Rycerz Niepokalanej – październik 2021

Zapraszamy do lektury październikowego Rycerza Niepokalanej. Poniżej słowo od redaktora naczelnego Pisma – o. Piotra Szczepańskiego:

Drodzy Czytelnicy „Rycerza Niepokalanej”

Muszę jednak dodać, że jest jeszcze inne miejsce, gdzie czuję się po prostu u siebie. Jest to Asyż. Spę­dziłem tam kilka miesięcy, ucząc się języka włoskiego; później, przy okazji różnych spotkań, wielokrotnie tam wracałem. Bardzo dobrze pamiętam dzień, gdy pierwszy raz stanąłem przed bazyliką św. Franciszka. Dokładnie pamiętam chwilę, gdy zszedłem do krypty, gdzie znajduje się grób i relikwie Świętego Założyciela mojego Zakonu. Pamiętam radość, wzruszenie i modlitwę, podczas której długo opowiadałem św. Franciszkowi o sobie, o bliskich mi osobach, o tym, w jaki sposób się tu znalazłem i co przede mną.

Chociaż byłem tam pierwszy raz w życiu, czułem, że jestem u siebie. To poczucie towarzyszyło mi zawsze w jeszcze innym miejscu, również w Asyżu. Jest tam mała kapliczka pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej, zwana Porziuncola, Porcjunkula, co należy przetłumaczyć: mała cząstka, drobina. Chociaż mała i uboga, dla mnie jest niezwykła. Gdy tam się znalazłem, zrozumiałem przejmujące słowa św. Franciszka: „Baczcie, synowie, byście kiedyś nie opuścili tego miejsca. Jeśliby was wyrzucono na zewnątrz z jednej strony, wchodźcie z powrotem z drugiej, bo miejsce to jest naprawdę święte i mieszkanie Boga. Tutaj, gdy byliśmy nieliczni, Najwyższy pomnożył nas w liczbę; tutaj zapalił naszą wolę ogniem swej miłości; tutaj każdy, kto będzie się modlił pobożnym sercem, otrzyma to, o co by prosił, a ten, kto zgrzeszy, srożej będzie karany. Dlatego, wszyscy synowie, uważajcie to miejsce mieszkania Boga za godne czci i tutaj z całego serca uwielbiajcie Pana i dziękujcie Mu” (1 Cel 105-106). Dodam jeszcze, że w tym miejscu 3 października 1226 roku św. Franciszek przeszedł z ziemskiego życia do życia wiecznego.

Gdybym miał powiedzieć, które miejsce jest najważniejsze dla mnie, jako zakonnika, bez wahania powiem, że właśnie to, bo u Matki Bożej Anielskiej naprawdę czuję się jak u siebie.

Piotr Szczepański OFMConv.
z Redakcją „Rycerza Niepokalanej”


Za „Rycerza Niepokalanej” przyjmujemy dobrowolne ofiary, podobnie jak to czynił św. Maksymilian Maria Kolbe. Dla orientacji podajemy koszt druku jednego numeru, który wynosi 3,50 zł.

Jeśli chcesz zaprenumerować „Rycerza Niepokalanej” drogą elektroniczną, kliknij poniższy link:

Rycerz Niepokalanej – PRENUMERATA


Zapraszamy do lektury także małych Rycerzy Niepokalanej: Rycerzyk Niepokalanej – październik 2021