Modlitwa do Niepokalanej św. Rafała Kalinowskiego

Św. Rafał Kalinowski żył na przełomie XIX i XX wieku. Był żołnierzem i sybirakiem, a w końcu także karmelitą. Na początku prowadził lekkie i przyjemne życie. Pracował przy budowie kolei żelaznej Odessa-Kijów-Kursk. Był członkiem Rządu Narodowego i ministrem wojny w rejonie Wilna. Wspierany modlitwami matki i rodzeństwa, nawrócił się pod wpływem lektury „Wyznań” św. Augustyna. Za udział w powstaniu styczniowym został skazany na śmierć, jednak dzięki interwencji przyjaciół karę udało się zamienić na zesłanie na Syberię. Rafał dał się tam poznać jako ojciec ubogich, brat potrzebujących i przyjaciel młodzieży. Dzielił się wszystkim co miał, pielęgnował chorych i katechizował dzieci.

Po powrocie z zesłania wstąpił do Karmelitów. Założył kilka klasztorów żeńskich i męskich. Zasłynął jako „ofiara konfesjonału”. Wiele godzin spędzał w konfesjonale, który do dziś możemy oglądać w wadowickim kościele. Zmarł 15 listopada 1907 r. w Wadowicach. Na ołtarze wyniósł go papież z Wadowic – Jan Paweł II w 1991 r.

Święty Rafał jest patronem Sybiraków, oficerów i żołnierzy. Jest także niezastąpionym orędownikiem w sprawach trudnych. To taki polski św. Juda Tadeusz. Zachęcamy więc do modlitwy za jego pośrednictwem przy pomocy litanii oraz do jak najczęstszego odmawiania Modlitwy do Niepokalanej, którą sam ułożył i odmawiał Święty.


MODLITWA DO NIEPOKALANEJ
odmawiana przez św. O. Rafała Kalinowskiego

O błogosławiona Panno Niepokalana,
ozdobo i światłości góry Karmel,
która okiem szczególnej dobroci patrzysz na każdego,
który twą świętą odziany jest szatą,
spojrzyj i na mnie łaskawie
i okryj mnie płaszczem swej macierzyńskiej opieki.
Wspomóż mą słabość swoją potęgą,
oświeć swą mądrością ciemności mojego serca,
pomnażaj we mnie wiarę, nadzieję i miłość.
Racz ozdobić moją duszę takimi łaskami i cnotami,
aby zawsze była miłą twemu boskiemu synowi i tobie.
Nie odstępuj mnie nigdy w życiu,
pociesz mnie przy śmierci Swoją najwdzięczniejszą obecnością
i przedstaw mnie Najświętszej Trójcy
jako dziecko swoje i sługę Tobie oddanego,
abym Cię w niebie wiecznie chwalił i wielbił.

Maryjo, wstaw się u syna dla otrzymania łaski,
o którą z pokorą i zawierzeniem proszę…

Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

LITANIA DO ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco jedyny Boże,

Święty Rafale, – módl się za nami
Apostole jedności Kościoła,
Wielki miłośniku Boga,
Wierny Krzyżowi i Ewangelii,
Czcicielu Matki Miłosierdzia,
Naśladowco św. Józefa,
Święty kapłanie zakonu karmelitańskiego,
Gorliwy przewodniku dusz,
Męczenni ku konfesjonału,
Przykładzie wyrzeczenia i samozaparcia,
Mistrzu ufnej i wytrwałej modlitwy,
Miłośniku ubóstwa, czystości i prostoty,
Heroiczny przykładzie posłuszeństwa,
Mężu wielkiej pokory,
Wzorze zawierzenia Opatrzności Bożej,
Pełen wielkodusznej miłości Ojczyzny,
Orędowniku uwięzionych i prześladowanych,
Przebaczający nieprzyjaciołom,
Podtrzymujący nadzieję wygnańców,
Pocieszający strapionych na duchu,
Opiekunie sierot,
Wzorze wychowawców,
Wychowawco młodzieży,
Patronie sybiraków,
Patronie emigrantów,
Patronie kolejarzy,
Patronie inżynierów i żołnierzy,
Prekursorze apostolstwa świeckich,
Apostole szkaplerza świętego,
Wierny sługo Królowej Karmelu,
Wielki nasz orędowniku w niebie,

Módl się za nami święty Rafale.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, który świętego Rafała, kapłana, napełniłeś duchem mocy w przeciwnościach i nadzwyczajnym umiłowaniem jedności Kościoła, za jego wstawiennictwem spraw, abyśmy mocni we wierze i wzajemnie się miłując, wielkodusznie współpracowali dla jedności wszystkich wiernych w Chrystusie. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.