W Adwencie módl się za dzieci nienarodzone z Maryją i Jezusem przebywającym pod sercem Matki

Jezus urodził się w chłodnej stajence, ponieważ nie znalazło się dla niego miejsce w żadnym domu. Dziś ta sytuacja się powtarza. Dzieciątko Jezus nie znajduje dla siebie miejsca w wielu rodzinach. Jest odrzucone i zabijane w maleńkich nienarodzonych dzieciach – męczennikach XX wieku. Powodem bywa lęk przed odpowiedzialnością, rezygnacją z beztroskiego życia, pogorszeniem statusu materialnego i wiele innych rzeczy. Żyjemy w czasach, w których zabija się niewinnego człowieka, bo nie ma dla niego miejsca w trzypokojowym mieszkaniu.

Mesjasz przychodzi na świat w rodzinie. To nie przypadek. Jezus mógł pojawić się na świecie jako 30-letni mężczyzna i od razu zacząć czynić cuda. Mógł – bo jest Bogiem. Wybrał jednak inną drogę. Pojawił się jako komórka, embrion w ciele Maryi. I przeszedł drogę wzrostu i dojrzewania każdego organu po kolei, tak jak my. Przez 9 miesięcy przebywał w ciele Kobiety, uzależniony od Niej, połączony z Nią pępowiną. Jezus był przez 9 miesięcy dzieckiem poczętym, a jeszcze nienarodzonym. Kilka dni po poczęciu Elżbieta i mały Jan, przebywający w łonie mamy, rozpoznali Mesjasza żyjącego pod sercem Maryi. „A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?” (Łk 1, 43) Rozpoznali Boga-Człowieka. Czy to nie jest dla nas Boskie źródło godności człowieka już od poczęcia? Dlatego Adwent – czas, gdy przyglądamy się Tajemnicy Wcielenia i ciężarnej Maryi – powinien być w sposób szczególny czasem modlitwy za dzieci, którym nie dane było się urodzić i te, które w łonie matki, zamiast bezpieczeństwa, miłości i pokoju, odczuwają bezustanny lęk o swoje życie.

W Adwencie – czasie oczekiwania na Boże Narodzenie, gdy Jezus przebywa pod sercem Maryi, módlmy się za wszystkie poczęte dzieci, a także za ich rodziców, którzy przeżywają pokusę, by odrzucić nowe życie. 

Na zdjęciu obraz Matki Bożej z Guadalupe, na którym pokazuje się tajemnicze światło, które przybiera kształt dziecka poczętego w łonie kobiety (fot. za: fronda.pl).


MODLITWA DO MATKI BOŻEJ Z GUADALUPE ZA DZIECI NIENARODZONE I OFIARY ABORCJI

Święta Matko Boga i Kościoła, nasza Pani z Guadalupe,
Zostałaś wybrana przez Ojca dla Syna w Duchu Świętym.
Jesteś Niewiastą obleczoną w słońce, która troszczy się o narodziny Chrystusa
Podczas gdy szatan, czerwony smok, czeka by pożreć Twe Dziecko.
Podobnie czynił Herod szukający aby zniszczyć Twego Syna,
Naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa,
dokonując podczas tego rzezi wielu niewinnych dzieci.
Tak dzisiaj czyni się przez aborcję, zabijając wiele niewinnych, nienarodzonych dzieci,
przy udziale wielu matek atakujących ludzkie życie i Kościół, Ciało Chrystusa.

Matko Niewiniątek, chwalimy Boga w Tobie za Jego dary dane Tobie
przez Twe Niepokalane Poczęcie, Twoją wolność od grzechu;
Twoją pełnię łaski, Twoje Macierzyństwo Boga i Kościoła,
Twoje Wieczne Dziewictwo i Twoje Wniebowzięcie z ciałem i duszą do nieba.
O, Wybawienie chrześcijan, błagamy Ciebie o ochronę
dla wszystkich matek nienarodzonych i dzieci w ich łonach.
Wstawiamy się do Ciebie o Twą pomoc w zatrzymaniu holokaustu aborcji.
Nakłoń serca aby szanowano życie!

Święta Matko, modlimy się do Twego Bolesnego i Niepokalanego Serca
za wszystkie matki i wszystkie nienarodzone dzieci,
aby mogły żyć tu na ziemi i,
dzięki Najdrogocenniejszej Krwi przelanej przez Twego Syna,
mogły dostąpić życia wiecznego z Nim w niebie.
Modlimy się również do Twego Bolesnego i Niepokalanego Serca
za wszystkich dokonujących aborcji i wszystkich stronników aborcji,
aby nawrócili się i opowiedzieli się za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem,
jako za ich Panem i Zbawicielem. Broń wszystkie swoje dzieci w walce
przeciw szatanowi i wszystkim złym duchom w tej teraźniejszej ciemności.

Pragniemy aby niewinne nienarodzone dzieci, które umierają bez Chrztu,
były ochrzczone i zachowane.

Prosimy abyś uzyskała tę łaskę dla nich i żal,
pojednanie i wybaczenie od Boga dla ich rodziców i zabójców.
Niech jeszcze raz w historii świata odsłoni się nieskończona moc litościwej miłości.
Niech ona położy kres złu. Niech przemieni sumienia.
Niech Twoje Bolesne i Niepokalane Serce odsłoni dla wszystkich światło nadziei.
Niech Chrystus Król króluje nami, naszymi rodzinami, miastami, narodami i całą ludzkością.
O, łagodna, O kochająca, O słodka Dziewico Maryjo,
usłysz nasze prośby i przyjmij ten płacz naszych serc!

O, Matko Boża z Guadalupe, Obrończyni Nienarodzonych, Módl się za nami!

Amen.