DO ODSŁUCHANIA: W Chrystusie ufność moja. Płyta z tekstami św. Teresy z Avila

Całkiem niedawno na muzycznym rynku wydawniczym ukazała się kolejna płyta Zespołu Muzyki Sakralnej LUMEN pt. W CHRYSTUSIE UFNOŚĆ MOJA.

Projekt powstał w wyniku fascynacji św. Teresą od Jezusa z Avila. Kompozycje powstały z okazji 500-lecia narodzin Świętej (2015), a wydane w roku 400-lecia jej kanonizacji (2022).

O powstaniu płyty, miłości do św. Teresy z Avila oraz o „Bożych przypadkach”, które doprowadziły do powstania spektaklu o św. Teresie – opowiedział Paulinie Wysockiej Zbigniew Małkowicz, kompozytor i kierownik muzyczny Zespołu Muzyki Sakralnej LUMEN.

Część 1

Część 2

Część 3

 

Dla św. Teresy pobożność nie była smutna. Śpiewała, tańczyła, pisała poezje. Czasem mówi się o niej „święta w kastanietach”. Kompozytor „Lumenu” Zbigniew Małkowicz, na bazie poezji św. Teresy stworzył cykl kilkunastu pieśni o zróżnicowanym charakterze, podobnie jak zróżnicowane są teksty świętej. Niektóre utwory są liryczne, inne bardzo dynamiczne. W przestrzeni muzyki pojawiają się motywy hiszpańskie (instrumentarium, melodyka, rytm), a także nawiązania do muzyki epoki renesansu.

Przesłanie św. Teresy od Jezusa, doktora Kościoła, jest bardzo aktualne na te czasy, bowiem „w Chrystusie ufność moja” oraz „Solo Dios basta”. Słowa zaczerpnięte z jej dzieł, a włożone w muzykę, ukazują relację Mistyczki z Jej Oblubieńcem, Jezusem Chrystusem i pokazują głębię życia duchowego.

Wszystko ma się koncentrować na Bogu, z tą świadomością, że: „W Bogu me szczęście”, „Jestem cała dla Niego” i „Twoją na zawsze jestem, Panie”. A to wszystko jest przepełnione wielką radością z tego, co Bóg uczynił i nadal czyni dla człowieka: „W świętej radości Boga wychwalajmy; za miłość Jego, życie Mu oddajmy”.

Na płycie znalazł się także bonus: „GPS św. Józefa”, z tekstem o. Krzysztofa Piskorza OCD, bowiem św. Teresa od Jezusa była wielką czcicielką tego Chwalebnego Świętego. Zachęca nas: „Miejcie nabożeństwo do św. Józefa, bo On wiele może”.