Zbiorniki wodne, drogi dojazdowe do gruntów rolnych oraz projekty proekologiczne i OSP ze wsparciem sejmiku Mazowsza

Sejmik Mazowsza przeznaczył ponad 8 mln zł na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w regionie płockim oraz powiatach żyrardowskim i sochaczewskim. Natomiast ponad 4 mln zł, które trafią do siedmiu gmin z powiatów płockiego, ciechanowskiego i sierpeckiego, pozwolą na przebudowę i rozbudowę zbiorników wodnych. Samorząd Mazowsza przekazał też miastom Płock i Żyrardów 540 tys. zł na działania ograniczające niską emisję. Zawarto także umowę z gminą Bodzanów, która otrzymała wsparcie dla OSP Kanigowo. Ponadto otwarto wyremontowane odcinki dróg w powiecie płockim, na które samorząd województwa przekazał ponad 2,5 mln zł z programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. W podpisaniu umów z beneficjentami udział wziął wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Radni województwa mazowieckiego przyznali dotacje na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dawny FOGR). Wsparcie otrzymało 40 inwestycji z powiatów gostynińskiego, płockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego i żyrardowskiego. Na ten cel samorząd województwa przeznaczył ponad 8 mln zł.

 – Przyznaliśmy kolejne dotacje na drogi dojazdowe do gruntów rolnych. Rozwój tego typu infrastruktury ma ogromne znaczenie dla rolników i osób zamieszkujących tereny wiejskie. Przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa i ułatwia pracę rolnikom. Warto zwrócić uwagę, że te drogi pełnią także inną, mniej oczywistą funkcję, mianowicie służą także turystom, rowerzystom i wszystkim tym, którzy lubią aktywnie spędzać czas na łonie przyrody i chcą poznawać piękno naszego regionu  – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Zbiorniki wodne ze wsparciem

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dzisiaj podpisano także umowy z trzema gminami z powiatu ciechanowskiego, trzema z płockiego oraz jedną gminą z powiatu sierpeckiego na dofinansowanie z Unii Europejskiej. Łączna wartość wsparcia dla dziesięciu projektów budowy i przebudowy zbiorników wodnych i retencyjnych to ponad 4 mln zł.

– Racjonalna gospodarka wodna i ograniczenie odpływu wody na terenach rolniczych ma ogromne znaczenie dla jakości i stabilności produkcji rolnej oraz bezpieczeństwa ekosystemów na obszarach wiejskich. Wspieramy inwestycje mające na celu zwiększenie odporności rolnictwa na susze i zapobieganie powodziom na terenach rolniczych. Te działania są bardzo ważne w dobie zagrożeń klimatycznych, których intensywność z roku na rok jest coraz większa – zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Prawie 14 mln zł z MCPS

Podpisano także umowy z trzema beneficjentami na blisko 14 mln zł. Środki z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej trafią do Chorągwi Mazowieckiej ZHP z siedzibą w Płocku, Stowarzyszenia dla przyszłości Sierpca i powiatu sierpeckiego oraz oddziału rejonowego PCK w Ciechanowie.

Ograniczanie niskiej emisji

Miasta Płock i Żyrardów na realizację inwestycji mających na celu ograniczanie niskich emisji otrzymały łącznie 540 tys. zł dofinansowania w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła”.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego