Tora czyli Pięcioksiąg Mojżesza

W Tygodniu Biblijnym przedstawiamy Państwu bardzo wartościową pozycję: „TORA czyli Pięcioksiąg Mojżesza” ks. prof. Waldemara Chrostowskiego.

Publikacja składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza zawiera przekład na język polski Tory, pierwszego zbioru Biblii Hebrajskiej, znanego jako Pięcioksiąg Mojżesza. Specyfiką przekładu jest to, że podaje tekst zaopatrzony w sigla umieszczone na bocznych marginesach odsyłające do ksiąg Nowego Testamentu, ale – w odróżnieniu od innych katolickich przekładów Pisma Świętego – bez żadnych przypisów.

Część druga zawiera komentarz o charakterze duszpasterskim, uwzględniający istotne elementy chrześcijańskiej i żydowskiej tradycji egzegetycznej. To, co w innych przekładach znajduje się w przypisach, tutaj zostało przeniesione do komentarza, chodzi bowiem o to, żeby nic nie odrywało uwagi od czytania i przeżywania treści tekstu biblijnego. Ważne uzupełnienie komentarza stanowią starannie dobrane ilustracje, które obrazują wielowiekowe oddziaływanie Biblii i potwierdzają jej rolę jako fundamentu chrześcijaństwa i Kościoła oraz kodu kulturowego Europy i świata.

Ks. prof. Waldemar CHROSTOWSKI (ur. 1951) – latach 1987–2021 wykładowca i profesor na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; w latach 2001–2010 także profesor na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; w latach 2003–2013 przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich; w 2008 r. powołany przez papieża Benedykta XVI jako ekspert na 12. Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów; w latach 2008–2020 członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN; w latach 2010–2020 członek Komitetu Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski; w latach 1990–2020 redaktor naczelny kwartalnika teologów polskich „Collectanea Theologica”; redaktor naukowy kilku wydawniczych serii biblijnych: „Kościół a Żydzi i Judaizm”, „Prymasowska Seria Biblijna”, „Rozprawy i Studia Biblijne”, „Ad Multos Annos”, Biblioteka Dialogu”, „Biblioteka Pielgrzyma” i „Podręczniki Biblijne”; autor ponad 50 książek oraz licznych artykułów naukowych, popularnonaukowych i innych – łącznie ponad 3 000 publikacji; przewodnik pielgrzymek do Ziemi Świętej i krajów biblijnych; od 2012 r. członek Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie (OESSH). Laureat watykańskiej Nagrody Ratzingera (2014) i honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

Więcej…