Św. Józef Sebastian Pelczar – piewca modlitwy różańcowej

Pięknie mówił o modlitwie różańcowej patron dnia dzisiejszego – św. Józef Sebastian Pelczar. Kto wie, być może słowa te zachęcą nas do częstszego „sięgania” po tę skuteczną modlitwę, o którą nieustannie prosi Matka Boża w każdym objawieniu…

Kilka wybranych myśli św. Józefa Sebastiana Pelczara o różańcu i modlitwie różańcowej:

  • Dworzanie noszą u boku miecz, aby bronić swojej królowej. Podobnie dworzanie Maryi winni przypasać miecz, aby bronić czci swojej Królowej, a TYM MIECZEM JEST RÓŻANIEC. 
  • Różaniec jest modlitwą bardzo doskonałą, bo modlitwę ustną łączy z rozmyślaniem, i bardzo skuteczną, ponieważ składa się z modlitw Bogu najmilszych, jakimi są Modlitwa Pańska i Pozdrowienie Anielskie; podobny stąd do napiętego łuku, którego strzały trafiają wprost w Serce Boże.
  • Różaniec jest harfą duchową o piętnastu strunach, z których jedne odzywają się radością, inne cierpieniem, inne triumfem, a których dźwięk rozwesela znękane serce.
  • Różaniec jest kotwicą, którą Maryja chwyta kuszonych i trzyma przy sobie, by ich nie uniosła fala.
  • Różaniec jest łańcuchem o piętnastu ogniwach, do którego przyczepiamy nasze dusze. Kiedyś ręka Maryi pociągnie ten łańcuch i podźwignie nim na wzgórze niebieskie wszystkich, którzy się go mocno trzymają.

Przeczytaj także:
19 stycznia – Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
Przyjmij nas, o Serce Najświętsze – Modlitwa św. Józefa Sebastiana Pelczara