Ponad 34 mln zł z Unii Europejskiej na przebudowę wału przeciwpowodziowego w gminie Maciejowice

Unia Europejska wspiera Mazowsze w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom i ograniczaniu skutków klęsk żywiołowych. Dzięki ponad 34,5 mln zł dofinansowania przebudowany zostanie wał przeciwpowodziowy wzdłuż Wisły w gminie Maciejowice. Wsparcie projektu pochodzi z programu regionalnego na lata 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska oraz dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Zmiany klimatu są jednym z największych wyzwań współczesnego świata. Dlatego Unia Europejska od lat wspiera zrównoważony rozwój gospodarki zakładający ochronę środowiska i efektywne wykorzystanie jego zasobów. Pomoc finansowa kierowana jest również na działania ograniczające skutki zmian klimatu, takie jak ochrona przed katastrofami naturalnymi. Jeszcze w tym roku rozpocznie się przebudowa wału przeciwpowodziowych w gminie Maciejowice. W realizacji inwestycji pomoże ponad 34,5 mln zł dofinansowania z mazowieckiego programu regionalnego.

Inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców gminy Maciejowice

Fundusze europejskie przeznaczone zostaną na przebudowę 4 kilometrów wału na odcinku Bączki-Antonówka Świerżowska.

Jak podkreśla marszałek Adam StruzikTo kluczowa inwestycja. W obliczu ogromnych zmian klimatycznych, jakie dzieją się w zasadzie na naszych oczach, musimy robić wszystko, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo. Wisła to piękna rzeka, ale jak pokazują poprzednie lata – bywa też niebezpieczna. Dlatego trzymam kciuki za jak najszybsze rozpoczęcie i zakończenie tej wielomilionowej inwestycji.

Prace będą prowadzone na 4-kilometrowym fragmencie ponad 26-kilometrowego wału, który chroni przed powodzią mieszkańców Doliny Maciejowickiej, a także zlokalizowane tam budynki i uprawy rolne. Planowany do przebudowy odcinek nie zapewnia pełnej ochrony przeciwpowodziowej, dlatego tak ważne jest jak najszybsze rozpoczęcie inwestycji. Prace obejmą m.in.: przebudowę korpusu wału i ławy przywałowej, uszczelnienie korpusu i podłoża wału, przebudowę przepustu oraz wykonanie schodów skarpowych w czternastu lokalizacjach. W planach jest również budowa drogi eksploatacyjnej z przejazdami i zjazdami wałowymi.

Jak zauważa Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej działania związane z adaptacją do zmian klimatu i zarządzaniem ryzykiem powodziowym, w które wpisuje się projekt, są jednym z priorytetów dla polityki spójności Unii Europejskiej. – Dlatego w ramach budżetu unijnego na lata 2014-2020 Polska otrzymała ponad 1,1 miliarda euro bezzwrotnej pomocy na przedsięwzięcia, które pomogą ochronić ludzi i cenną infrastrukturę przed powodzią, ale również na wyposażenie służb ratowniczych, zarządzanie wodami opadowymi czy małą retencję. Wsparcie będzie kontynuowane w budżecie na lata 2021-2027, dlatego ważne jest odpowiednio wczesne przygotowanie kolejnych projektów przeciwpowodziowych, zgodnych z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej – podkreśla dyrektor.

Fundusze Europejskie wspierają inwestycje w powiecie garwolińskim

Gmina Maciejowice jest jednym z partnerów samorządu Mazowsza w realizacji projektu mającego na celu zwiększanie dostępu do e-usług w administracji.

Aktywność w pozyskiwaniu funduszy unijnych samorządów i przedsiębiorców z powiatu garwolińskiego podsumowuje członek zarządu Janina Ewa OrzełowskaW sumie udało się pozyskać do tej pory ponad 57 mln zł dofinansowania z naszego programu regionalnego na różnego rodzaju projekty służące lokalnym społecznościom.

Dzięki pomocy z Unii Europejskiej wprowadzono m.in. e-usługi z SPZOZ w Garwolinie, rozbudowano budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie, ale też dofinansowanie zyskały termomodernizacje budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Pilawa, Parysów, Sobolew, Miastków Kościelny, Borowie i Żelechów. Przy dworcu PKP w Pilawie trwają prace nad budową centrum przesiadkowego, które będzie udogodnieniem w codziennych podróżach. Mieszkańcy korzystają też z efektów projektów z zakresu edukacji przedszkolnej, kształcenia dzieci i młodzieży, a także aktywizacji zawodowej.

Mazowsze w walce z COVID-19

Samorząd województwa mazowieckiego realizuje obecnie jeden z największych projektów unijnych, którego celem jest doposażenie mazowieckich placówek medycznych w specjalistyczny sprzęt i środki ochrony osobistej. Wartość tego zadania to aż 360 mln zł Jednym z partnerów projektu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie, do którego trafiły respirator specjalistyczny mobilny, ponad 65 tys. sztuk środków ochrony osobistej w tym, rękawiczki, maseczki, przyłbice, gogle, fartuchy a także 3 tys. litrów płynów do dezynfekcji. Z kolei dzięki wsparciu udzielonemu przez władze Brandenburgii do szpitala trafią także pulsoksymetry.

Tytuł projektu: Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 – 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki – Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński – etap II w km 26+900 -30+900

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Całkowita wartość projektu: 43 915 724,37

Kwota dofinansowania z UE: 34 538 999,97

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowanego głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o wciąż dostępnych możliwościach pozyskania dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.