Warszawa: Nocna Droga Różańcowa – 6 października

Zapraszamy na VII Nocną Drogę Różańcową. Plan wędrówki przedstawia się nastęoująco:

6 października, po Mszy św. o godz. 21.00 w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży Ojców Pijarów na Siekierkach utworzenie grup pielgrzymkowych (po około 30 osób) i po godz. 22.00 wyjście poszczególnych grup ze świątyni (co 3-4 minuty) i przejście do kaplicy Objawień NMP Królowej Wyznawców na krótką modlitwę (2-3 minuty). Przy kaplicy jest zlokalizowana toaleta dla potrzebujących. Następnie wyjście z terenu Sanktuarium do ul. Gwintowej i marsz w kierunku ul. Gościniec. Po wejściu na ul. Gościniec po lewej stronie drogi kapliczka Matki Bożej, przy której uczestnicy odmawiają modlitwę „Pod Twoją Obronę …”. Idąc dalej ul. Gościniec uczestnicy dochodzą do szkoły podstawowej, przy której na pasach przechodzą na drugą stronę ulicy i kierują się prosto do ul. Bartyckiej. Dochodząc do ul. Bartyckiej skręcamy w lewo i tuż za zakrętem naprzeciwko numeru Bartycka 8 znajduje się

I Tajemnica Radosna
Po krótkich rozważaniach (2-3 minuty) uczestnicy idą ul. Bartycką na wprost do skrzyżowania z ul. Grupy AK „Północ”. Przechodząc przez skrzyżowanie na rogu ulic Grupy AK „Północ” i ul. Bartyckiej znajduje się

II Tajemnica Radosna
Po rozważaniach uczestnicy przechodzą przez pasy na drugą stronę ul. Bartyckiej i dalej idą prosto ul. Bartycką w kierunku ul. Czerniakowskiej. Na wysokości Kopca Powstania Warszawskiego na wysokości schodów wejściowych na Kopiec po drugiej stronie ulicy Bartyckiej, uczestnicy zatrzymują się na wspomnienie poległych Powstańców w krótkiej modlitwie „Dobry Jezu a Nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie”. Następnie dalej idziemy prosto ul. Bartycką i dochodzimy do ul. Czerniakowskiej. Przechodzimy kładką na drugą stronę ul. Czerniakowskiej i skręcamy w lewo do kościoła pw. Św. Stefana Króla Wyznawcy, gdzie przy figurce św. Rodziny (wejście po schodach) przed wejściem do kościoła znajduje się

III Tajemnica Radosna
Następnie uczestnicy kierują się ul. Czerniakowską (powrót pod kładkę nad ulicą) w kierunku ul. Szwoleżerów i dochodzą do ul. Szwoleżerów skręcają w lewo w ul. Szwoleżerów. Idąc tą ulicą dochodzimy pod nr 7a (Zabytkowy budynek dawnych Małych Koszar Ułańskich) przy ul. Szwoleżerów na wysokości ambasady Japonii. W tym miejscu znajduje się

IV Tajemnica Radosna
Następnie dalej idziemy ul. Szwoleżerów, która prosto przechodzi w ulicę Agrykola i maszerujemy wzdłuż Łazienek Królewskich (po lewej stronie ulicy) pod górę, dochodząc do pomnika rozstrzelanych Polaków w czasie II wojny światowej obok restauracji Kloon. Tam przy pomniku znajduje się

V Tajemnica Radosna
Następnie dochodzimy do placu na Rozdrożu skręcamy w prawo i przechodzimy przez Plac w kierunku parku Ujazdowskiego. Przy wejściu do parku Ujazdowskiego, skręcamy w lewo i na pasach przechodzimy AL. Ujazdowskie na drugą stronę ulicy. Dochodzimy do ul. Koszykowej, mijamy ul. Koszykową i dochodzimy skręcając w prawo do Al. Wyzwolenia. Idąc Al. Wyzwolenia przechodzimy na drugą stronę ulicy (na pasach) i dochodzimy do Placu Zbawiciela skręcając w lewo i dochodząc do kościoła Najświętszego Zbawiciela około godz. 24.00. W kościele Najświętszego Zbawiciela jest 30 minutowy postój (odpoczynek) oraz przed kościołem znajduje się

I Tajemnica Światła, którą rozważamy po zakończeniu odpoczynku.
Następnie przechodząc przez Plac Zbawiciela (od kościoła w prawą stronę) dochodzimy do ul. Mokotowskiej i skręcamy w prawo w ul. Mokotowską. Mijając kolejne skrzyżowanie dochodzimy do skrzyżowania z ul. Chopina i skręcamy w prawo w ul. Chopina. Idąc dalej prosto dochodzimy do Al. Ujazdowskich i skręcamy w lewo w kierunku Placu Trzech Krzyży. Dochodzimy do kościoła Św. Aleksandra przy którym znajduje się

II Tajemnica Światła (pod kolumnami)
Następnie z Placu Trzech Krzyży przechodzimy do ul. Nowy Świat obok Centrum Finansowego (biały budynek) i dochodzimy do ronda de Gaulle’a. Przechodzimy przez rondo i dalej ul. Nowy Świat idziemy prosto. Mijamy skrzyżowanie z ul. Świętokrzyską. Dochodzimy do kościoła Św. Krzyża przy którym znajduje się

III Tajemnica Światła
Następnie idziemy ul. Krakowskie Przedmieście w kierunku Placu Zamkowego dochodząc do Pomnika Matki Bożej Pasławskiej (przed kościołem św. Anny) przy którym znajduje się

IV Tajemnica Światła
Idąc dalej dochodzimy do kościoła Św. Anny około godz. 1.45, w którym jest 15 minutowy postój. Następnie przechodzimy przez Plac Zamkowy i wchodzimy w ul. Świętojerską przechodzimy obok Archikatedry Św. Jana i kierujemy się do Rynku Starego Miasta. Z Rynku Starego Miasta wchodzimy w ul. Nowomiejską i idąc prosto dochodzimy do barbakanu i za barbakanem dochodzimy do kościoła Św. Ducha (róg ul. Freta i ul. Długiej) przy którym znajduje się

V Tajemnica Światła
Następnie kierujemy się ul. Freta do Rynku Nowego Miasta i przechodzimy przez Rynek skręcając lekko w prawo do ul. Rynek Nowego Miasta. Idąc ul. Rynek Nowego Miasta dochodzimy do ul. Kościelnej i na rogu ul. Kościelnej i ul. Przyrynek w kościele pw. Nawiedzenia NMP jest 30 minutowy postój (około godz. 2.30. Następnie wychodząc z kościoła Nawiedzenia NMP schodzimy schodami do Wisłostrady i przechodzimy podziemnym przejściem pod Wisłostradą na drugą stronę ulicy i dochodzimy do bulwaru nad Wisłą. Następnie skręcamy w lewo i idąc bulwarem kierujemy się do mostu Gdańskiego przed którym (przy falistym krawężniku) znajduje się

I Tajemnica Bolesna
Następnie kierujemy się dalej bulwarem nad Wisłą (przechodzimy pod mostem Gdańskim) i idąc prosto wzdłuż brzegu Wisły dochodzimy do pierwszych schodów za przystanią, gdzie znajduje się

II Tajemnica Bolesna
Następnie dalej idziemy prosto wzdłuż Wisły i dochodzimy do schodów (po lewej stronie znajdują się lokalne punkty gastronomiczne) wchodzimy po schodkach i lekko w prawo idziemy cały czas prosto mijając m.in. pole golfowe (po lewej stronie). Za polem golfowym dochodzimy do skrzyżowania (koniec chodnika – dalej droga gruntowa) i skręcamy w lewo. Przed tym skrzyżowaniem po prawej stronie (na drzewie) znajduje się

III Tajemnica Bolesna
Następnie idąc prosto wzdłuż obiektów sportowych, dochodzimy do Wisłostrady i skręcamy w prawo w kierunku Centrum Olimpijskiego (zgodnie z drogowskazem). Idziemy dalej prosto, mijamy 2 przejścia dla pieszych i dochodzimy do skrzyżowania pod Wisłostradą i na przejściu dla pieszych skręcamy w lewo pod Wisłostradą. Po minięciu wiaduktu pod Wisłostradą skręcamy prawo do skrzyżowania i przechodzimy skrzyżowanie skręcając dalej w prawo idziemy wzdłuż Wisłostrady obok jeziorka na Kępie Potockiej Łacha Potocka (zejście po schodach nad samo jeziorko). Kierując się cały czas prosto obok jeziorka (jezioro po lewej stronie), dochodzimy do wyraźnego wzniesienia po prawej stronie (to komora hydrologiczna porośnięta trawą z widocznym włazem) przy której znajduje się

IV Tajemnica Bolesna
Następnie idąc cały czas chodnikiem wzdłuż jeziorka przechodzimy pod wiaduktem nad Trasą Toruńską i na rozwidleniu skręcamy lekko w lewo. Przy pierwszych ławkach przy widocznym głazie (narzutowym) znajduje się

V Tajemnica Bolesna
Następnie idąc wzdłuż jeziorka dochodzimy do mostku, przechodzimy przez mostek w lewo i kierujemy się do skrzyżowania ul. Gwiaździstą z ul. Podleśną. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo w ul. Gwiaździstą i idąc ul. Gwiaździstą dochodzimy do ul. Tczewskiej. Następnie skręcamy w lewo w ul. Tczewską. Idąc dalej prosto (ul. Tczewską) dochodzimy do mostku nad kanałkiem przy Lasku Bielańskim, przy którym znajduje się

I Tajemnica Chwalebna
Następnie przechodząc przez mostek (wchodzimy do Lasu Bielańskiego- konieczne latarki) idziemy prosto ścieżką leśną (pieszo-rowerową) do najbliższego rozwidlenia i na rozwidleniu skręcamy w prawo. Idąc dalej prosto dochodzimy do pierwszej ławeczki (bez oparcia) obok zwalonego drzewa. W tym miejscu znajduje się

II Tajemnica Chwalebna
Następnie idąc dalej prosto, mijamy rozwidlenie i idziemy cały czas prosto, mijamy kolejne rozwidlenie cały czas idąc na wprost. Po prawej stronie pojawią się budynki UKSW. Dochodzimy ścieżką do ul. Dewajtis i skręcamy w nią w prawo i ponownie w prawo do kościoła przy ul. Dewajtis na terenie UKSW. Tam planowany jest 30 minutowy odpoczynek około godz. 4.30. Przy kościele znajduje się także

III Tajemnica Chwalebna, którą rozważamy po zakończeniu 30 minutowego odpoczynku.
Następnie ponownie wracamy na ul. Dewajtis i będąc już na ul. Dewajtis skręcamy w prawo i zaraz w lewo (ponownie do lasku) i idziemy ścieżką przez Lasek Bielański. Idąc cały czas prosto (jak biegnie ścieżka) dochodzimy do tablicy informacyjnej (rys historyczny) przy której znajduje się

IV Tajemnica Chwalebna
Następnie idąc prosto mijamy po lewej stronie boisko Hutnika Warszawa i dochodzimy do końca Lasku Bielańskiego (do Wisłostrady) przy wiadukcie nad Wisłostradą. Schodkami na górę przechodzimy przez wiadukt nad Wisłostradą na drugą stronę i idziemy wzdłuż ścieżki rowerowej do mostu północnego (im. Marii Curie-Skłodowskiej). Przechodzimy wzdłuż ścieżki rowerowej przez most, następnie przez ul. Świderską cały czas idąc prosto i dochodzimy do skrzyżowania ze światłami na ul. Myśliborskiej. Następnie skręcamy w lewo i dochodzimy do krzyża (na wprost Komisariatu Policji) przy którym znajduje się

V Tajemnica Chwalebna
Następnie z pod krzyża ponownie wracamy do skrzyżowania ze światłami i na pasach przechodzimy na drugą stronę ul. Myśliborskiej i skręcamy w prawo. Przechodząc pod mostem północnym idziemy ul. Myśliborską do kościoła Matki Bożej Pompejańskiej przy ul. Myśliborskiej 28. Dochodzimy do kościoła około godz. 6.30 -7.00 i po przybyciu ostatniej z grup Ksiądz Proboszcz Roman Kot odprawi dziękczynną mszę św. za szczęśliwy przebieg naszej VII Nocnej Drogi Różańcowej.

Na tym zakończymy nasze pielgrzymowanie.