Wydawnictwo OO. Franciszkanów w Niepokalanowie: Przed obrazem Miłosierdzia Bożego w Rodzinie

W trwającym Tygodniu Miłosierdzia polecamy Państwa uwadze niewielką książeczkę Wydawnictwa OO. Franciszkanów w Niepokalanowie. Niewielką, ale bardzo wartościową:

Przed obrazem Miłosierdzia Bożego w Rodzinie. Wybór modlitw i pieśni. 
Zebrał i opracował ks. Mieczysław Głowacki.

Chrystus Miłosierny powiedział siostrze Faustynie: „Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu ufam tobie” (327). Oby każdy czciciel Miłosierdzia Bożego ożywił w swoim sercu zaufanie do kochającego nas Zbawiciela i zaczerpnął siły do walki o szczęśliwą wieczność.

Wierni uczestniczący w spotkaniach modli­tewnych wiele razy zwracali się do swoich duszpasterzy o dostarczenie im zbioru modlitw i pieśni, które ubo­gaciłyby te spotkania.

Niniejsza książeczka wychodzi naprzeciw temu za­potrzebowaniu. Modlitwy w niej zawarte nawiązują do słów Pana Jezusa spisanych przez siostrę Faustynę. Podane pieśni, które mają towarzyszyć modlitwom, są ogólnie znane.