Niepokalanów: Wspólnotowa ekspiacja za grzechy przeciwko życiu – modlitwa ojca

Franciszkanie z Niepokalanowa w dalszym ciągu zapraszają na wspólnotową ekspiację za grzechy przeciwko życiu. Modlitwa miała miejscew minioną sobotę i będzie kontynuowana jeszcze w soboty – 16 i 23 marca. Mówi inicjator wydarzenia – o. Mirosław Kopczewski – wikariusz klasztoru w Niepokalanowie.


Wierni będą łączyć się z mężczyznami, odmawiając – modlitwę ojca. Modlitwę tę w imieniu wszystkich ojców przeczyta Ryszard Cieśla, solista Teatru Wielkiego. Mówi Wiesława Kowalska z Centralnego Ośrodka Krzewienia Duchowej Adopcji na Jasnej Górze.


Do wspólnej modlitwy ekspiacyjnej zaproszeni są wszyscy nie tylko Ci, których problem aborcji dotyczy bezpośrednio, apeluje ojciec Mirosław Kopczewski.


Każde spotkanie rozpoczyna się o godz. 10.00 konferencją Wiesławy Kowalskiej. Po konferencji, o 11.00 – Echarystia w niepokalanowskiej bazylice oraz  nabożeństwo ekspiacyjne przed Najświętszym Sakramentem. Zarówno Msza święta, jak i nabożeństwo będą transmitowane przez Radio Niepokalanów.

Do wspólnej modlitwy zaproszeni są wszyscy, którym drogie jest życie ludzkie. Wszystkie teksty modlitw zostaną wydrukowane w specjalnie przygotowanej broszurce, aby można je było zabrać do swoich środowisk celem większego rozpropagowania.

Kroki do uwolnienia z poczucia winy po aborcji, modlitwę matki, modlitwę ojca, świadectwa itp. można odnaleźć na: www.poaborcji.pl i www.duchowaadopcja.info