Trzy inwestycje sejmiku Mazowsza w ogólnopolskim konkursie

Trwa głosowanie na najciekawsze budowy i modernizacje w Ogólnopolskim Konkursie Otwartym „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”. Wśród nominowanych są trzy inwestycje sfinansowane przez Sejmik Województwa Mazowieckiego – szkoła drzewna w Garbatce-Letnisku, szpital Drewnica w Ząbkach i szpital w Rudce. Plebiscyt internetowy trwa do 9 maja.

Już po raz 28. zostaną wyłonieni laureaci konkursu „Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku”. Są w nim nagradzane lub wyróżniane nowo wybudowane obiekty i budynki zmodernizowane. W tegorocznej edycji o zwycięstwo walczą trzy inwestycje sfinansowane przez samorząd województwa mazowieckiego – modernizacja Szkoły Drzewnej i Leśnej im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku, Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica w Ząbkach i budynku głównego szpitala w Rudce.

Do głosowania na placówki zachęca marszałek Adam Struzik.

– Szkoła w Garbatce oraz szpitale w Ząbkach i Rudce to nasze powody do dumy. „Drzewna” jest najnowocześniejszą szkołą branżową tego typu w Europie, a szpital w Ząbkach to proekologiczna, przyjazna pacjentom i jedna z najnowocześniejszych w Polsce placówek leczenia zdrowia psychicznego. Z kolei szpital w Rudce to doskonałe miejsce do leczenia i rehabilitacji w pięknym, leśnym otoczeniu. Wspieranie przez samorząd województwa takich inwestycji pokazuje, że zarówno edukacja, jak i ochrona zdrowia są naszym priorytetem.

Jedyna taka szkoła w Europie

Szkoła Drzewna i Leśna w Garbatce-Letnisku działa pod auspicjami samorządu województwa mazowieckiego od 2018 r. Już w 2019 r. samorząd Mazowsza kupił działkę o powierzchni ponad 3,1 ha pod budowę nowej siedziby. Na ten cel władze regionu przeznaczyły ponad 4,3 mln zł. Prace budowlane rozpoczęły się w styczniu 2022 r. i trwały niecałe dwa lata. Inwestycja kosztowała ponad 116,5 mln zł i w całości została sfinansowana przez samorząd województwa mazowieckiego.

– Przejmując tę placówkę kilka lat temu, mieliśmy jasno sprecyzowany cel – stworzyć najnowocześniejszą szkołę drzewną w Polsce. Nowa siedziba szkoły robi wrażenie, a my wiemy, że było warto. Stworzyliśmy warunki, których mogą pozazdrościć nam inne szkoły. Śmiało mogę powiedzieć, że są to standardy światowe – zaznacza wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Kompleks składa się z czterech części – oświatowej, warsztatowej, sportowej i internatu dla ponad 130 uczniów, z kuchnią i stołówką. Łączna powierzchnia użytkowa obiektu to ponad 10 tys. m2. W placówce znajdują się nowoczesne pracownie, m.in. tapicerska, dwie pracownie ręcznej obróbki drewna, sala renowacji i szycia, pracownie dekarska, ciesielska, obróbki CNC, modelarnia, sala wykładowa, 2 sale konferencyjne, pracownie informatyczne i językowe, hala widowiskowo-sportowa.

W budynku zostały zastosowane nowoczesne i przyjazne środowisku technologie. Powstały nowe drogi, chodniki, dojazdy i mała architektura. Nowa siedziba jest nie tylko funkcjonalna, lecz także estetyczna. W projekcie zainspirowano się stylem architektury drewnianej, zwanym nadświdrzańskim.

Link do głosowania: https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/4024/object/4372/budowa-zespolu-szkol-drzewnych-i-lesnych-im-jana-kochanowskiego-w-garbatce.

W trosce o zdrowie Mazowszan

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica powstał w 1903 r., a od 1998 r. zarządza nim samorząd województwa mazowieckiego. W 2012 r. radni podjęli decyzję o budowie nowego obiektu, który powstał w sąsiedztwie istniejącego szpitala.

– Budowa nowej, siedmiosegmentowej placówki trwała trzy lata i kosztowała prawie 140 mln zł. Inwestycję zrealizowano dzięki środkom z budżetu województwa mazowieckiego i funduszom europejskim. Projekt otrzymał blisko 96 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. W inwestycji pomógł też rząd – zaznacza Elżbieta Lanc, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Główny pawilon składa się z siedmiu segmentów połączonych strefą wielofunkcyjną. W szpitalu znajdują się oddziały: psychiatryczny ogólny, psychogeriatryczny, dzienny psychiatryczny, rehabilitacji psychiatrycznej, leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych. Placówka oferuje opiekę ogólną i specjalistyczną, są tam pracownie RTG, EEG i poradnia stomatologiczna. W szpitalu są też pomieszczenia do rehabilitacji, sala muzyczna, sala do ćwiczeń, sala konferencyjna, kaplica i kawiarenka. Szpital liczy 300 łóżek. Rocznie przyjmuje około 3,7 tys. pacjentów.

Powstała także przestrzeń rekreacyjno-sportowa – miejsce do gry w tenisa stołowego i w szachy. Na terenie placówki znajduje się też ogród zimowy. Nowy szpital w Drewnicy jest ekologiczny. W budynku zamontowano pompy ciepła i kolektory słoneczne.

Link do głosowania: https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/4024/object/4462/mazowiecki-szpital-wojewodzki-drewnica.

Unikatowy szpital w Rudce

Modernizacja ponad 100-letniego zabytkowego budynku głównego szpitala w Rudce zakończyła się w 2023 r. W wyremontowanych pomieszczeniach mieści się teraz Ośrodek Kompleksowej Rehabilitacji im. dr. Teodora Dunina, który zapewnia swoim pacjentom usługi medyczne z zakresu rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej i pulmonologicznej. Prace budowlane trwały blisko 3 lata i kosztowały ponad 83 mln zł. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na ten cel ponad 81,4 mln zł.

Na wyjątkowe położenie placówki zwraca uwagę Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

– Szpital w Rudce to unikatowe miejsce. Pięknie położony wśród zieleni, otoczony rezerwatem przyrody – to doskonałe miejsce do leczenia i rehabilitacji. Stąd decyzja o utworzeniu tu Ośrodka Kompleksowej Rehabilitacji.

Modernizacja budynku głównego szpitala w Rudce nie naruszyła cennych wartości zabytkowych obiektu, ale je podkreśliła. Odnowiono ozdobną elewację z dbałością o każdy szczegół architektoniczny. Wykonano izolację przeciwwilgociową, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Odnowiono sale pacjentów i wewnętrzne ciągi komunikacyjne. Uporządkowano teren wokół budynku głównego, który dodatkowo wzbogaciły nowe elementy małej architektury. Zakupiono też wyposażenie, w tym nowoczesny i wysoko wyspecjalizowany sprzęt rehabilitacyjny.

Link do głosowania: https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/4024/object/4417/modernizacja-budynku-glownego-szpitala-w-rudce.

Jak głosować?

Udział w internetowym plebiscycie może wziąć każdy. Co ważne, głosować można wielokrotnie – raz dziennie – na każdą inwestycję aż do 9 maja do godz. 12. W finale inwestycje będą oceniać jurorzy. Obecnie trwa pierwszy etap konkursu.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego