Stanowisko KEP w sprawie szczepionek

Dziś (14.04) w Biurze Konferencji Episkopatu Polski odbyła się prezentacja Stanowiska Ekspertów Konferencji Episkopatu do spraw Bioetycznych w sprawie korzystania ze szczepionek przeciwko Covid-19 firm AstraZeneca i Johnson&Johnson.

Bp Józef Wróbel, przewodniczący Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych, zauważył, że w przeciwieństwie do pierwszych szczepionek, korzystających z technologii opartej na mRNA i nie budzących istotnych zastrzeżeń moralnych, w produkcji szczepionek AstraZeneca i Johnson&Johnson korzysta się z linii komórkowych stworzonych na materiale biologicznym pobranym od abortowanych płodów. „Ten fakt budzi poważny sprzeciw moralny” – napisał i dodał, że „katolicy nie powinni godzić się na szczepienie tymi szczepionkami”.

Bp Wróbel zaznaczył jednak, że stanowisko to nie wyklucza możliwości skorzystania z obu tych szczepionek. „Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru innej szczepionki i są wprost zobligowani określonymi uwarunkowaniami np. zawodowymi, posłuszeństwa w
ramach określonych zespołów, struktur, urzędów, służb, dla których przeznaczono właśnie te szczepionki – mogą z nich skorzystać bez winy moralnej. Dodał, że konieczne jest jednak zamanifestowanie swojego sprzeciwu wobec aborcji.

– wyjaśnia marianin, ks. prof. Piotr Kieniewicz, doktor habilitowany teologii moralnej.

Stanowisko przewodniczącego Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych nie uwzględnia aspektów formalnych szczepień tymi szczepionkami, zwłaszcza możliwych skutków ubocznych pozostających w związku przyczynowym, a nie czasowym, z ich podaniem.
Powstrzymanie się od zajęcia stanowiska w tej kwestii jest podyktowane przez fakt, iż brak jest dotychczas dostatecznych badań w tej materii, a także brak jest jednolitego stanowiska specjalistów.

Paulina Wysocka/przygotowane na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie KEP episkopat.pl