Przyjmij nas, o Serce Najświętsze – Modlitwa św. Józefa Sebastiana Pelczara

Zachęcamy, by we wspomnienie poszczególnych świętych i błogosławionych modlić się ich słowami lub/i za ich wstawiennictwem. W ten sposób korzystamy z bogactwa, które daje nam Kościół i w praktyce „wykorzystujemy” fakt obcowania świętych.

Dziś (19 stycznia), w dniu liturgicznego wspomnienia św. Józefa Sebastiana Pelczara polecamy piękną modlitwę jego autorstwa (1), modlitwę o wyproszenie łask za jego przyczyną (2), a także litanię do św. Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa (3).

(1) Przyjmij nas, o Serce Najświętsze

Pomnij, o Boskie Serce Jezusa, na to wszystko, coś uczyniło, aby zbawić nasze dusze,
i nie pozwól, żeby one zginęły. Pomnij na wieczną i nieskończoną miłość, jaką masz dla nich.
Nie odrzucaj tych dusz, które przychodzą do Ciebie,
upadając pod ciężarem swej nędzy i przyciśnięte cierpieniem.
Ulituj się nad naszą nędzą, ulituj się nad nami wśród niebezpieczeństw,
jakie nam grożą ze wszystkich stron. Ulituj się nad nami, jęczącymi
i wzdychającymi wśród cierpień życia codziennego.
Pełni ufności i miłości przychodzimy do Twego Serca,
jako do Serca najlepszego z Ojców, najczulszego
i najbardziej współczującego Przyjaciela.
Przyjmij nas, o Serce Najświętsze,
w swym nieskończonym dla nas miłosierdziu.
Daj nam odczuć skutki Twego współczucia i Twojej miłości.
Okaż się naszym Wspomożycielem, naszym Pośrednikiem wobec Ojca
i przez zasługi Twej Przenajdroższej Krwi użycz nam siły w niemocy,
pociechy w utrapieniach oraz łaski do miłowania Ciebie w czasie
i posiadania Cię w wieczności.

Amen.

(2) Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną św. Józefa Sebastiana Pelczara

Wszechmogący, wieczny Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, wielbię Cię i dzięki Ci składam za łaski udzielone św. Józefowi Sebastianowi, którego natchnąłeś gorącym nabożeństwem do Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanej Dziewicy Maryi. Spraw, abym za jego przykładem ukochał(a) to Boskie Serce i aby Ono stało się dla mnie źródłem uświęcenia i pociechy. Za przyczyną św. Józefa Sebastiana wysłuchaj moją modlitwę i udziel mi łaski …, o którą Cię proszę. Amen.

Św. Józefie Sebastianie, módl się za nami.

(3) Litania do św. Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Ojcze, z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie Sebastianie,
Gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu
Natchniony głosicielu tajemnicy Serca Jezusowego,
Krzewicielu czci Niepokalanej Dziewicy,
Wielki czcicielu i miłośniku Matki Bożej Królowej Polski,
Wierny synu Kościoła,
Wzorze polskich teologów,
Niestrudzony pasterzu diecezji,
Budowniczy życia duchowego,
Przewodniku na drodze świętości,
Dobry synu Ojczyzny,
Nauczycielu jedności w narodzie,
Siewco braterskiej miłości,
Apostole odnowy moralnej,
Patronie dobrych wyborów życiowych,
Wzorze niezachwianej wiary,
Wzorze wierności łasce kapłaństwa,
Wzorze bogomyślnej pracowitości,
Niestrudzony pielgrzymie do sanktuariów Pańskich i Maryjnych,
Założycielu rodziny zakonnej,
Troskliwy ojcze powierzonych ci dusz,
Opiekunie ubogich,
Obrońco pokrzywdzonych,
Orędowniku naszych próśb przed tronem Boga

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.

V. Módl się za nami Święty Józefie Sebastianie,
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, nasza ucieczko i mocy, wysłuchaj próśb, które zanosimy przez wstawiennictwo świętego Józefa Sebastiana i spraw, abyśmy otrzymali to, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święty Józefie Sebastianie, módl się za nami.


Przeczytaj także:
19 stycznia – Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
Św. Józef Sebastian Pelczar – piewca modlitwy różańcowej