Ponad 5,3 mln zł dla 13 Ochotniczych Straży Pożarnych na Mazowszu

W gotowości są cały czas. Strażacy ochotnicy – to oni ratują dobytek podczas pożaru czy powodzi. W 2016 r. strażacy z mazowieckich OSP wyjeżdżali ok. 26 tys. razy do różnego rodzaju zdarzeń zarówno na terenie zasięgu swojej jednostki jak i poza nim[1]. Jednak aby mogli skutecznie prowadzić akcje ratownicze potrzebują specjalistycznego wyposażenia. Samorząd województwa mazowieckiego przeznacza na ten cel kolejne środki. 13 projektów otrzyma ponad 5,3 mln zł unijnego wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020. Dziś umowy o ich dofinansowanie podpisali marszałek Adam Struzik oraz beneficjenci.

– Na co dzień strażacy pomagają nam, a dzisiaj my mamy okazję wesprzeć ich. Specjalistyczny sprzęt jest im niezbędny, by szybko i skutecznie mogli reagować na zagrożenie. A ich praca to już nie tylko pożary, ale także wypadki drogowe czy klęski żywiołowe. A pamiętajmy, że to właśnie oni w wielu przypadkach jako pierwsi przyjeżdżają na miejsce zdarzenia – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Dysponując nowym, profesjonalnym sprzętem strażacy będą mogli szybciej dotrzeć do poszkodowanych, a także efektywniej zapobiegać potencjalnym zagrożeniom takim jak pożary, powodzie czy katastrofy ekologiczne. Tym razem fundusze unijne otrzymają OSP: Dębe Wielkie, Nowy Dwór Mazowiecki, Mrozy, Jabłonna, Strzegowo, Liw, Sońsk, Chorzele, Górzno, Siennica, Grudusk, Strachówka i Tłuszcz.

Nowe samochody i specjalistyczny sprzęt
Fundusze unijne w ramach RPO WM 2014-2020 zostaną przeznaczone na zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych lub innych pojazdów specjalistycznych, a także na profesjonalny sprzęt dla grup ratownictwa wysokościowego, wodnego, chemiczno-ekologicznego, grup poszukiwawczo-ratowniczych i realizujących zadania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. Dofinansowanie pozwoli na unowocześnienie i uzupełnienie wyposażenia OSP należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wsparcie udzielone dla 13 projektów pozwoli na zakup 14 samochodów ratowniczo-gaśniczych, w tym jednego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Poza tym jednostki doposażone zostaną w sprzęt ratownictwa technicznego, medycznego, chemiczno-ekologicznego (gmina Tłuszcz), ratownictwa wodnego, ochrony przeciwpowodziowej (gminy Jabłonna, Strzegowo, Liw, Chorzele) oraz sprzęt dedykowany specjalistycznym grupom ratownictwa wysokościowego i grupom poszukiwawczo-ratowniczym.

OSP w liczbach
O tym, jak bardzo ważna jest pomoc strażaków ochotników, najlepiej mówią statystyki. Na Mazowszu działa ok. 2 tys. jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego blisko 500 jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2016 r. mazowieckie OSP ponad 26 tys. razy wyjeżdżały do różnego rodzaju zdarzeń zarówno na terenie zasięgu swojej jednostki jak i poza nim. W zeszłym roku strażacy z mazowieckich jednostek straży pożarnej do akcji wyjeżdżali średnio co 8 min.[2]. W akcjach ratowniczych (pożary i miejscowe zagrożenia) uczestniczyło ponad 235 tys. ratowników[3].

Dębe Wielkie, Nowy Dwór Mazowiecki i Mrozy
Najwyższe dofinansowanie otrzymają strażacy z OSP Dębe Wielkie. Za ponad 890 tys. zł jednostka zakupi ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy, a także specjalistyczny sprzęt, w tym pompy pożarnicze, zestaw ratownictwa technicznego i medycznego oraz agregaty prądotwórcze. W ramach projektu zakupiony zostanie także specjalistyczny sprzęt z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego i grup poszukiwawczo-ratowniczych. Ponad 440 tys. zł otrzyma OSP Nowy Dwór Mazowiecki, która dzięki dofinansowaniu zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem zamontowanym na stałe m.in. autopompą i zraszaczami. Ponadto OSP zyska pompy pożarnicze, zestaw ratownictwa technicznego i medycznego, agregaty prądotwórcze, sprzęt z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, wyposażenie dla specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych i ratownictwa wysokościowego. Ponad 420 tys. zł. dofinansowania otrzymają strażacy z gminy Mrozy, co pozwoli im na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem, sprzętu ratowniczo-gaśniczego, w tym pompy, agregat, sprzęt do ratownictwa technicznego i medycznego oraz do ratownictwa wodnego.

O RPO WM 2014-2020
Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

[1] Dane Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
[2] Dane Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
[3] Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego, Urząd Statystyczny w Warszawie, 2016, str. 96.

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego