XVIII edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

Już po raz osiemnasty samorząd województwa mazowieckiego nagrodzi osoby i organizacje aktywnie działające na rzecz rozwoju i promocji Mazowsza. Kandydatów do Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego można zgłaszać do 15 września br. – Chcemy wyróżnić wszystkich, którzy rozsławiają nasze województwo w kraju i na świecie. Chcemy docenić artystów, twórców ludowych i społeczników z Mazowsza – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień na Mazowszu. Do tej pory otrzymało ją już ponad 160 osób, wśród nich znaleźli się m.in. ks. Jan Twardowski, Maja Komorowska, Jerzy Janicki czy Sława Przybylska-Krzyżanowska.

– Zachęcam do zgłaszania kandydatów do Nagrody Marszałka. W każdej gminie, powiecie czy mieście są ludzie aktywni, którzy poza swoimi obowiązkami zawodowymi, robią wiele dla naszej mazowieckiej wspólnoty. Pracują na rzecz swoich małych Ojczyzn. Pokażmy im, że zauważamy i doceniamy ich działania – zachęca marszałek Adam Struzik.

Kandydatów mogą zgłaszać komisje Sejmiku Województwa Mazowieckiego, samorządy gmin, miast i powiatów województwa mazowieckiego, stowarzyszenia oraz fundacje społeczno-kulturalne i naukowe, a także lokalne organizacje społeczno-kulturalne i naukowe działające na terenie całego województwa.

– Nagroda Marszałka to wyróżnienie prestiżowe, które przyznajemy już po raz osiemnasty. Zachęcam wszystkie lokalne i ponadlokalne instytucje i organizacje do zgłaszania kandydatur do nagrody Marszałka. Zgłaszać można wybitnych ludzi lub organizacje, które robią coś szczególnego dla lokalnej społeczności – artystów, twórców ludowych, zespoły artystyczne, organizacje społeczne czy charytatywne – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Spośród nominowanych kapituła konkursu wyłoni 10 laureatów, którym wręczy pamiątkową statuetkę oraz nagrodę w wysokości 10 tys. zł. Laureatami ubiegłorocznej edycji zostali Adam Jankowski z Ciepielewa, Ryszard Kalkhoff z Warszawy, Jerzy Kijowski z Ostrołęki, Jan Krajewski z Zawidza, Adolf Krzemiński z Radomia, Beata Barbara Michalec z Warszawy, Marianna Anna Boruc z Węgrowa, Bank Żywności z Płocka, Chór Mienia River z Wiązowny.

Nabór wniosków do XVIII edycji konkursu Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego potrwa do 15 września br. Można je składać osobiście lub wysłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych www.mazovia.pl oraz www.nagroda.mazovia.pl.

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego