Franciszkanin do… adopcji

Od ponad roku trwania akcji „Duchowa adopcja franciszkanina”. Mamy już zaadoptowanych sporą część naszych braci z Prowincji i misji. Potrzebujemy wsparcia modlitewnego, dlatego liczymy, że dołączycie do akcji! Piszą franciszkanie z gdańskiej prowincji ojców franciszkanów. 

Z okazji przypadającego 2 lutego Dnia Życia Konsekrowanego oraz zbliżającego się Wielkiego Postu franciszkanie proponują duchową adopcję misjonarza, bądź innego franciszkanina posługującego w Polsce.

Jest to forma modlitewnego wsparcia tych, którzy zwykle posługują nam na co dzień, bądź z dala od ojczyzny poświęcają swoje życie na misjach.

Aby otrzymać konkretnego franciszkanina do adopcji, można skontaktować się z sekretariatem misyjnym:
biuro@sekretariatmisyjny.pl / 58 662 39 31

Warunki Duchowej Adopcji

Duchowa Adopcja misjonarza franciszkańskiego (kapłana lub brata) polega na tym, że dana osoba zobowiązuje się do codziennej modlitwy za franciszkanina, którego wskaże Franciszkański Sekretariat Misyjny w Gdyni. Może to być misjonarz pracujący w dalekich krajach bądź na miejscu w Polsce.

Dobór modlitwy jest w pełni dowolny, więc każdy wybiera taką modlitwę jaka najbardziej mu odpowiada. W sposób szczególny zachęcamy do wybranej codziennej modlitwy: Różańca, Koronki do Bożego Miłosierdzia, do uczestnictwa we Mszy Świętej, do ofiarowanie cierpień fizycznych lub duchowych, spełniania dobrych uczynków z intencją za danego misjonarza.

Do tego można dołączyć specjalną modlitwę za misjonarzy franciszkańskich:
Panie Jezu Chryste, Mistrzu Apostołów, Nauczycielu Ewangelistów, Męstwo Męczenników, Światłości Wyznawców. Spojrzyj łaskawie na naszych franciszkańskich misjonarzy, kapłanów i braci zakonnych, którzy opuścili wszystko co łatwe i bezpieczne, aby swoim życiem i pracą apostolską dawać świadectwo Twojej miłosiernej miłości z dala od Ojczyzny. W pracy bądź ich siłą i zapałem, w zagrożeniu bądź im tarczą i ochroną, osłoną i odpoczynkiem w skwarze południa, a podporą i pomocą w chwilach słabości. Wlej także we mnie zapał i ducha misyjnego, bym modlitwą i ofiarą potrafił(a) wspierać franciszkańskie dzieła misyjne, zachęcając do tego także ludzi ze swojego otoczenia. Amen.

Gorąco wierzymy, że nasze modlitwy przyczynią się do wzrostu wiary kapłanów/zakonników oraz rozpalania charyzmatu ich powołania, przez co staną się lepszymi głosicielami Słowa Bożego, szafarzami Sakramentów i autentycznymi świadkami życia ewangelicznego – piszą franciszkanie.

Adopcja podejmowana na okres stały to bardzo trudne wyzwanie. Nie będziemy Cię oszukiwać – często nie będzie Ci się chciało. Wielokrotnie napotkasz trudności, zniechęcenie, czekać Cię będzie walka duchowa. Modlitwa to rzeczywistość dynamiczna. Będziesz się ścierać z samym sobą i swoimi słabościami, a także z “tymi”, którym nie jest ona na rękę. Dlatego na początek zachęcamy do tego, by zacząć od adopcji terminowej – tak, aby sprawdzić swoje możliwości. Terminową adopcję można przedłużyć w dowolnym momencie jej trwania powiadamiając o tym Franciszkański Sekretariat Misyjny w Gdyni – czytamy na stronie franciszkanie.gdansk.pl

Więcej o misjach i samej akcji na stronie www.sekretariatmisyjny.pl.