Projekt BOBOLA: Zacznijcie mnie czcić (9)

„Bóg wyznaczył św. Andrzejowi zadanie, aby otaczał opieką nasz kraj” – ks. Józef Niżnik, proboszcz i kustosz Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie.

Zapraszamy do udziału w naszym internetowym projekcie. Projekt BOBOLA: Zacznijcie mnie czcić. Projekt zakłada, że  każdego 16 dnia miesiąca, przywołujemy św. Andrzeja Bobolę, zachęcając do modlitwy za jego wstawiennictwem w intencjach naszego Narodu, a więc każdego z nas.

W Strachocinie, w miejscowości, w której się urodził, przemówił do wspomnianego ks. Józefa Niżnika, proboszcza i kustosza Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. W 1987 roku powiedział mu: ZACZNIJCIE MNIE CZCIĆ. 

Odcinek pierwszy naszego cyklu dostępny tutaj: Projekt BOBOLA: Zacznijcie mnie czcić (1)
Odcinek drugi naszego cyklu dostępny tutaj: Projekt BOBOLA: Zacznijce mnie czcić (2)
Odcinek trzeci naszego cyklu dostępny tutaj: Projekt BOBOLA: Zacznijcie mnie czcić (3)
Odcinek czwarty naszego cyklu dostępny tutaj: Projekt BOBOLA: Zacznijcie mnie czcić (4)
Odcinek piąty naszego cyklu dostępny tutaj: Projekt BOBOLA: Zacznijcie mnie czcić (5)
Odcinek szósty naszego cyklu dostępny tutaj: Projekt BOBOLA: Zacznijcie mnie czcić (6)
Odcinek szósty naszego cyklu dostępny tutaj:Projekt BOBOLA: Zacznijcie mnie czcić (7)
Odcinek szósty naszego cyklu dostępny tutaj: Projekt BOBOLA: Zacznijcie mnie czcić (8)

***

Dziś w ramach naszego cyklu – kartka z kalendarza: Dokładnie 322 lata temu, 16 kwietnia 1702 roku św. Andrzej Bobola ukazuje się jezuicie, rektorowi kolegium jezuitów w Pińsku – ojcu Marcinowi Godebskiemu. 

Ojciec Godebski zamartwia się przyszłością Pińska i wspominanego kolegium. W Rzczypospolitej nie dzieje się dobrze. Jak czytamy w książce Czesława Ryszki Andrzej Bobola. Orędownik Polski: „Trwała wojna północna. Po śmierci króla Jana III Sobieskiego kraj podzielił się na zwolenników obranego z woli Rosji Augusta II oraz stronników popieranego przez Szwedów, ale i szlachtę Polską, Stanisława Leszczyńskiego (…) Wojska saskie, szwedzkie, moskiewskie i konfederackie pustoszyły kraj. Rósł zamęt i zbrodnie (…)”. Istniała groźba zniszczenia Wilna i Pińska, gdzie został pochowany Andrzej Bobola (nie można było jednak odnaleźć jego ciała), a także wspomnianego kolegium jezuitów.

Gdy ojciec Marcin Godebski zamartwia się obecną sytuacją polityczną i tym, do czego może ona doprowadzić – w niedzielę, 16 kwietnia 1702 wieczorem doznaje widzenia. Ciemny pokój rozjaśnia światło i wyłania się „postać zakonnika o miłej i pociągającej twarzy. Był otoczony aureolą, z jaką przedstawia się świętych.”

Zakonnik na wstępie – CO WAŻNE I DLA NAS – „uczynił ojcu Godebskiemu wyrzut, że SZUKA PROTEKTORÓW TAM, GDZIE ICH ZNALEŹĆ NIEPODOBNA. Następnie zapowiedział, że on – Andrzej Bobola (…) otoczy kolegium opieką. Postawiał jednak warunek – ojciec rektor poleci odszukać jego ciało, pochowane we wspólnej krypcie pod kościołem i umieści je oddzielnie.” Po tych słowach, zniknął…

Ta historia ma, oczywiście, swój dalszy ciąg, ale to, co dziś dla nas najważniejsze to słowa św. Andrzeja Boboli, by szukać protektorów tam, gdzie możemy ich znaleźć. Takimi protektorami są: Bóg, Maryja i cały zastęp świętych, w tym św. Andrzej Bobola.

***

MODLITWA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI – PATRONA POLSKI
Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Dziękujemy Wszechmocnemu za to, że do świętych Wojciecha i Stanisława, patronów z początku naszych dziejów, dodał u boku Królowej Polski Ciebie. Twoje życie dopełniło się męczeństwem w krytycznym okresie pierwszej Rzeczypospolitej, a Twoja świętość uznana została przy końcu drugiej Rzeczypospolitej, której odrodzenie przepowiedziałeś. Obecnie w niepodległej Ojczyźnie patronujesz odnowie naszego życia, tak osobistego, jak i społecznego, żeby wzrastała jedność w Polsce, Europie i świecie. Niech Twój patronat zjednoczy nas w miłości przez wiarę w imię Jezusa Chrystusa, Twojego i naszego Pana, który z Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Oprac. Malwina Szymańska
Korzystałam z książki Czesława Ryszki: Andrzej Bobola Orędownik Polski. Życie, męczeństwo, świętość