Samorząd Mazowsza wspiera rozwój obszarów wiejskich oraz koła gospodyń wiejskich

Ponad 3 mln zł z UE w ramach PROW 2014-2020 władze Mazowsza przeznaczą na rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Młodzieszyn. Oprócz tego 29 kół gospodyń z powiatów sochaczewskiego i żyrardowskiego otrzyma dofinansowanie od samorządu województwa m.in. na zakup sprzętu gastronomicznego czy doposażenie siedzib KGW w meble niezbędne do prowadzenia działalności. Dziś umowy z beneficjentami podpisał wicemarszałek Wiesław Raboszuk. W spotkaniu wzięli udział wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Mirosław Adam Orliński i Marcin Podsędek.

Jak podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk rozwój obszarów wiejskich to jedno z priorytetowych działań samorządu Mazowsza.

– Zależy nam na tym, aby każdy mieszkaniec naszego regionu dobrze czuł się w swojej miejscowości. Dlatego wspieramy zarówno te mniejsze inicjatywy, które odgrywają ogromną rolę w integracji lokalnej społeczności, jak i te duże związane z polepszeniem warunków życia na wsi. Podpisywane dziś umowy dobrze ilustrują naszą działalność. Z jednej strony pomagamy i aktywizujemy koła gospodyń wiejskich, a z drugiej – wraz z UE wspieramy lokalne samorządy w rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej.

Gmina Młodzieszyn ze wsparciem w ramach PROW 2014-2020

W ramach wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 samorząd Mazowsza przeznaczy ponad 3 mln zł dla gminy Młodzieszyn na realizację II etapu przebudowy oraz rozbudowę gospodarki wodno-ściekowej. W ramach inwestycji przebudowane zostaną dwie studnie i stacja uzdatniania wody w miejscowości Mistrzewice. Planowana jest też rozbudowa stacji uzdatniania wody w Młodzieszynie oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

29 kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych w powiatach sochaczewskim i żyrardowskim z dofinansowaniem

Wsparcie od samorządu województwa mazowieckiego w wysokości ponad 171 tys. złotrzyma aż 29 organizacji z powiatów sochaczewskiego i żyrardowskiego. Tylko w tym roku na całym Mazowszu dofinansowane zostaną aż 834 inicjatywy kół gospodyń wiejskich na łączną kwotę ponad 5,4 mln zł.

Jak zauważa wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Mirosław Adam Orliński, w tym roku samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 350 mln zł na realizacje różnego rodzaju programów wsparcia.

– Jednym z nich są właśnie granty dla kół gospodyń wiejskich. Te środki to przede wszystkim inwestycja w naszą tradycję, którą mieszkanki Mazowsza kultywują i rozwijają. Dziś chyba trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek święto bez udziału kół gospodyń wiejskich. Granty nie są duże, ale bardzo potrzebne.

Z kolei wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Marcin Podsędek zwraca uwagę na fakt, że działalność kół gospodyń wiejskich to nie tylko spotkania.

– To jest także angażowanie się w różnego rodzaju święta na terenie gminy czy na terenie powiatu. Jeżdżąc po wielu miejscowościach wschodniego, zachodniego czy centralnego Mazowsza spotykam całą grupę kobiet, pięknie ubranych, zaangażowanych w święta lokalne. To są kobiety, które budują siłę swojej lokalnej ojczyzny. I nie możemy dzisiaj o nich zapominać. Dlatego, że to właśnie oddolnie, a nie centralistycznie powinniśmy budować ducha narodu.

Lista beneficjentów z powiatów sochaczewskiego i żyrardowskiego:

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł zadania publicznego Kwota dotacji Powiat
1 Koło Gospodyń Wiejskich w Brochowie Aktywizacja i rozwój kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich w Brochowie poprzez zakup grilla gazowego i sprzętu AGD 7 000 zł sochaczewski
2 Koło Gospodyń Wiejskich w Brochocinie Rozwój społeczności lokalnej w środowisku wiejskim na Mazowszu poprzez wyposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Brochocinie w agregat prądotwórczy, głośnik i komplet noży 4 100 zł sochaczewski
3 Ochotnicza Straż Pożarna w Brochowie Aktywizacja działalności kobiet w Ochotniczej Straży Pożarnej w Brochowie, poprzez zakup niezbędnego wyposażenia strażnicy 3 000 zł sochaczewski
4 Koło Gospodyń Wiejskich w Famułkach Brochowskich – Aktywni Seniorzy Wspieranie rozwoju działalności kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich w Famułkach Brochowskich poprzez zakupienie niezbędnego sprzętu: agregatu, kompletu stołów, przedłużaczy oraz lamp oświetleniowych 2 200 zł sochaczewski
5 Stowarzyszenie „Gospodyń Wiejskich w Tułowicach” Wspieranie rozwoju działalności kobiet ze Stowarzyszenia Tułowice poprzez zakupienie niezbędnego sprzętu: kuchni gazowej 7 000 zł sochaczewski
6 Ochotnicza Straż Pożarna w Plecewicach Działalność wspomagająca aktywizację i rozwój kobiet z Ochotniczej Straży Pożarnej w Plecewicach, poprzez doposażenie strażnicy 3 000 zł sochaczewski
7 Koło Gospodyń Wiejskich w Plecewicach Aktywizacja i rozwój kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich w Plecewicach, poprzez zakup sprzętów niezbędnych do zwiększenia liczby organizowanych przedsięwzięć 6 670 zł sochaczewski
8 Stowarzyszenie Aktywni dla Brochowa Wspieranie rozwoju działalności kobiet poprzez zakup zabawki plenerowej – dmuchańca dla dzieci 7 000 zł sochaczewski
9 Koło Gospodyń Wiejskich w Wilczu Tułowskim Aktywizacja i rozwój kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich w Wilczu Tułowskim poprzez zakup sprzętu AGD i mebli 7 000 zł sochaczewski
10 Koło Gospodyń Wiejskich w Janowie Janowskie Gospodynie Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie poprzez zakup lodówki, głośnika, zestawu do kręconego ziemniaka, blendera, płyty gazowej, gofrownicy i dużego garnka 7 000 zł sochaczewski
11 Koło Gospodyń Wiejskich w Śladowie Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez zakup namiotu ogrodowego oraz zastawy stołowej 3 500 zł sochaczewski
12 Koło Gospodyń Wiejskich w Przęsławicach Działalność wspomagająca rozwój Koła Gospodyń Wiejskich w Przęsławicach poprzez zakup zestawu mebli i sanitariatów łazienkowych oraz sprzętu AGD 2 000 zł sochaczewski
13 Ochotnicza Straż Pożarna w Śladowie Aktywizacja działalności kobiet w Ochotniczej Straży Pożarnej w Śladowie, poprzez zakup nagłośnienia, obrusów i szybkowaru 7 000 zł sochaczewski
14 Koło Gospodyń Wiejskich w Konarach „Konarzanka” Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie poprzez zakup namiotu ogrodowego i grilla gazowego 7 000 zł sochaczewski
15 Ochotnicza Straz Pożarna w Kromnowie Rozwój działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Kromnowie poprzez zakup wyposażenia gastronomicznego 7 000 zł sochaczewski
16 Koło Gospodyń Wiejskich w Kromnowie Rozwój działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Kromnowie poprzez zakup wyposażenia gastronomicznego 7 000 zł sochaczewski
17 PSZCZÓŁKI-Koło Gospodyń Wiejskich w Kapturach Szerzenie rozwoju wspólnoty lokalnej 2 900 zł sochaczewski
18 Koło Gospodyń Wiejskich Żuków Rozwój KGW Żuków 2022 4 050 zł sochaczewski
19 Koło Gospodyń Wiejskich BORZYMÓWKA GLINKI Spotkania kulinarno-taneczne pn. „Oberek z ziemniakami i ciastem drożdżowym” 7 000 zł sochaczewski
20 Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Kozłowicach Zakup wyposażenia gastronomicznego dla Koła Gospodyń Wiejskich w Starych Kozłowicach 7 000 zł żyrardowski
21 Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Grabinie Radziwiłłowskiej Rozwój KGiGW w Grabinie Radziwiłłowskiej poprzez doposażenie w niezbędny sprzęt 7 000 zł żyrardowski
22 Koło Gospodyń Wiejskich w Kamionie „KAMIONKI” Wyposażenie zaplecza technicznego KGW w Kamionie „KAMIONKI” 7 000 zł sochaczewski
23 Koło Gospodyń Wiejskich „Drzewiczanki” w Nowym Drzewiczu Organizacja Dnia Ziemniaka w Nowym Drzewiczu 7 000 zł żyrardowski
24 Koło Gospodyń Wiejskich w Nowych Kozłowicach Nowoczesne Koło Gospodyń w Nowych Kozłowicach 7 000 zł żyrardowski
25 Koło Gospodyń Wiejskich w Wiskitkach Zakup sprzętu i wyposażenia w celu tworzenia zaplecza technicznego niezbędnego do krzewienia dziedzictwa kulinarnego Miasta i Gminy Wiskitki 7 000 zł żyrardowski
26 Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Smolanej Rozwój społeczności lokalnej w środowisku wiejskim na Mazowszu poprzez wyposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w zestaw sztuććów, zastawy stołowej oraz kompletu filiżanek na 100 osób 7 000 zł sochaczewski
27 Ochotnicza Straż Pożarna w Miszorach Działalność wspomagająca rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Miszorach, poprzez wyposażenia strażnicy 7 000 zł sochaczewski
28 Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Michałowianki” Michałowianki rosną w siłę 7 000 zł żyrardowski
29 Koło Gospodyń Wiejskich w Miszorach Działalność wspomagająca rozwój kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich w Miszorach, poprzez zakup sprzętów AGD i RTV 7 000 zł sochaczewski
SUMA 171 420 zł  

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego