Ponad 12 mln zł wsparcia unijnego na kolejne inwestycje na Mazowszu

Ponad 7,8 mln zł dofinansowania unijnego trafi do Piastowa na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Sochaczew z kolei otrzyma ponad 3,5 mln zł na modernizację amfiteatru w Parku Podzamcze. Natomiast gmina Kampinos zainwestuje ponad 360 tys. zł z funduszy unijnych w budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Na ten sam cel Zielonka przeznaczy blisko 320 tys. zł. wsparcia unijnego. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty te otrzymają unijne wsparcie w wysokości ponad 12 mln zł w ramach RPO WM 2014-2020. Dziś umowy w tej sprawie podpisali członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

Piastów przechodzi na niskoemisyjność

Dzięki wsparciu unijnemu do końca przyszłego roku w Piastowie zostanie wykonana kompleksowa termomodernizacja ośmiu obiektów użyteczności publicznej: dwóch szkół podstawowych – SP nr 1 i SP nr 2, Miejskiego Ośrodka Kultury, dwóch gimnazjów – Nr 1 i Nr 2, przedszkola i budynku przy ul. Tuwima 4 oraz Urzędu Miasta Piastów. W ramach projektu budynki zostaną ocieplone. Prace termomodernizacyjne obejmą, m.in. ściany zewnętrzne, stropodachy oraz ocieplenie podłóg. Poza tym wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Przebudowane będą również systemy grzewcze i zmodernizowane źródła ciepła c.w.u (wymiana źródła ciepła) oraz instalacje centralnego ogrzewania. Natomiast oświetlenie zostanie wymienione na energooszczędne. W modernizowanych budynkach zastosowane będą także instalacje OZE. Realizacja inwestycji pozwoli nie tylko obniżyć koszty eksploatacji wszystkich budynków, ale też zredukuje emisję CO2.

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Piastów
Beneficjent: Miasto Piastów
Całkowita wartość projektu: 11 147 758,19 zł
Kwota dofinansowania: 7 818 296,24 zł
Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Modernizacja amfiteatru w Sochaczewie

Dobre wiadomości dla mieszkańców i odwiedzających Sochaczew. Dzięki wsparciu unijnemu już w drugiej połowie przyszłego roku zostanie oddany do użytku odrestaurowany amfiteatr znajdujący się na terenie Parku Podzamcze. W ramach projektu wykonane zostaną prace rozbiórkowe, budowlano-remontowe i wykończeniowe amfiteatru. Powstanie podest sceniczny, schody i widownia z 894 miejscami siedzącymi z łatwym dostępem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przeprowadzone będą prace instalacyjne, m.in. biały montaż, instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, wentylacji i grzewcza. Poza tym instalacje elektryczne, oświetleniowe, odgromowe i teletechniczne. Teren zostanie zagospodarowany i oświetlony. Budynek będzie monitorowany i zyska też iluminację. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Teresin i Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina w Warszawie.

Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie – etap II – wyeksponowanie walorów historyczno – kulturowych miasta
Beneficjent: Gmina Miasto Sochaczew
Całkowita wartość projektu: 11 827 128,19 zł
Kwota dofinansowania: 3 533 127,33 zł
Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

Gmina Kampinos stawia na selektywną zbiórkę odpadów

Już w połowie przyszłego roku na terenie gminy Kampinos powstanie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W ramach projektu teren zostanie utwardzony i ogrodzony. Powstaną też budynki gospodarcze (wiaty) oraz miejsca postojowe. Poza tym zostaną wybudowane przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej z separatorem. Teren będzie oświetlony, monitorowany i obsadzony zielenią. Obiekt będzie przyjmował 15 selekcjonowanych frakcji odpadów. Powstaną punkty napraw oraz przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących odpadów, celem ich ponownego użycia. Grupą docelową projektu będą mieszkańcy, przedsiębiorcy i instytucje z terenu Gminy Kampinos.

Tytuł projektu: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos
Beneficjent: Gmina Kampinos
Całkowita wartość projektu: 530 485,45 zł
Kwota dofinansowania: 365 413,96 zł
Działanie: 5.2 Gospodarka odpadami

Modernizacja PSZOK w Zielonce

Gmina Zielonka również zainwestuje środki unijne w Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Projekt obejmie budowę budynku socjalno-biurowego i przebudowę budynku garażowego na pomieszczenie do składowania odpadów niebezpiecznych i sprzętów RTV i AGD. Nawierzchnia terenu pokryta zostanie kostką brukową. Pojawią się też nowe nasadzenia tzw. zieleni izolacyjnej. Poza tym zakupione zostaną: waga elektroniczna najazdowa, trzy przyczepki samochodowe, kontenery oraz regały metalowe do składowania np. sprzętu AGD. W ramach projektu przeprowadzona zostanie również akcja edukacyjna dotycząca selektywnego zbierania odpadów.

Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury PSZOK w Zielonce
Beneficjent: Miasto Zielonka
Całkowita wartość projektu: 470 379,27 zł
Kwota dofinansowania: 318 576,64 zł
Działanie: 5.2 Gospodarka odpadami

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu