Mazowsze wspiera poszkodowane gminy

Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył 1 mln 320 tys. zł wsparcia finansowego dla czterech gmin poszkodowanych w sierpniowych nawałnicach. Po 330 tys. zł otrzymają gmina Sośno w województwie kujawsko-pomorskim, gminy Lipusz i Dziemiany w województwie pomorskim, a także gmina Staroźreby w województwie mazowieckim. Podczas spotkania marszałek podziękował również wszystkim zaangażowanym, a zwłaszcza harcerzom, którzy pomagali przy usuwaniu skutków nawałnicy.

– Musimy być solidarni z poszkodowanymi gminami. Nie wyobrażam sobie, że moglibyśmy zostawić bez pomocy mieszkańców, którzy stracili dach nad głową, a niejednokrotnie cały dorobek życia – podkreśla marszałek Adam Struzik. – Gminy, którym przekazujemy pomoc finansową zostały szczególnie dotknięte tym kataklizmem. Uszkodzone dachy, drogi, budynki gospodarcze, połamane drzewa, zalane domy to bilans nawałnic, które przeszły nad tymi terenami.

Środki finansowe pochodzące z budżetu województwa mazowieckiego zostaną przeznaczone m.in. na odtworzenie uszkodzonych dróg, wyposażenie dla ochotniczych straży pożarnych, a także obiektów komunalnych i oświatowych.

Gmina Dziemiany w województwie pomorskim uzyskane dziś środki przeznaczy na zakup agregatu prądotwórczego (70 tys. zł) oraz niezbędne remonty dróg gminnych (260 tys. zł). Z kolei władze gminy Lipusz zdecydowały o przeznaczeniu dotacji celowej z budżetu Mazowsza na remont budynku straży pożarnej, który został uszkodzony wskutek nawałnicy, a także zakup sprzętu przeciwpożarowego, w tym m.in. agregatu prądotwórczego, drabiny, pilarki oraz specjalistycznych ubrań przeciwpożarowych. Na ten cel przeznaczy 50 tys. zł. Za pozostałe 280 tys. zł remontowane będą drogi gminne. O przeznaczeniu całości dotacji z Mazowsza na remonty dróg gminnych zdecydował Leszek Stroiński – wójt gminy Sośno w kujawsko-pomorskim. Natomiast Mazowiecka gmina Staroźreby dzięki wsparciu z budżetu Mazowsza wyremontuje budynki straży pożarnej (240 tys. zł) oraz szkoły (90 tys. zł).

Na los mieszkańców poszkodowanych gmin nie pozostali obojętni również harcerze z Mazowsza. W trakcie spotkania marszałek Adam Struzik dziękował im za zaangażowanie, ofiarność, bezinteresowną pomoc, za poświęcony wolny czas na rzecz pomocy osobom, którzy stracili dach nad głową, a niekiedy dorobek swojego życia.

Biuro Prasowe UMWM