DOBRA BIBLIOTECZKA: Rosjanie w miastach guberni warszawskiej

W audycji DOBRA BIBLIOTECZKA pragniemy zaproponować Państwu ciekawą lekturę – książkę Piotra Wysockiego pt. „Rosjanie w miastach guberni warszawskiej w latach 1864-1915”. Nie jest to może typowa lektura do poduszki, a raczej solidna monografia ukazująca codzienność prawosławnych Rosjan, którzy żyli na polskich ziemiach w czasach zaborów.

Więcej o książce „Rosjanie w miastach guberni warszawskiej w latach 1864-1915”

Książka „Rosjanie w miastach guberni warszawskiej w latach 1864-1915” przedstawia życie codzienne rosyjskich żołnierzy, urzędników, w tym nauczycieli, oraz ich rodzin. Spoglądamy na zaborcę z zupełnie innej strony niż na lekcji historii. Dowiadujemy się na czym polegała praca Rosjan, jakie stanowiska najczęściej zajmowali, jaką otrzymywali pensję i na co mogli sobie za te pieniądze pozwolić. Poznajemy konkretnych ludzi – niektórzy z nich to zaangażowani rusyfikatorzy, donosiciele, inni bardzo solidni i uczciwi, chętni do pomocy sąsiedzi Polaków. Nie zapominajmy bowiem, że Rosjanie, żyjąc przez wiele lat obok Polaków, często zawierali z nimi przyjaźnie, a nawet zakładali mieszane rodziny. Autor ukazuje nam także rosyjskie rodziny, ich zwyczaje, zajęcia, czas wolny, święta i uroczystości. Pamiętajmy, że w znakomitej większości byli to ludzie wyznania prawosławnego. Przeczytamy więc o budowanych dla nich cerkwiach, czy to domowych (zaaranżowanych w zwykłych mieszkalnych budynkach), czy też odrębnych, pięknych świątyniach przenikniętych dymem kadzideł, oświetlonych blaskiem woskowych świec i wypełnionych śpiewem chóru. Wielu czytelników zdziwi pewnie fakt, że w ich rodzinnych miejscowościach była niegdyś prawosławna cerkiew. W niektórych miastach znajdziemy do dziś ślady obecności Rosjan.

Zapraszamy do wysłuchania fragmentów wypowiedzi autora książki Piotra Wysockiego, pochodzących z konferencji wygłoszonej przez niego w Białowieży w 2021 r., na zaproszenie Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku.

Część I (23 stycznia 2022):

Część II (30 stycznia 2022):