Artyści docenieni. Znamy tegorocznych artystycznych stypendystów samorządu Mazowsza

Cykl „Warszawa jest kobietą”, utwory na fortepian, a także maszyna do termoforowania tworzyw sztucznych to tylko część przedsięwzięć, które zrealizują stypendyści kierunków artystycznych. Z rąk marszałka Adama Struzika oraz członka zarządu województwa mazowieckiego Elżbiety Lanc wyróżnienia odebrało siedmioro młodych ludzi.

To już druga edycja samorządowego stypendium dla studentów uczelni artystycznych. W tym roku stypendystami marszałka zostało siedmioro młodych ludzi zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury, ale też opieką nad zabytkami.

Laureaci konkursu otrzymają jednorazowe stypendium w wysokości 6,3 tys. zł, które przeznaczą na realizację swojego autorskiego projektu. W tym roku samorządowe stypendia pomogą w realizacji przedsięwzięć związanych z malarstwem, sztukami filmowymi i plastycznymi.

Naszymi stypendiami wspieramy młodych ludzi jeszcze w trakcie ich nauki. Już drugi rok jesteśmy pozytywnie zaskakiwani rodzajami przedsięwzięć, na które studenci chcą pozyskać wsparcie. Muszę podkreślić, że są kreatywni, szalenie inteligentni, z nieprzeciętną wyobraźnią – podkreśla Agnieszka Kuźmińska, zastępca dyrektora departamentu kultury, promocji i turystyki UMWM.

W tym roku do grona stypendystów samorządu Mazowsza dołącza siedmioro młodych ludzi, w tym Krzysztof Kicior z Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Swoje stypendium przeznaczy na przygotowanie cyklu utworów na fortepian i wielokanałową taśmę, złożoną wyłącznie z przetwarzanych dźwięków zarejestrowanych na Mazowszu. Tak skomponowaną muzykę zaprezentuje podczas koncertów w kraju i za granicą.

Wyróżniona została również Kaja Wielowiejska – studentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, która swoje stypendium przeznaczy na „instalację przestrzenną związaną z odtwarzaniem obrazów i dźwięków, oddających klimat ciszy morskiej”. Z kolei Agacie Słowak z Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie stypendium pozwoli na modernizację tradycyjnej pracowni malarskiej. Młoda artystka uzupełni klasyczny warsztat malarstwa sztalugowego o nowe media.

Magdalena Latosiewicz – kolejna nagrodzona studentka malarstwa, ale tym razem w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie przy pomocy stypendium samorządu Mazowsza stworzy cykl prac malarskich przedstawiających Warszawę jako kobietę. Z kolei Zuzanna Grochowska z Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie swoje wsparcie przeznaczy na budowę maszyny do termoforowania tworzyw sztucznych. Przy pomocy urządzenia będzie można nadawać różne kształty tworzywom sztucznym. Stypendium zdobył również Łukasz Wójcik z Warszawskiej Szkoły Filmowej (kierunek film i multimedia), który dzięki niemu przygotuje techniką analogową na czarno-białym filmie średnioformatowym 365 portretów różnych osób z Radomia oraz związanych z miastem. Dokumentacja fotograficzna, konserwacja obiektów i przestrzenna aranżacja pracowni mającej szansę zostać pierwszym punktem na tworzącym się Szlaku Pracowni Artystycznych to z kolei nagrodzony stypendium projekt Aleksandra Klasura z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Samorząd Województwa Mazowieckiego