Polsce i USA” zorganizowana przez Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.
 3. III miejsce zajęła wystawa pt. „Wykończone tkaniny” zorganizowana przez Muzeum Lniarstwa
  im. Filipa de Girarda w Żyrardowie.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała wystawa pt. „Dawny strój ludowy Ziemi Tłuszczańskiej” zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej.

Wystawy zorganizowane przez większe muzea:

 1. I miejsce zajęła ex aequo wystawa pt. „Odbicie. Jestem jak ty, zapewne” zorganizowana przez Muzeum Powstania Warszawskiego oraz wystawa pt. „Wielki świat małego człowieka. Dzieciństwo w kulturach pozaeuropejskich” zorganizowana przez Muzeum Regionalne w Siedlcach,
 2. II miejsce zajęła wystawa pt. „Citius – Altius – Fortius. Polska sztuka olimpijska” zorganizowana przez Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.
 3. III miejsce zajęła wystawa pt. „Słowa nieulotne. Pismo w kulturach świata” zorganizowana przez Muzeum Azji i Pacyfiku.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymały wystawy:

 1. „Femina et Medicina. Portret Hygiei w tradycji akademickiej Warszawy” zorganizowana przez Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 2. Wystawa czasowa „Gdynia – Tel Awiw” zorganizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
 3. „Wystawa, której nie było… Ignacy Łopieński (1865–1941) – odnowiciel sztuki graficznej” zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Warszawie.

Kategoria „Projekt otwarty”

 1. I miejsce zajął projekt pt. „O wolną i niepodległą Polskę” – spektakl teatralny w 70. rocznicę pokazowego procesu młodzieży w kinie Narew w Pułtusku zorganizowany przez Muzeum Regionalne w Pułtusku.
 2. II  miejsce zajął projekt pt. „3XMoniuszko” zorganizowany przez Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.
 3. III miejsce zajął cykl konferencji pt. „Samorząd Mecenasem Kultury” zorganizowany przez Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymały projekty:

 1. Koncert „Olimpijczycy II Rzeczpospolitej” zorganizowany przez Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie,
 2. „Biblioteka Cyfrowa Muzeum Łazienki Królewskie” zorganizowany przez Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

Kategoria „Najlepszy projekt edukacyjny”

 1. I miejsce zajął projekt pt. „Wychodząc z ram” zorganizowany przez Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.
 2. II miejsce zajął projekt pt. „Legendy Starego Miasta w Warszawie. Wybór tekstów do nauki języka polskiego jako obcego z ćwiczeniami” zorganizowany przez Muzeum Warszawy.
 3. III miejsce zajął projekt pt. „Lniane kreacje” zorganizowany przez Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał projekt pt. „Wakacje w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze” zorganizowany przez Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Kategoria „O Wolną Polskę”

 1. I miejsce zajął projekt pt. „Pytam o Polskę. Dyskusja dzieł XX wieku. Warsztaty dla młodzieży” zorganizowany przez Muzeum Narodowe w Warszawie.
 2. II miejsce zajął projekt pt. „Nieba i ziemi nie widać. Warszawiacy o wrześniu 1939” zorganizowany przez Muzeum Warszawy.
 3. III miejsce zajął projekt pt. „Pokolenie 1918″ – Widowisko muzyczne oraz plenerowa wystawa niepodległościowa zorganizowany przez Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.

Kategoria „Najciekawsze wydawnictwo muzealne”

 1. I miejsce zajęło wydawnictwo pt. „Gdynia – Tel Awiw”, koncepcja i redakcja naukowa: Artur Tanikowski wydane przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
 2. II miejsce zajęło ex aequo wydawnictwo pt. „Jaskinia Gvardjilas Klde w Gruzji”. Opracowanie wydane w stulecie badań polskiego archeologa Stefana Krukowskiego przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie oraz wydawnictwo pt. „Ignacy Łopieński”, red. naukowa Piotr P. Czyż wydane przez Muzeum Narodowe w Warszawie.
 3. III miejsce zajęło wydawnictwo „Wojna wtedy nad Polską szalała. Z pamiętników, listów, dokumentów 1914 – 1920” wydane przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymały wydawnictwa:

 1. „Nieba i ziemi nie widać. Warszawiacy o wrześniu 1939” wydane przez Muzeum Warszawy.
 2. „Ptaki, ptaszki, ptakoidy” Stanisław Łubieński wydane przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.
 3. „Bratanków dzieje wspólne. Unikaty ze zbiorów budapesztańskich”. Katalog w wersji polsko – węgierskiej, Michał Mackiewicz, Tibor Kovács wydane przez Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.
 4.  „Próby z latającymi bombami V – 1 i rakietami balistycznymi V – 2 we wschodniej Polsce w 1944 roku” Sławomir Kordaczuk wydane przez Muzeum Regionalne w Siedlcach.
 5. „Paweł Susid. Mówię wam: tak wygląda wasze życie= Paweł Susid. Truly I tell you: your life looks like that” wydane przez Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”  w Radomiu.
 6. „Józef Krzyżewski z Przasnysza i jego potomkowie” autor – dr Waldemar Krzyżewski wydane przez Muzeum Weterynarii Wiesławy i Waldemara Krzyżewskich w Przasnyszu.